ȘEDINȚE CONSILIUL FACULTĂȚII

 

Dată sedință Ordinea de zi
14.12.2022
 1. Aprobare numire doamna conf. dr. ing. Sanda NAS, responsabil domeniul Inginerie geodezica - master (program de studiu nou infiintat).
  application/pdf HCF nr. 9-14.12.2022_Responsabil domeniu inginerie geodezica.pdf
07.12.2022

Ordinea de zi:

 1. Avizarea propunerilor privind componența nominală a comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată în semestrul I al anului universitar 2022/2023 și a comisiilor de soluționare a contestațiilor.
 2. Avizarea propunerilor privind componența nominală a Comisiei de analiză a dosarelor candidaților înscriși la concursurile didactice și de verificare a informațiilor din fișa de verificare a îndeplinirii standardelor UTC - N
 3. Aprobare:
  - componenţă comisii admitere ( comisia admitere; comisia de echivalare a diplomelor; comisia CCO; comsia de contestaţii master);
  -  criterii admitere fără concurs licenţă şi master;
  -  modalitatea de admitere licenţă şi master;
  -  nr. locuri propuse licenţă şi master;
 1. Diverse.
  application/zip CF 07.12.2022.zip
11.11.2022
 1. Avizarea rezultatelor concursului pentru atribuirea gradaţiilor de merit personalului didactic din Facultatea de Construcţii conform Deciziei BCA Nr. 97 din 01.11.2022;
 2. Aprobarea listei cu studenţii care au depus cerere de înscriere în programul de voluntariat;
 3. Diverse.
  application/zip CF 11.11.2022.zip
04.11.2022
 1. Completarea Comisiei de atribuire a gradatiilor de merit conform Deciziei BCA Nr. 97 din 01.11.2022;
 2. Aprobarea planurilor de învăţământ pentru programele noi de master derulkate prin PNRR:

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT

- TOPOGRAFIE DIGITALA IN CONSTRUCTII SI CADASTRU.

application/zip CF.04.11.2022.zip

20.10.2022
 1. Avizarea rezultatelor concursului pentru atribuirea gradaţiilor de merit personalului didactic din Facultatea de Construcţii;
 2. Avizarea propunerilor de scoatere la concurs a posturilor didactice pe durată determinată în semestrul al I al anului universitar 2022/2023;
 3. Diverse.
  application/zip CF 20.10.2022.zip
19.09.2022
 1. Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate;
 2. Diverse.
  application/zip OneDrive_2022-12-09.zip
14.09.2022
 1. Aprobarea Statelor de funcţii pentru anul universitar 2022/2023;
 2. Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate;
 3. Diverse.
01.07.2022
 1. Avizarea raportului de concurs pentru postul de profesor , poziţia 1, din Statele de functii ale Departamentului Măsurători Terestre şi Cadastru.
 2. Diverse.
  application/zip OneDrive_2_12-9-2022.zip
25.05.2022

1. Avizarea propunerii privind componența nominală a comisiei de concurs pentru  postul de profesor , poziţia 1, din Statele de functii ale Departamentului Măsurători Terestre şi Cadastru.

application/pdf Sedinta 25.05..pdf

11.05.2022
 1. Avizarea propunerilor privind componența nominală a comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe durată determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2021/2022 și a comisiilor de soluționare a contestațiilor;
 2. Avizarea propunerilor privind componența nominală a Comisiei de analiză a dosarelor candidaților înscriși la concursurile didactice și de verificare a informațiilor din fișa de verificare a îndeplinirii standardelor UTC-N”;
 3. Diverse.
  Sedinta 11.05
20.04.2022
 1. RAPORTUL Facultății de Construcții pe anul 2021;
 2. Modificări la Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru ciclurile I şi II din cadrul Facultății de Construcții;
 3. Diverse.

