ȘEDINȚE CONSILIUL FACULTĂȚII

 

Dată sedință Ordinea de zi
10.04.2024
 1. Aprobare sesiune excepțională de consultații şi restanțe, doar pentru anii terminali (licență şi master), conform HCA 53/01.04.2024.
 2. Diverse.

ZIP file Sedinta CF 04_10.04.20024.zip

20.03.2024

1.Avizarea alegerilor de la nivelul circumscripțiilor electorale.

2.Raportul decanului pentru mandatul 2020-2024.

3.Diverse.

ZIP file Sedinta CF 03_20.03.2024.zip

06.03.2024 1. Avizarea propunerilor de scoatere la concurs a posturilor didactice pe durată (determinată și/sau nedeterminată) în semestrul al II-lea al anului universitar 2023/2024;
2. Diverse.
ZIP file Sedinta CF 02_06.03.2024.zip
07.02.2024
 1. 1. Aprobarea Planului operaţional al Consiliului Facultăţii de Construcţii pentru anul universitar 2023/2024;
 2. 2. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice;
 3. 3. Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate – completarea listei din septembrie 2023 pentru desfăşurarea activităţii didactice din sem.II (2023/2024).
 4. 4. Metodologia Facultății de Construcții pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 1-calendar) și Comisiile de admitere la master.
 5. 5. Aprobarea Planurilor de învățământ ale promoției care începe în anul universitar 2024-2025, ciclu licență și master;
 6. 6. Diverse.

  PDF file 1. Metodologie admitere master - FC - 2024_CF 7 februarie 2024.pdf
  PDF file 1. Plan operational CF (oct 2023-sept02024).pdf
  PDF file 2. Anexa 1_Calendar admitere Master_2024_CF 7 februarie 2024.pdf
  PDF file Completare lista cadrelor didactice asociate 2023-2024 - sem.II.pdf
  PDF file Extras PV - 07.02.2024_ aprobare PI.pdf
  PDF file Rezultate concursuri didactice.pdf
06.12.2023

1. Avizarea propunerilor privind componența nominală a comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată şi determinată în semestrul I al anului universitar 2023/2024 și a comisiilor de soluționare a contestațiilor.

2. Avizarea propunerilor privind componența nominală a Comisiei de analiză a dosarelor candidaților înscriși la concursurile didactice și de verificare a informațiilor din fișa de verificare a îndeplinirii standardelor UTC - N

3. Aprobare: - componenţă comisii admitere (comisia admitere; comisia de echivalare a diplomelor; comisia CCO; comisia de contestaţii master);
                 -  criterii admitere fără concurs licenţă şi master;
                 -  modalitatea de admitere licenţă şi master;
                 -  nr. locuri propuse licenţă şi master;

4. Diverse.

ZIP file admitere 2024.zip
PDF file Comisii analiza dosare conc.did.pdf
PDF file Comisii concursuri +comisii contestatii.pdf
PDF file HCF 13 din 03.11.2023 -criterii suplimentare de acordare a burselor.pdf

03.11.2023
 1. Avizarea rezultatelor concursului pentru atribuirea gradaţiilor de merit personalului didactic din Facultatea de Construcții;
 2. Aprobarea listei cu studenţii care au depus cerere de înscriere în programul de voluntariat;
 3. Diverse.
  ZIP file 39. Sedinta CF 03.11.2023.zip
23.10.2023
 1. Avizarea propunerilor de scoatere la concurs a posturilor didactice pe durată nedeterminată şi determinată în semestrul I al anului universitar 2023/2024;
 2. Diverse.
  ZIP file Materiale CF.23.10.2023.zip
20.09.2023
 1. Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate;
 2. Aprobarea Statelor de funcţii pentru anul universitar 2023/2024;
 3. Aprobare prelungire contracte de angajare asistenți pe perioadă determinată;
 4. Consilieri de studiu an univ. 2023/2024;
 5. Diverse.
  ZIP file CF 20.09.zip
06.09.2023
 1. Desemnare membri pentru Biroul Electoral al Secției de votare nr. 1 şi nr. 3.
  ZIP file CF 6.09..zip
31.08.2023
 1. Aprobarea planului de învățământ la programul de studii (master): Topografie digitală în construcții şi cadastru, domeniul Inginerie geodezică, aprobat în HG nr. 651/2023;
 2. Aprobare comisie admitere master program de studii Topografie digitală în construcții şi cadastru, domeniul Inginerie geodezică;
 3. Cifre şcolarizare admitere Licență şi Master – sesinea septembrie 2023.
  ZIP file CF 31.08..zip
14.07.2023
 1. Desemnare membrii în Biroul Electoral al UTC-N ( Şef lucr. dr.ing. Radu OLAR şi stud. Alice – Nicoleta POPESCU).
  PDF file Sedinta CF 14.07. 2023 - Nominaliz BEC.pdf
12.07.2023
 1. Avizarea rapoartelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice;
 2. Criterii specifice privind întocmirea Statelor de funcţii pentru anul universitar 2023/2024;
 3. Diverse.
  ZIP file CF 12.07..zip
16.06.2023
 1. Avizarea competenţelor asigurate prin programul de studii licență Inginerie civilă şi management în construcții, domeniul Inginerie şi management( se solicita vot electronic).
  PDF file COMPETENTE SPECIALIZARE INGINERIE SI MANAGEMENT IN CONSTRUCTII.pdf
10.05.2023
 1. Avizarea propunerilor privind componența nominală a:
 • comisiilor de concurs,
 • comisiilor de soluționare a contestațiilor,

pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată şi determinată, desfăşurate  în semestrul al II-  lea al anului universitar 2022/2023;

 1. Avizarea propunerilor privind componența nominală a Comisiei de

analiză a dosarelor candidaților înscriși la concursurile didactice și de verificare a informațiilor din fișa de verificare a îndeplinirii standardelor UTC-N”;

 1. RAPORTUL Facultății de Construcții pe anul 2022;
 2. Diverse.
  PDF file Anexa E Extras PV CF - Senat.pdf
  PDF file Anexa F - Comisia de analiză a dosarelor candidaților înscriși la concursurile didactice.pdf
15.03.2023

1. Aprobarea Planurilor de învățământ ale promoției care începe în anul universitar 2023-2024, ciclu licență și master;

2. Diverse.

22.02.2023

1. Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate – completarea listei din septembrie 2022 pentru desfăşurarea activităţii didactice din sem.II (2022/2023).
2. Avizarea propunerilor de scoatere la concurs a posturilor didactice pe durată (determinată și/sau nedeterminată) în semestrul al II-lea al anului universitar 2022/2023.
3. Aprobare comisii finalizare studii pentru sesiunile iulie 2023 şi septembrie 2023.
4. Avizarea  competenţelor asigurate prin programele de studii ( licenţă şi master).
5. Metodologia Facultății de Construcții pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 1-calendar) și Comisiile de admitere la master.
6. Actualizarea Comisiilor Consiliului facultăţii.
7. Diverse.

 1. ZIP file 02.22.2023_.zip
14.02.2022

1. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice;

2. Diverse.

PDF file Extras PV - sedinta CF din 14.02.2023.pdf

18.01.2023

1. Aprobare Plan operaţional al Consiliului Facultăţii de Construcţii pentru anul universitar 2022/2023.
2. Diverse.

PDF file Extras PV - sedinta CF din 18.01.2023.pdf

14.12.2022
 1. Aprobare numire doamna conf. dr. ing. Sanda NAS, responsabil domeniul Inginerie geodezica - master (program de studiu nou infiintat).
  application/pdf HCF nr. 9-14.12.2022_Responsabil domeniu inginerie geodezica.pdf
07.12.2022

Ordinea de zi:

 1. Avizarea propunerilor privind componența nominală a comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată în semestrul I al anului universitar 2022/2023 și a comisiilor de soluționare a contestațiilor.
 2. Avizarea propunerilor privind componența nominală a Comisiei de analiză a dosarelor candidaților înscriși la concursurile didactice și de verificare a informațiilor din fișa de verificare a îndeplinirii standardelor UTC - N
 3. Aprobare:
  - componenţă comisii admitere ( comisia admitere; comisia de echivalare a diplomelor; comisia CCO; comsia de contestaţii master);
  -  criterii admitere fără concurs licenţă şi master;
  -  modalitatea de admitere licenţă şi master;
  -  nr. locuri propuse licenţă şi master;
 1. Diverse.
  application/zip CF 07.12.2022.zip
11.11.2022
 1. Avizarea rezultatelor concursului pentru atribuirea gradaţiilor de merit personalului didactic din Facultatea de Construcţii conform Deciziei BCA Nr. 97 din 01.11.2022;
 2. Aprobarea listei cu studenţii care au depus cerere de înscriere în programul de voluntariat;
 3. Diverse.
  application/zip CF 11.11.2022.zip
04.11.2022
 1. Completarea Comisiei de atribuire a gradatiilor de merit conform Deciziei BCA Nr. 97 din 01.11.2022;
 2. Aprobarea planurilor de învăţământ pentru programele noi de master derulkate prin PNRR:

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT

- TOPOGRAFIE DIGITALA IN CONSTRUCTII SI CADASTRU.