23.03.2022
 1. Aprobarea Planurilor de învățământ ale promoției care începe în anul universitar 2022-2023, ciclu licență și master;
 2. Diverse

HCF nr 2 din 23.03.2022_Sesiune exceptionala an terminal.pdf

04.03.2022 (solicitare vot electronic).

1. Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs - sem. II (2021/2022), cu intrare pe post din sem. I a anului universitar 2022-2023.

Anexa B - Extras PV CF.pdf

16.02.2022
 1. Avizarea rezultatelor concursurilor didactice;
 2. Metodologia Facultății de Construcții pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 1-calendar) și Comisiile de admitere la master;
 3. Aprobare comisii finalizare studii pentru sesiunile iulie 2022, septembrie 2022 şi februarie  2023;
 4. Diverse.
11.02.2022 (solicitare vot electronic) 1. Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate – completarea listei din septembrie 2021 pentru desfăşurarea activităţii didactice din sem.II (2021/2022).
28.01.2022

1. Aprobare organizare sesiune specială ( 21.02 – 03.03.2022), pentru toţi studenţii care nu s-au putut prezenta la colocvii şi examene în sesiunile aferente sem. I, an universitar 2021-2022, din motive medicale dovedite ( în conformitate cu HCA 7/18.01.2022).

HCF nr 1 din 28.01.2022_Sesiune speciala studenti bolnavi.pdf

17.12.2021 1. Aprobare Plan operaţional al Consiliului Facultăţii de Construcţii pentru anul universitar 2021/2022.
10.12.2021
 1. Avizarea/aprobarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a nr. 1242 din 03 decembrie 2021;
 2. Avizarea/aprobarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată.
 3. Aprobare:
  - componenţă comisii admitere ( comisia admitere; comisia de echivalare a diplomelor; comisia CCO; comsia de contestaţii master);
  -  criterii admitere fără concurs licenţă şi master;
  -  modalitatea de admitere licenţă şi master;
  -  nr. locuri propuse licenţă şi master;
 4. Diverse.
  Cifre scolarizare solicitate modalitate admitere -2022 - LICENTA.pdf
  Cifre scolarizare solicitate modalitate admitere -2022 - MASTER
  Comisia de admitere -2022.pdf
  Comisia evaluare dosare.pdf
  Comisii concursuri didactice - CF - 10.12.pdf
  Comisii concursuri didactice. var.1 - CF - 10.12
  Criterii admitere fara concurs Licenta -2022.pdf
  Criterii admitere fara concurs Master-2022.pdf
22.10.2021
 1. Avizarea rezultatelor concursului pentru atribuirea gradaţiilor de

merit personalului didactic din Facultatea de Construcţii.

Extras PV 68-22.10.2022 - Gradatii de merit

13.10.2021
 1. Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs -

sem. I (2021/2022), cu intrare pe post din sem. II a anului universitar 2021-2022;

 1. Revizuire ROF_FC;
 2. Diverse.

Centralizator pe facultatea - posturi scoase la concurs - perioada determinata

Centralizator pe facultatea - posturi scoase la concurs perioada nedeterminata

Rof revizuit

20.09.2021 1.            Aprobarea Statelor de funcţii pentru anul universitar 2021/2022;
2.            Aprobarea Fişelor de disciplină pentru anul universitar 2021/2022;;
3.            Aprobarea Consilierilor de studii pentru anul universitar 2021/2021;
4.            Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice
asociate;
5.            Diverse.
Lista cadrelor didactice asociate 2021-2022
HCF nr 32 – 20 sept 2021_Echivalare credite
DBCF 58 din 15.09. comisie acordare burse
DBCF 57 din 15.09. comisie echiv. credite facultate
DBCF 56 din 15.09. comisie cazare
Consilieri de studii an univ.2021-2022
Recapitulatie 2021-2022 – finala
11.08.2021 1.            Redistribuirea locurilor rămase neocupate la buget (Baia – Mare)
licenţă pentru sesiunea din septembrie după cum urmează:
–              1 loc – domeniul Inginerie civilă;
–              1 loc – domeniul Inginerie şi management;
–              3 locuri  – domeniul Inginerie civilă ( Baia – Mare).
20.07.2021 1.            Validarea rapoartelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
2.            Diverse.
Rezultate concursuri didactice -20.iulie 2021
30.06.2021 1.            Finalizare studii ( actualizare documente conf. HSU nr.
1361/24.06.2021);
2.            Regulament cu privire la desfăşurarea activităţii de practică în
Facultatea de Construcţii;
3.            Criterii specifice privind întocmirea Statelor de funcţii pentru anul
universitar 2021/2022;
4.            Diverse.
9 Informatii inscriere examen diploma – disertatie_iulie_sept 2021_update iunie 2021(onsite)
HCF 31din 30.06.2021 – criterii suplimentare intocmire State Functii
Model conventie practica Facultatea Constructii_2021
Regulament practica Facultatea Constructii v2
Responsabili practica 2020-2021
12.05.2021 1. Aprobarea modificărilor Planurilor de învățământ ale promoției care
începe în anul universitar 2021-2022, ciclu licență și master, după
observațiile de la DAC;
2. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Facultății
de Construcții;
3. Avizarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluţionare a
contestațiilor pentru posturile didactice scoase la concurs – sem. II
(2020/2021), cu intrare pe post din sem. I a anului universitar
2021-2022;
4. Diverse.
ROF.pdf
Comisii concursuri didactice centralizate.pdf
7.04.2021 1. Finalizare studii (modificare Regulament finalizare studii, Calendar etc);
2. Materiale promovare Facultate;
3. Diverse.
FINALIZARE STUDII 2021.zip
HCF – 30 din 07.04.2021.PDF
10.03.2021 1. Aprobarea Planurilor de învățământ ale promoției care începe în anul universitar 2021-2022, ciclu licență și master;
2. Metodologia Facultății de Construcții pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 1-calendar) și Comisiile de admitere la master;
3. Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs – sem. I (2020/2021), cu intrare pe post din sem. I a anului universitar 2021-2022;
4. Diverse.
Centralizator pe facultatea – posturi scoase la concurs – perioada determinata.pdf