application/zip CF.04.11.2022.zip

20.10.2022
 1. Avizarea rezultatelor concursului pentru atribuirea gradaţiilor de merit personalului didactic din Facultatea de Construcţii;
 2. Avizarea propunerilor de scoatere la concurs a posturilor didactice pe durată determinată în semestrul al I al anului universitar 2022/2023;
 3. Diverse.
  application/zip CF 20.10.2022.zip
19.09.2022
 1. Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate;
 2. Diverse.
  application/zip OneDrive_2022-12-09.zip
14.09.2022
 1. Aprobarea Statelor de funcţii pentru anul universitar 2022/2023;
 2. Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate;
 3. Diverse.
01.07.2022
 1. Avizarea raportului de concurs pentru postul de profesor , poziţia 1, din Statele de functii ale Departamentului Măsurători Terestre şi Cadastru.
 2. Diverse.
  application/zip OneDrive_2_12-9-2022.zip
25.05.2022

1. Avizarea propunerii privind componența nominală a comisiei de concurs pentru  postul de profesor , poziţia 1, din Statele de functii ale Departamentului Măsurători Terestre şi Cadastru.

application/pdf Sedinta 25.05..pdf

11.05.2022
 1. Avizarea propunerilor privind componența nominală a comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2021/2022 și a comisiilor de soluționare a contestațiilor;
 2. Avizarea propunerilor privind componența nominală a Comisiei de analiză a dosarelor candidaților înscriși la concursurile didactice și de verificare a informațiilor din fișa de verificare a îndeplinirii standardelor UTC-N”;
 3. Diverse.
  Sedinta 11.05
20.04.2022
 1. RAPORTUL Facultății de Construcții pe anul 2021;
 2. Modificări la Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru ciclurile I şi II din cadrul Facultății de Construcții;
 3. Diverse.

23.03.2022
 1. Aprobarea Planurilor de învățământ ale promoției care începe în anul universitar 2022-2023, ciclu licență și master;
 2. Diverse

HCF nr 2 din 23.03.2022_Sesiune exceptionala an terminal.pdf

04.03.2022 (solicitare vot electronic).

1. Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs - sem. II (2021/2022), cu intrare pe post din sem. I a anului universitar 2022-2023.

Anexa B - Extras PV CF.pdf

16.02.2022
 1. Avizarea rezultatelor concursurilor didactice;
 2. Metodologia Facultății de Construcții pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 1-calendar) și Comisiile de admitere la master;
 3. Aprobare comisii finalizare studii pentru sesiunile iulie 2022, septembrie 2022 şi februarie  2023;
 4. Diverse.
11.02.2022 (solicitare vot electronic) 1. Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate – completarea listei din septembrie 2021 pentru desfăşurarea activităţii didactice din sem.II (2021/2022).
28.01.2022

1. Aprobare organizare sesiune specială ( 21.02 – 03.03.2022), pentru toţi studenţii care nu s-au putut prezenta la colocvii şi examene în sesiunile aferente sem. I, an universitar 2021-2022, din motive medicale dovedite ( în conformitate cu HCA 7/18.01.2022).

HCF nr 1 din 28.01.2022_Sesiune speciala studenti bolnavi.pdf

17.12.2021 1. Aprobare Plan operaţional al Consiliului Facultăţii de Construcţii pentru anul universitar 2021/2022.
10.12.2021
 1. Avizarea/aprobarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a nr. 1242 din 03 decembrie 2021;
 2. Avizarea/aprobarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată.
 3. Aprobare:
  - componenţă comisii admitere ( comisia admitere; comisia de echivalare a diplomelor; comisia CCO; comsia de contestaţii master);
  -  criterii admitere fără concurs licenţă şi master;
  -  modalitatea de admitere licenţă şi master;
  -  nr. locuri propuse licenţă şi master;
 4. Diverse.
  Cifre scolarizare solicitate modalitate admitere -2022 - LICENTA.pdf
  Cifre scolarizare solicitate modalitate admitere -2022 - MASTER
  Comisia de admitere -2022.pdf
  Comisia evaluare dosare.pdf
  Comisii concursuri didactice - CF - 10.12.pdf
  Comisii concursuri didactice. var.1 - CF - 10.12
  Criterii admitere fara concurs Licenta -2022.pdf
  Criterii admitere fara concurs Master-2022.pdf
22.10.2021
 1. Avizarea rezultatelor concursului pentru atribuirea gradaţiilor de

merit personalului didactic din Facultatea de Construcţii.

Extras PV 68-22.10.2022 - Gradatii de merit

13.10.2021
 1. Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs -

sem. I (2021/2022), cu intrare pe post din sem. II a anului universitar 2021-2022;