Centralizator pe facultatea – posturi scoase la concurs.pdf
Comisiile Consiliului facultatii.PDF
HCF 29-10.03.2021 – ses. exceptionala anii terminali.pdf
Metodologie admitere master – FC – 2021_v3.pdf
Nota justificativa_PI 2021-2022.pdf
26.02.2021 1. Aprobare comisii finalizare studii sesiunile pentru sesiunile  iulie 2021, septembrie 2021  şi februarie  2022;
2. Aprobare dosar cadru didactic asociat.
Finalizare studii.pdf
PV – MTC _conc. cadru didactic asociat.PDF
05.02.2021 1. Avizarea rezultatelor concursurilor didactice;
2. Aprobarea Planului operational al Facultăţii de Construcţii  pentru perioada octombrie 2020 – septembrie2021
3. Diverse.
Rezultate concursuri didactice – febr.2021.pdf
04.12.2020 1.  Avizarea:-Comisiilor de concurs şi a Comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată/determinată;-Comisie de verificare a îndeplinirii standardelor.
2. Aprobare: -Comisie de admitere licenţă şi master 2021;-Membru în comisia de echivalare a diplomelor;-Comisia de certificare a conformităţii cu originalul; -Comisie de contestaţii master;-Criterii de admitere fără concurs licenţă/ master;-Modalitatea de admitere licenţă/ master şi Numărul de locuri propuse( buget/taxă) pe domenii de studiu;
3. Validarea studenţilor membri în Consiliul facultăţii;
4. Diverse.
Documente: Adresa _PASSRAAU.PDF Cifre scolarizare solicitate+ modalitate admitere -2021 – LICENTA.pdf Cifre scolarizare solicitate+ modalitate admitere -2021 – MASTER.pdf Comisia de admitere -2021.pdf Comisia evaluare dosare.pdf Criterii admitere fara concurs Licenta -2021.pdf Criterii admitere fara concurs Master-2021.pdf Extras PV 58 -04.12.2020 – aprobare comisii concursuri didactice.pdf Persoane cheie – admitere 2021.pdf Specialisti FC_desemnati Comisii tehnice.PDF
11.11.2020 1.Avizarea rezultatelor concursului pentru atribuirea gradațiilor de merit personalului didactic din Facultatea de Construcții
2.Prezentarea situației financiare a Facultății de Construcții3.Diverse.Documente:
Gradatii de merit CD – 2020.pdf
14.10.2020 Sedinta CF din 14.10.2020, ora 12:00, desfăşurată pe platforma MICROSOFT TEAMS
1. Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs – sem. I (2020/2021);
2. Aprobare Regulament cu privire la desfăşurarea activităţilor didactice on-line în Facultatea de Construcţii, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
3. DiverseDocumente:
Centralizator pe facultate c.d. — perioada determinata sem I 2020-2021 -aprobate CF.pdf 
Centralizator pe facultate c.d. sem I 2020-2021-aprobate CF.pdf 
HCF nr. 28 – 14.10.2020 -privind criterii suplimentare de alocare burse.pdf
Regulament online_var. finala_dupa consiliu FC 14.10.pdf
25.09.2020 1. Aprobarea listei de candidaţi pentru funcţia de prodecani;2. Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate.3. Diverse
21.09.2020 Sedință desfășurată prin consultarea on-line a membrilor CF.1.      Aprobarea Statelor de funcţii pentru anul universitar 2020/2021;2.      Aprobarea consilierilor de studii pentru anul universitar2020/2021.
11.09.2020 1. Validarea rezultatelor privind ocuparea posturilor didactice scoase la concurs in sem.II an univ. 2019/2020;
2. Incepere an univ. 2020/2021;3. Diverse.Documente:
Extras PV 52 -11.09..2020 – validare rapoarte c.d..pdf
31.07.2020 Sedință desfășurată prin consultarea on-line a membrilor CF.
1. Aprobarea schimbarii formei de evaluare sau structurii notei stabilite in fisa disciplinei la  disciplinele din sem.I;
25.06.2020 1. Sustinerea examenului de licenta si disertatie;
2. Diverse.
15.06.2020 Sedință desfășurată prin consultarea on-line a membrilor CF.
1. Aprobare „Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru ciclurile I şi II din cadrul Facultății de construcții – Valabil începând cu promoţia anului universitar 2019/2020″Documente:
4. Regulament_CONSTRUCTII_finalizare studii_2020.pdf
11.06.2020 Sedință desfășurată prin consultarea on-line a membrilor CF.
1. Desemnarea d-lui s.l.dr.ing.Marius Calin GHERMAN membru in Biroul Electoral al Facultatii de Constructii.
29.05.2020 1. Aprobare: „ Metodologia Facultăţii de Construcţii  pentru admiterea la studii universitare de master an universitar 2020-2021”;
2. Aprobare : „ Comisii admitere master”;3. Aprobare „ Comisii admitere licenţă şi master”;
Documente:
Comisie admitere 2020 – Largita.pdf 
Comisii admitere master -2020.pdf 
Metodologie admitere master – FC – 2020.pdf
15.05.2020 Şedinţa s-a desfăşurat prin consulturea on-line a membrilor Consiliului facultăţii.Ordinea de zi: Avizarea/aprobarea schimbarii formei de evaluare sau structurii notei stabilite in fisa disciplinei ( conf. HCA 44din 28.04.2020).
29.04.2020 Şedinţa s-a desfăşurat prin consulturea on-line a membrilor Consiliului facultăţiiOrdinea de zi:1. Avizarea/aprobarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a nr. 306 din 15 aprilie 2020;2. Avizarea/aprobarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată.Documente:
Comisii centralizate perioada determinata.pdfComisii centralizate perioada nedeterminata.pdf
07.04.2020 Şedinţa s-a desfăşurat prin consulturea on-line a membrilor Consiliului facultăţiiOrdinea de zi:Aprobare modificări la  planurile de invăţămant de la CCIA, CCIA(engl), CCIA(BM) si IUDR pentru promoţa care începe cu anul univ. 2020/2021
30.03.2020 Şedinţa s-a desfăşurat prin consulturea on-line a membrilor Consiliului facultăţiiOrdinea de zi :Aprobarea PLANURILOR DE INVATAMANT (LICENŢÂ şi MASTER) pentru promoţia care începe cu anul  2020/2021
25.03.2020 Şedinţa s-a desfăşurat prin consulturea on-line a membrilor Consiliului facultăţiiOrdinea de zi:Aprobare Raport de activitate 2016-2020
06.03.2020 1. Vot electronic aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs cu intrare începand cu sem.I an univ. 2020/2021Documente: Centralizator pe facultate c.d. cu intrare din sem I 2020-2021 -aprobate CF.pdf
Centralizator pe facultate c.d. asist.perioada det. cu intrare din sem I 2020-2021 -aprobate CF.pdf
20.02.2020 1. Vot electronic pentru inlocuirea d-lui s.l.dr.ing. Z.Orban cu d-l s.l.dr.ing. C.Tosa in biroul electoral al facultatii
06.02.2020 1. Avizarea rapoartelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice;
2. Aprobare comisii finalizare studii şi calendar finalizare studii;
3. Aprobare intrare in lichidare a programelor de studii universitare de master ECO infrastructuri pentru transporturi si lucrări de artă şi Patologia şi reabilitarea constructiilor.
4. Diverse