 1. Revizuire ROF_FC;
 2. Diverse.

Centralizator pe facultatea - posturi scoase la concurs - perioada determinata

Centralizator pe facultatea - posturi scoase la concurs perioada nedeterminata

Rof revizuit

20.09.2021 1.            Aprobarea Statelor de funcţii pentru anul universitar 2021/2022;
2.            Aprobarea Fişelor de disciplină pentru anul universitar 2021/2022;;
3.            Aprobarea Consilierilor de studii pentru anul universitar 2021/2021;
4.            Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice
asociate;
5.            Diverse.
Lista cadrelor didactice asociate 2021-2022
HCF nr 32 – 20 sept 2021_Echivalare credite
DBCF 58 din 15.09. comisie acordare burse
DBCF 57 din 15.09. comisie echiv. credite facultate
DBCF 56 din 15.09. comisie cazare
Consilieri de studii an univ.2021-2022
Recapitulatie 2021-2022 – finala
11.08.2021 1.            Redistribuirea locurilor rămase neocupate la buget (Baia – Mare)
licenţă pentru sesiunea din septembrie după cum urmează:
–              1 loc – domeniul Inginerie civilă;
–              1 loc – domeniul Inginerie şi management;
–              3 locuri  – domeniul Inginerie civilă ( Baia – Mare).
20.07.2021 1.            Validarea rapoartelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
2.            Diverse.
Rezultate concursuri didactice -20.iulie 2021
30.06.2021 1.            Finalizare studii ( actualizare documente conf. HSU nr.
1361/24.06.2021);
2.            Regulament cu privire la desfăşurarea activităţii de practică în
Facultatea de Construcţii;
3.            Criterii specifice privind întocmirea Statelor de funcţii pentru anul
universitar 2021/2022;
4.            Diverse.
9 Informatii inscriere examen diploma – disertatie_iulie_sept 2021_update iunie 2021(onsite)
HCF 31din 30.06.2021 – criterii suplimentare intocmire State Functii
Model conventie practica Facultatea Constructii_2021
Regulament practica Facultatea Constructii v2
Responsabili practica 2020-2021
12.05.2021 1. Aprobarea modificărilor Planurilor de învățământ ale promoției care
începe în anul universitar 2021-2022, ciclu licență și master, după
observațiile de la DAC;
2. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Facultății
de Construcții;
3. Avizarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluţionare a
contestațiilor pentru posturile didactice scoase la concurs – sem. II
(2020/2021), cu intrare pe post din sem. I a anului universitar
2021-2022;
4. Diverse.
ROF.pdf
Comisii concursuri didactice centralizate.pdf
7.04.2021 1. Finalizare studii (modificare Regulament finalizare studii, Calendar etc);
2. Materiale promovare Facultate;
3. Diverse.
FINALIZARE STUDII 2021.zip
HCF – 30 din 07.04.2021.PDF
10.03.2021 1. Aprobarea Planurilor de învățământ ale promoției care începe în anul universitar 2021-2022, ciclu licență și master;
2. Metodologia Facultății de Construcții pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 1-calendar) și Comisiile de admitere la master;
3. Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs – sem. I (2020/2021), cu intrare pe post din sem. I a anului universitar 2021-2022;
4. Diverse.
Centralizator pe facultatea – posturi scoase la concurs – perioada determinata.pdf
Centralizator pe facultatea – posturi scoase la concurs.pdf
Comisiile Consiliului facultatii.PDF
HCF 29-10.03.2021 – ses. exceptionala anii terminali.pdf
Metodologie admitere master – FC – 2021_v3.pdf
Nota justificativa_PI 2021-2022.pdf
26.02.2021 1. Aprobare comisii finalizare studii sesiunile pentru sesiunile  iulie 2021, septembrie 2021  şi februarie  2022;
2. Aprobare dosar cadru didactic asociat.
Finalizare studii.pdf
PV – MTC _conc. cadru didactic asociat.PDF
05.02.2021 1. Avizarea rezultatelor concursurilor didactice;
2. Aprobarea Planului operational al Facultăţii de Construcţii  pentru perioada octombrie 2020 – septembrie2021
3. Diverse.
Rezultate concursuri didactice – febr.2021.pdf
04.12.2020 1.  Avizarea:-Comisiilor de concurs şi a Comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată/determinată;-Comisie de verificare a îndeplinirii standardelor.
2. Aprobare: -Comisie de admitere licenţă şi master 2021;-Membru în comisia de echivalare a diplomelor;-Comisia de certificare a conformităţii cu originalul; -Comisie de contestaţii master;-Criterii de admitere fără concurs licenţă/ master;-Modalitatea de admitere licenţă/ master şi Numărul de locuri propuse( buget/taxă) pe domenii de studiu;
3. Validarea studenţilor membri în Consiliul facultăţii;
4. Diverse.
Documente: Adresa _PASSRAAU.PDF Cifre scolarizare solicitate+ modalitate admitere -2021 – LICENTA.pdf Cifre scolarizare solicitate+ modalitate admitere -2021 – MASTER.pdf Comisia de admitere -2021.pdf Comisia evaluare dosare.pdf Criterii admitere fara concurs Licenta -2021.pdf Criterii admitere fara concurs Master-2021.pdf Extras PV 58 -04.12.2020 – aprobare comisii concursuri didactice.pdf Persoane cheie – admitere 2021.pdf Specialisti FC_desemnati Comisii tehnice.PDF