Documente:
Calendar examen diploma- sesiunea iulie, sesiunea septembrie 2020.pdf
Calendar examen dizertatie – sesiunea iulie, sesiunea septembrie 2020.pdf
Comisii admitere master.pdf
Comisii finalizare studii – 2020.pdf
Rezultate finale.pdf
23.01.2020 1. Validare membri desemnati în biroul electoral al facultatiDocumente:
HCA 25-23.01.2020 – membri in BE-facultate.pdf
4.12.2019 1.  Validare studenti membri în Consiliul Facultăţii şi în Senatul UTC-N;2. Avizarea/ aprobarea  comisiilor pentru ocuparea  posturilor didactice pe perioadă detereminată și nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a nr. 1400 din 26 noiembrie 2019.3. Componenta comisii admitere

Documente:
ANTET – nou – Comisii centralizate.pdf
Cifre scolarizare solicitate+ modalitate admitere -2020 – LICENTA.pdf
Cifre scolarizare solicitate+ modalitate admitere -2020 – MASTER.pdf Comisia de admitere -2020.pdf Criterii admitere fara concurs Licenta -2020.pdf Criterii admitere fara concurs Master-2020.pdf Studenti Senatori si Consilieri Facultatea de Constructii.pdf
21.10.2019 1. Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs cu intrare începand cu sem.II an univ. 2019/2020 2. Aprobare ROF- Laborator central; 3. Aprobare înfiinţare master TDCC, aprobare plan învăţămănt master TDCC; 4. Diverse  ( HCF 23/21.10.2019 – privind conditii suplimentare de acordare a burselor).
Documente:
Centralizator pe facultate- posturi asistent perioada determinata. sem II 2019-2020.pdf
Centralizator pe facultate c.d. sem II 2019-2020 -aprobate CF.pdf
HCF 23 -21.10.2017 privind conditii suplimentare de acordare a burselor.pdf
PLAN_MASTER_ MTC_2020_2022.pdf
Solicitare Aprobare SENAT Program cu antet.pdf
Solicitare Senat RNCIS cu antet.pdf
26.09.2019 1.      Hotarare privind echivalarea disciplinelor la studenţii care urmează a douaspecializare. HCF.22 – 26.09. – echiv discipl.pdf
23.09.2019 1.      Aprobarea Statelor de funcţii pentru anul universitar 2019/2020;2.      Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate;3.      Aprobarea consilierilor de studii pentru anul universitar 2019/2020;4.      Aprobare prelungire contracte de angajare asistenţi perioadă  determinată;5.      Diverse.
Documente:
adresa reinoire p.d. asist 2019-2020.pdf Consilieri de studii an univ.2019-2020.pdf Lista cadrelor didactice asociate 2019-2020.pdf
05.09.2019 1.      Aprobare criterii specifice privind intocmirea statelor de functii; 2.      Abrobare: A) Comisia cazare pe facultate; B) Comisisa de atribuire burse pe facultate; C) Comisia de echivalare a creditelor pe facultate ; D) Comisia de echivalare a disciplinelor şi recunoaşterea creditelor obţinute în cadrul mobilităţilor de tip ERASMUS 3.      Aprobare modificare comisie admitere master: Inginerie structurală – ses. Sept; 4.      Aprobare acordarea “ Burse de merit Anton Ionescu” 5.      Aprobare prelungirea şcolaritătii gratuite cu 1 an pentru studenta Teglas Alexandra – Ioana