11.11.2020 1.Avizarea rezultatelor concursului pentru atribuirea gradațiilor de merit personalului didactic din Facultatea de Construcții
2.Prezentarea situației financiare a Facultății de Construcții3.Diverse.Documente:
Gradatii de merit CD – 2020.pdf
14.10.2020 Sedinta CF din 14.10.2020, ora 12:00, desfăşurată pe platforma MICROSOFT TEAMS
1. Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs – sem. I (2020/2021);
2. Aprobare Regulament cu privire la desfăşurarea activităţilor didactice on-line în Facultatea de Construcţii, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
3. DiverseDocumente:
Centralizator pe facultate c.d. — perioada determinata sem I 2020-2021 -aprobate CF.pdf 
Centralizator pe facultate c.d. sem I 2020-2021-aprobate CF.pdf 
HCF nr. 28 – 14.10.2020 -privind criterii suplimentare de alocare burse.pdf
Regulament online_var. finala_dupa consiliu FC 14.10.pdf
25.09.2020 1. Aprobarea listei de candidaţi pentru funcţia de prodecani;2. Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate.3. Diverse
21.09.2020 Sedință desfășurată prin consultarea on-line a membrilor CF.1.      Aprobarea Statelor de funcţii pentru anul universitar 2020/2021;2.      Aprobarea consilierilor de studii pentru anul universitar2020/2021.
11.09.2020 1. Validarea rezultatelor privind ocuparea posturilor didactice scoase la concurs in sem.II an univ. 2019/2020;
2. Incepere an univ. 2020/2021;3. Diverse.Documente:
Extras PV 52 -11.09..2020 – validare rapoarte c.d..pdf
31.07.2020 Sedință desfășurată prin consultarea on-line a membrilor CF.
1. Aprobarea schimbarii formei de evaluare sau structurii notei stabilite in fisa disciplinei la  disciplinele din sem.I;
25.06.2020 1. Sustinerea examenului de licenta si disertatie;
2. Diverse.
15.06.2020 Sedință desfășurată prin consultarea on-line a membrilor CF.
1. Aprobare „Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru ciclurile I şi II din cadrul Facultății de construcții – Valabil începând cu promoţia anului universitar 2019/2020″Documente:
4. Regulament_CONSTRUCTII_finalizare studii_2020.pdf
11.06.2020 Sedință desfășurată prin consultarea on-line a membrilor CF.
1. Desemnarea d-lui s.l.dr.ing.Marius Calin GHERMAN membru in Biroul Electoral al Facultatii de Constructii.
29.05.2020 1. Aprobare: „ Metodologia Facultăţii de Construcţii  pentru admiterea la studii universitare de master an universitar 2020-2021”;
2. Aprobare : „ Comisii admitere master”;3. Aprobare „ Comisii admitere licenţă şi master”;
Documente:
Comisie admitere 2020 – Largita.pdf 
Comisii admitere master -2020.pdf 
Metodologie admitere master – FC – 2020.pdf
15.05.2020 Şedinţa s-a desfăşurat prin consulturea on-line a membrilor Consiliului facultăţii.Ordinea de zi: Avizarea/aprobarea schimbarii formei de evaluare sau structurii notei stabilite in fisa disciplinei ( conf. HCA 44din 28.04.2020).
29.04.2020 Şedinţa s-a desfăşurat prin consulturea on-line a membrilor Consiliului facultăţiiOrdinea de zi:1. Avizarea/aprobarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a nr. 306 din 15 aprilie 2020;2. Avizarea/aprobarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată.Documente:
Comisii centralizate perioada determinata.pdfComisii centralizate perioada nedeterminata.pdf
07.04.2020 Şedinţa s-a desfăşurat prin consulturea on-line a membrilor Consiliului facultăţiiOrdinea de zi:Aprobare modificări la  planurile de invăţămant de la CCIA, CCIA(engl), CCIA(BM) si IUDR pentru promoţa care începe cu anul univ. 2020/2021
30.03.2020 Şedinţa s-a desfăşurat prin consulturea on-line a membrilor Consiliului facultăţiiOrdinea de zi :Aprobarea PLANURILOR DE INVATAMANT (LICENŢÂ şi MASTER) pentru promoţia care începe cu anul  2020/2021
25.03.2020 Şedinţa s-a desfăşurat prin consulturea on-line a membrilor Consiliului facultăţiiOrdinea de zi:Aprobare Raport de activitate 2016-2020
06.03.2020 1. Vot electronic aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs cu intrare începand cu sem.I an univ. 2020/2021Documente: Centralizator pe facultate c.d. cu intrare din sem I 2020-2021 -aprobate CF.pdf
Centralizator pe facultate c.d. asist.perioada det. cu intrare din sem I 2020-2021 -aprobate CF.pdf
20.02.2020 1. Vot electronic pentru inlocuirea d-lui s.l.dr.ing. Z.Orban cu d-l s.l.dr.ing. C.Tosa in biroul electoral al facultatii
06.02.2020 1. Avizarea rapoartelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice;
2. Aprobare comisii finalizare studii şi calendar finalizare studii;
3. Aprobare intrare in lichidare a programelor de studii universitare de master ECO infrastructuri pentru transporturi si lucrări de artă şi Patologia şi reabilitarea constructiilor.
4. Diverse

Documente:
Calendar examen diploma- sesiunea iulie, sesiunea septembrie 2020.pdf
Calendar examen dizertatie – sesiunea iulie, sesiunea septembrie 2020.pdf
Comisii admitere master.pdf
Comisii finalizare studii – 2020.pdf
Rezultate finale.pdf
23.01.2020 1. Validare membri desemnati în biroul electoral al facultatiDocumente:
HCA 25-23.01.2020 – membri in BE-facultate.pdf
4.12.2019 1.  Validare studenti membri în Consiliul Facultăţii şi în Senatul UTC-N;2. Avizarea/ aprobarea  comisiilor pentru ocuparea  posturilor didactice pe perioadă detereminată și nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a nr. 1400 din 26 noiembrie 2019.3. Componenta comisii admitere

Documente:
ANTET – nou – Comisii centralizate.pdf
Cifre scolarizare solicitate+ modalitate admitere -2020 – LICENTA.pdf
Cifre scolarizare solicitate+ modalitate admitere -2020 – MASTER.pdf Comisia de admitere -2020.pdf Criterii admitere fara concurs Licenta -2020.pdf Criterii admitere fara concurs Master-2020.pdf Studenti Senatori si Consilieri Facultatea de Constructii.pdf
21.10.2019 1. Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs cu intrare începand cu sem.II an univ. 2019/2020 2. Aprobare ROF- Laborator central; 3. Aprobare înfiinţare master TDCC, aprobare plan învăţămănt master TDCC; 4. Diverse  ( HCF 23/21.10.2019 – privind conditii suplimentare de acordare a burselor).
Documente:
Centralizator pe facultate- posturi asistent perioada determinata. sem II 2019-2020.pdf
Centralizator pe facultate c.d. sem II 2019-2020 -aprobate CF.pdf
HCF 23 -21.10.2017 privind conditii suplimentare de acordare a burselor.pdf
PLAN_MASTER_ MTC_2020_2022.pdf
Solicitare Aprobare SENAT Program cu antet.pdf
Solicitare Senat RNCIS cu antet.pdf
26.09.2019 1.      Hotarare privind echivalarea disciplinelor la studenţii care urmează a douaspecializare. HCF.22 – 26.09. – echiv discipl.pdf
23.09.2019 1.      Aprobarea Statelor de funcţii pentru anul universitar 2019/2020;2.      Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate;3.      Aprobarea consilierilor de studii pentru anul universitar 2019/2020;4.      Aprobare prelungire contracte de angajare asistenţi perioadă  determinată;5.      Diverse.
Documente:
adresa reinoire p.d. asist 2019-2020.pdf Consilieri de studii an univ.2019-2020.pdf Lista cadrelor didactice asociate 2019-2020.pdf
05.09.2019 1.      Aprobare criterii specifice privind intocmirea statelor de functii; 2.      Abrobare: A) Comisia cazare pe facultate; B) Comisisa de atribuire burse pe facultate; C) Comisia de echivalare a creditelor pe facultate ; D) Comisia de echivalare a disciplinelor şi recunoaşterea creditelor obţinute în cadrul mobilităţilor de tip ERASMUS 3.      Aprobare modificare comisie admitere master: Inginerie structurală – ses. Sept; 4.      Aprobare acordarea “ Burse de merit Anton Ionescu” 5.      Aprobare prelungirea şcolaritătii gratuite cu 1 an pentru studenta Teglas Alexandra – Ioana