Atasamente:
Bursa de merit Anton Ionescu.PDF
HCF- 21 -05.09.2019- cr.spec.SF.pdf
HCF.20-05.09.2019 comisii cazare, burse, echiv.pdf
Modificare comisie IS.PDF
12.07.2019 1.      Avizare rapoarte concursuri ocupare posturi didactice;(posturi CD)2.      Aprobarea  ROF si Organigrama – Laborator Central;3.      Diverse.
28.06.2019
1.      Aprobarea planului de învăţămant pentru promoţia care începe în anul universitar 2019-2020, după modificarea denumirii specializării Inginerie economică în construcţii în Inginerie si management în construcţii ( conf. HG 326/23.05.2019 publicat în MO nr.467 bis din 10.06.2019, partea I)
10.06.2019 1.      Aprobarea intrării în conservare a programelor de studii de master( ECO; PRC; ITS)2.      Aprobare planuri invatamânt – pentru promotia care începe cu anul universitar 2019-2020 (master);3.      Diverse (HCF 19- 10.06.pdf).
20.05.2019 1.       Avizare comisii de concurs pentru desfăşurarea concursurilor didactice din semestrul II, al anului universitar 2018-2019(Extras PV 20.05.2019).
08.05.2019 1.      Desemnarea membrilor Birourilor Electorale ale Secţiilor de Votare; ( HCF 18 – 8.05)2.      Avizarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs începând cu sem.I (2019/2020);3.      Avizare dosar de menţinere a calităţii de titular în învăţământ; ( Pastrare calit de titular Iliescu)4.      Aprobare comisie finalizare studii – specializarea Construcţii civile, industriale şi agricole – Facultatea de Mecanica – Universitatea din Craiova; ( Comisie Craiova)5.      Diverse.
11.04.2019 Validarea persoanelor desemnate în funcţia de  membru al  Biroului Electoral  al UTC-N. (ADRESA- Senat – membri BE – UTCN)
20.03.2019 1.      Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs cu intrare din sem. I (2019/2020); Centralizator Facultate2.      Aprobare planuri invatamânt –pentru promotia care începe cu anul universitar 2019-2020 (licenţă şi master);3.      Validare – Raport activitate – 2018;4.      Diverse.
14.02.2019 1.      Avizarea rapoartelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice; (Rezultate finale c.d. )2.      Aprobare comisii finalizare studii şi calendar finalizare studii; ( Comisii finalizare studii ; Calendar ex.diploma; Calendar ex.disertatie)3.      Aprobare “Metodologie Facultatea de Construcţii pentru admitere la studii universitare de master”;  ( Metodologie admitere master – FC-2019)4.      Aprobare comisii admitere master; ( Comisiii admitere master – 2019)5.      Aprobare planuri invatamânt –pentru promotia care începe cu anul universitar 2019-2020 (licenţă şi master);6. Diverse
11.12.2018 1. Avizarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs începând cu sem.II (2018/2019); (Comisii- posturi scoase la concurs sem II 2018-2019)
28.11.2018 1.                  Evaluarea programelor de studii universitare de masterat;(HCF -17)2.                  Diverse.( Cifre scolarizare solicitate +modalitate admitere- licenta- 2019, Cifre scolarizare solicitate pe domenii+ modalitate admitere  – master2019, Criterii admitere fara concurs – licenta 2019, Criterii admitere fara concurs – master2019, Extras PV -28.11.2018- validare studenti consilieri, HCF.16.-28.11.2018 -programe de studii suspendate, Persoane cheie in comisia de admitere-2019)
17.10.2018 1.      Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs începând cu sem.II 2018/2019; 2.      Diverse. Adresa – Centralizator pe Facultate sem II 2018
19.09.2018 1. Aprobarea Statelor de funcţii pentru anul universitar 2018/2019;2. Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate; (Lista cadrelor didactice asociate 2018-2019)3. Aprobarea consilierilor de studii pentru anul universitar 2018/2019;(Consilieri de studiu)4. Diverse.( HCF 14; HCF 15, Adresa de reinoire CD perioada deter.)
05.09.2018 1.      Aprobare criterii specifice privind întocmirea statelor de funcţii; (HCF 13/5.09.2018)2.      Diverse. (Cerere dizolvare LC).
12.07.2018 1.      Avizarea rapoartelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice;( Rezultate finale concursuri didactice)2.      Diverse.( HCF 12/12.07.2018 ; Dezizia 33/12.07.2018; calendar finalizare studii DIPLOMA- septembrie 2018; calendar finalizare studii DIZERTATIE- septembrie 2018)
30.05.2018 1.      Avizarea comisiei pentru ocuparea postului de profesor, poziţia 1 din Statele de funcţii ale Departamentului MTC; (Comisie MTC)
14.05.2018 1.      Avizarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs începând cu sem.I (2018/2019); (Comisii- posturi scoase la concurs sem I 2018-2019)
2.      Aprobare comisii admitere master – ses. iulie si septembrie 2018; ( Comisii admitere master)
3.      Aprobare modificari planuri învăţământ.(Nota justificativa)
4.      Diverse. ( Macheta cifre scolarizare; Pastrare calitate de CD-titular in invatamant).
25.04.2018 1.      Raport Laborator Central – 2012-2018;2.      Aprobare Organigrama – Facultatea de Constructii;3.      Diverse.
28.03.2018 1.      Validare Raport activitate-2017;( Raport 2017)