Atasamente:
Bursa de merit Anton Ionescu.PDF
HCF- 21 -05.09.2019- cr.spec.SF.pdf
HCF.20-05.09.2019 comisii cazare, burse, echiv.pdf
Modificare comisie IS.PDF
12.07.2019 1.      Avizare rapoarte concursuri ocupare posturi didactice;(posturi CD)2.      Aprobarea  ROF si Organigrama – Laborator Central;3.      Diverse.
28.06.2019
1.      Aprobarea planului de învăţămant pentru promoţia care începe în anul universitar 2019-2020, după modificarea denumirii specializării Inginerie economică în construcţii în Inginerie si management în construcţii ( conf. HG 326/23.05.2019 publicat în MO nr.467 bis din 10.06.2019, partea I)
10.06.2019 1.      Aprobarea intrării în conservare a programelor de studii de master( ECO; PRC; ITS)2.      Aprobare planuri invatamânt – pentru promotia care începe cu anul universitar 2019-2020 (master);3.      Diverse (HCF 19- 10.06.pdf).
20.05.2019 1.       Avizare comisii de concurs pentru desfăşurarea concursurilor didactice din semestrul II, al anului universitar 2018-2019(Extras PV 20.05.2019).
08.05.2019 1.      Desemnarea membrilor Birourilor Electorale ale Secţiilor de Votare; ( HCF 18 – 8.05)2.      Avizarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs începând cu sem.I (2019/2020);3.      Avizare dosar de menţinere a calităţii de titular în învăţământ; ( Pastrare calit de titular Iliescu)4.      Aprobare comisie finalizare studii – specializarea Construcţii civile, industriale şi agricole – Facultatea de Mecanica – Universitatea din Craiova; ( Comisie Craiova)5.      Diverse.
11.04.2019 Validarea persoanelor desemnate în funcţia de  membru al  Biroului Electoral  al UTC-N. (ADRESA- Senat – membri BE – UTCN)
20.03.2019 1.      Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs cu intrare din sem. I (2019/2020); Centralizator Facultate2.      Aprobare planuri invatamânt –pentru promotia care începe cu anul universitar 2019-2020 (licenţă şi master);3.      Validare – Raport activitate – 2018;4.      Diverse.
14.02.2019 1.      Avizarea rapoartelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice; (Rezultate finale c.d. )2.      Aprobare comisii finalizare studii şi calendar finalizare studii; ( Comisii finalizare studii ; Calendar ex.diploma; Calendar ex.disertatie)3.      Aprobare “Metodologie Facultatea de Construcţii pentru admitere la studii universitare de master”;  ( Metodologie admitere master – FC-2019)4.      Aprobare comisii admitere master; ( Comisiii admitere master – 2019)5.      Aprobare planuri invatamânt –pentru promotia care începe cu anul universitar 2019-2020 (licenţă şi master);6. Diverse
11.12.2018 1. Avizarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs începând cu sem.II (2018/2019); (Comisii- posturi scoase la concurs sem II 2018-2019)
28.11.2018 1.                  Evaluarea programelor de studii universitare de masterat;(HCF -17)2.                  Diverse.( Cifre scolarizare solicitate +modalitate admitere- licenta- 2019, Cifre scolarizare solicitate pe domenii+ modalitate admitere  – master2019, Criterii admitere fara concurs – licenta 2019, Criterii admitere fara concurs – master2019, Extras PV -28.11.2018- validare studenti consilieri, HCF.16.-28.11.2018 -programe de studii suspendate, Persoane cheie in comisia de admitere-2019)
17.10.2018 1.      Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs începând cu sem.II 2018/2019; 2.      Diverse. Adresa – Centralizator pe Facultate sem II 2018
19.09.2018 1. Aprobarea Statelor de funcţii pentru anul universitar 2018/2019;2. Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate; (Lista cadrelor didactice asociate 2018-2019)3. Aprobarea consilierilor de studii pentru anul universitar 2018/2019;(Consilieri de studiu)4. Diverse.( HCF 14; HCF 15, Adresa de reinoire CD perioada deter.)
05.09.2018 1.      Aprobare criterii specifice privind întocmirea statelor de funcţii; (HCF 13/5.09.2018)2.      Diverse. (Cerere dizolvare LC).
12.07.2018 1.      Avizarea rapoartelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice;( Rezultate finale concursuri didactice)2.      Diverse.( HCF 12/12.07.2018 ; Dezizia 33/12.07.2018; calendar finalizare studii DIPLOMA- septembrie 2018; calendar finalizare studii DIZERTATIE- septembrie 2018)
30.05.2018 1.      Avizarea comisiei pentru ocuparea postului de profesor, poziţia 1 din Statele de funcţii ale Departamentului MTC; (Comisie MTC)
14.05.2018 1.      Avizarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs începând cu sem.I (2018/2019); (Comisii- posturi scoase la concurs sem I 2018-2019)
2.      Aprobare comisii admitere master – ses. iulie si septembrie 2018; ( Comisii admitere master)
3.      Aprobare modificari planuri învăţământ.(Nota justificativa)
4.      Diverse. ( Macheta cifre scolarizare; Pastrare calitate de CD-titular in invatamant).
25.04.2018 1.      Raport Laborator Central – 2012-2018;2.      Aprobare Organigrama – Facultatea de Constructii;3.      Diverse.
28.03.2018 1.      Validare Raport activitate-2017;( Raport 2017)
2.      Aprobare planuri invatamânt –pentru promotia care începe cu anul universitar 2018-2019 (licenţă şi master);3.      Aprobare comisie finalizare studii – CCIA ( Universitatea din Craiova); ( Comisia Craiova)4.      Aprobare calendar finalizare studii (licentă şi master) – ses. iulie 2018 ;5.      Aprobare calendar admitere master ses.iulie, septembrie 2018;6.   Diverse.
14.02.2018 1.      Avizarea rapoartelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice; (  Rezultate finale CD – ianuarie 2018.pdf)
2.      Aprobare “Metodologie Facultatea de Construcţii pentru admitere la studii universitare de master”; (  Metodologie admitere master – FC -14.02.2018.pdf)
3.      Aprobare comisii finalizare studii; ( Comisii finalizare studii – 2018.pdf)
4.      Aprobare “Regulament finalizare studii -Facultatea de Constructii”; ( Regulament_CONSTRUCTII_finalizare studii_14.02.2018.pdf )
5.      Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs cu intrare din sem. I (2018/2019); (  ADRESA-centralizator pe facultate.pdf)
6.      Aprobare Organigrama – Facultatea de Constructii; ( Organigrama -febr.2018.pdf )
7.      Alegerea disciplinelor  optionale; ( HCF 11 – 14.02.2018 optionale.pdf
8.      Diverse. (  Adresa – introducere c.d.asociate. 2018.pdf).
31.01.2018 1.       Evaluare institutională.2.       Evaluare programe licenţă şi master.3.       Diverse ( aprobare intrare in lichidare program de studiu MTC-BM). (Hotarare Consiliul Facultatii).
06.12.2017 1. Avizarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs începând cu sem.II (2017/2018); (Comisii-posturi scoase la concurs, Comisii posturi perioada determinata)2. Diverse.( Responsabili domenii Master).    
10.11.2017 1. Avizarea rezultatelor concursurilor de acordare a gradaţiilor de merit;( Gradatii de merit)2. Aprobarea comisiilor de monitorizare a programelor de studii;( Comisii monitorizare programe de studii)
3. Diverse.(HCF8 -10.11.2017 – privind  acordarea burselor, HCF 9-10.11.2017 -privind  contr.  discipl. in avans,
Criterii admitere fara concurs – licenta 2018, Comisie admitere licenta-master 2017, Cifre scolarizare solicitate +modalitate admitere- licenta, Cifre scolarizare solicitate+ modalitate admitere  – master2018).
18.10.2017
1. Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs cu intrare din sem. II (2017/2018).;(ADRESA-centralizator pe facultate- posturi asistent perioada determinata. sem II 2017-2018, ADRESA-centralizator pe facultate- posturi conc.did. sem II 2017-2018)2. Validarea responsabililor cu asigurarea calităţii şi RNCIS pe facultate/ departament;(Resp calitate, Resp RNECIS).3. Diverse.
20.09.2017 1. Aprobarea Statelor de funcţii pentru anul universitar 2017/2018;2. Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate; ( Lista cd asociate si Lista cd din UTCN- plata ora)3. Aprobarea consilierilor de studii pentru anul universitar 2017/2018; (Lista consilieri studii)4. Diverse. (HCF 5 si HCF 6).
13.07.2017 1.       Avizare rapoarte concursuri posturi didactice;  Rezultate Finale CD2.       Aprobare planuri invatamănt master – promotia 2017/20193.       State de funcţii an univ.2017/2018;4.       Diverse.
08.06.2017 1.       Aprobare planuri invatamant – promotia 2017-2021;2.       Diverse.
17.05.2017 1.       Avizare comisii pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs începând cu sem.I (2017/2018);2.       Aprobare comisii admitere master – ses. iulie si septembrie 2017;3.       Aprobare “Procedură funcţionare Laborator Central”;4.       Diverse.
26.04.2017 1.       Aprobare comisie finalizare studii CCIA- Universitatea din Craiova;2.       Aprobarea ” Regulamentului cadru de organizare si functionare a Consiliului Facultatii de Constructii“;3.       Diverse
20.03.2017 1.       Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs începand cu sem. I 2017/20182.       Validare “ Raport de activitate – 2016”3.       Aprobarea “Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de   Construcţii -amanat pe sedinta urmatoare
4.       Aprobare “Procedură funcţionare Laborator central” – amanat pe sedinta urmatoare
5.       Diverse – s-a aprobat : a) HCF 3- 20.03.2017- privind acordarea burselor de performanta academica
                                            b) la solicitarea Departamentului CFDP s-a aprobat infiintarea master-ului “Siguranta circulatiei rutiere”
15.02.2017 1.       Avizarea rapoartelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice;2.       Aprobare “Metodologie Facultatea de Construcţii pentru admitere la studii universitare de master”;3.       Aprobare comisii finalizare studii;4.       Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate -desfasurate în cadrul Dep. CFDP si Dep. Structuri;5.       Aprobare Regulament finalizare studii -Facultatea de Constructii;6.       Avizarea Fişelor disciplinelor la programul de studii (master) “ Cladiri verzi”;https://www.dropbox.com/s/sd8np2cm29y2rmt/5.%20Fisele%20disciplinelor_Master%20Cladiri%20Verzi_2017.pdf?dl=07.      Diverse.