2.      Aprobare planuri invatamânt –pentru promotia care începe cu anul universitar 2018-2019 (licenţă şi master);3.      Aprobare comisie finalizare studii – CCIA ( Universitatea din Craiova); ( Comisia Craiova)4.      Aprobare calendar finalizare studii (licentă şi master) – ses. iulie 2018 ;5.      Aprobare calendar admitere master ses.iulie, septembrie 2018;6.   Diverse.
14.02.2018 1.      Avizarea rapoartelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice; (  Rezultate finale CD – ianuarie 2018.pdf)
2.      Aprobare “Metodologie Facultatea de Construcţii pentru admitere la studii universitare de master”; (  Metodologie admitere master – FC -14.02.2018.pdf)
3.      Aprobare comisii finalizare studii; ( Comisii finalizare studii – 2018.pdf)
4.      Aprobare “Regulament finalizare studii -Facultatea de Constructii”; ( Regulament_CONSTRUCTII_finalizare studii_14.02.2018.pdf )
5.      Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs cu intrare din sem. I (2018/2019); (  ADRESA-centralizator pe facultate.pdf)
6.      Aprobare Organigrama – Facultatea de Constructii; ( Organigrama -febr.2018.pdf )
7.      Alegerea disciplinelor  optionale; ( HCF 11 – 14.02.2018 optionale.pdf
8.      Diverse. (  Adresa – introducere c.d.asociate. 2018.pdf).
31.01.2018 1.       Evaluare institutională.2.       Evaluare programe licenţă şi master.3.       Diverse ( aprobare intrare in lichidare program de studiu MTC-BM). (Hotarare Consiliul Facultatii).
06.12.2017 1. Avizarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs începând cu sem.II (2017/2018); (Comisii-posturi scoase la concurs, Comisii posturi perioada determinata)2. Diverse.( Responsabili domenii Master).    
10.11.2017 1. Avizarea rezultatelor concursurilor de acordare a gradaţiilor de merit;( Gradatii de merit)2. Aprobarea comisiilor de monitorizare a programelor de studii;( Comisii monitorizare programe de studii)
3. Diverse.(HCF8 -10.11.2017 – privind  acordarea burselor, HCF 9-10.11.2017 -privind  contr.  discipl. in avans,
Criterii admitere fara concurs – licenta 2018, Comisie admitere licenta-master 2017, Cifre scolarizare solicitate +modalitate admitere- licenta, Cifre scolarizare solicitate+ modalitate admitere  – master2018).
18.10.2017
1. Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs cu intrare din sem. II (2017/2018).;(ADRESA-centralizator pe facultate- posturi asistent perioada determinata. sem II 2017-2018, ADRESA-centralizator pe facultate- posturi conc.did. sem II 2017-2018)2. Validarea responsabililor cu asigurarea calităţii şi RNCIS pe facultate/ departament;(Resp calitate, Resp RNECIS).3. Diverse.
20.09.2017 1. Aprobarea Statelor de funcţii pentru anul universitar 2017/2018;2. Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate; ( Lista cd asociate si Lista cd din UTCN- plata ora)3. Aprobarea consilierilor de studii pentru anul universitar 2017/2018; (Lista consilieri studii)4. Diverse. (HCF 5 si HCF 6).
13.07.2017 1.       Avizare rapoarte concursuri posturi didactice;  Rezultate Finale CD2.       Aprobare planuri invatamănt master – promotia 2017/20193.       State de funcţii an univ.2017/2018;4.       Diverse.
08.06.2017 1.       Aprobare planuri invatamant – promotia 2017-2021;2.       Diverse.
17.05.2017 1.       Avizare comisii pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs începând cu sem.I (2017/2018);2.       Aprobare comisii admitere master – ses. iulie si septembrie 2017;3.       Aprobare “Procedură funcţionare Laborator Central”;4.       Diverse.
26.04.2017 1.       Aprobare comisie finalizare studii CCIA- Universitatea din Craiova;2.       Aprobarea ” Regulamentului cadru de organizare si functionare a Consiliului Facultatii de Constructii“;3.       Diverse
20.03.2017 1.       Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs începand cu sem. I 2017/20182.       Validare “ Raport de activitate – 2016”3.       Aprobarea “Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de   Construcţii -amanat pe sedinta urmatoare
4.       Aprobare “Procedură funcţionare Laborator central” – amanat pe sedinta urmatoare
5.       Diverse – s-a aprobat : a) HCF 3- 20.03.2017- privind acordarea burselor de performanta academica
                                            b) la solicitarea Departamentului CFDP s-a aprobat infiintarea master-ului “Siguranta circulatiei rutiere”
15.02.2017 1.       Avizarea rapoartelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice;2.       Aprobare “Metodologie Facultatea de Construcţii pentru admitere la studii universitare de master”;3.       Aprobare comisii finalizare studii;4.       Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate -desfasurate în cadrul Dep. CFDP si Dep. Structuri;5.       Aprobare Regulament finalizare studii -Facultatea de Constructii;6.       Avizarea Fişelor disciplinelor la programul de studii (master) “ Cladiri verzi”;https://www.dropbox.com/s/sd8np2cm29y2rmt/5.%20Fisele%20disciplinelor_Master%20Cladiri%20Verzi_2017.pdf?dl=07.      Diverse.