Logo Constructii

Facultatea de Construcții

Contact

Sedințe Consiliul Facultății

 

Dată sedință

Ordinea de zi 

14.10.2020

Sedinta CF din 14.10.2020, ora 12:00, desfăşurată pe platforma MICROSOFT TEAMS

1. Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs - sem. I (2020/2021);

2. Aprobare Regulament cu privire la desfăşurarea activităţilor didactice on-line în Facultatea de Construcţii, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;

3. Diverse

Documente:
application/pdf Centralizator pe facultate c.d. -- perioada determinata sem I 2020-2021 -aprobate CF.pdf

application/pdf Centralizator pe facultate c.d. sem I 2020-2021-aprobate CF.pdf

application/pdf HCF nr. 28 - 14.10.2020 -privind criterii suplimentare de alocare burse.pdf

application/pdf Regulament online_var. finala_dupa consiliu FC 14.10.pdf

25.09.2020

1. Aprobarea listei de candidaţi pentru funcţia de prodecani;

2. Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate.

3. Diverse

21.09.2020

Sedință desfășurată prin consultarea on-line a membrilor CF.

1.      Aprobarea Statelor de funcţii pentru anul universitar 2020/2021;

2.      Aprobarea consilierilor de studii pentru anul universitar

2020/2021.

11.09.2020

1. Validarea rezultatelor privind ocuparea posturilor didactice scoase la concurs in sem.II an univ. 2019/2020;

2. Incepere an univ. 2020/2021;

3. Diverse.

Documente:

application/pdf Extras PV 52 -11.09..2020 - validare rapoarte c.d..pdf

31.07.2020

Sedință desfășurată prin consultarea on-line a membrilor CF.

1. Aprobarea schimbarii formei de evaluare sau structurii notei stabilite in fisa disciplinei la  disciplinele din sem.I;

25.06.2020

1. Sustinerea examenului de licenta si disertatie;

2. Diverse.

15.06.2020

Sedință desfășurată prin consultarea on-line a membrilor CF.

1. Aprobare „Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru ciclurile I şi II din cadrul Facultății de construcții - Valabil începând cu promoţia anului universitar 2019/2020"

Documente:

application/pdf 4. Regulament_CONSTRUCTII_finalizare studii_2020.pdf

11.06.2020

Sedință desfășurată prin consultarea on-line a membrilor CF.

1. Desemnarea d-lui s.l.dr.ing.Marius Calin GHERMAN membru in Biroul Electoral al Facultatii de Constructii.

29.05.2020

1. Aprobare: „ Metodologia Facultăţii de Construcţii  pentru admiterea la studii universitare de master an universitar 2020-2021”;

2. Aprobare : „ Comisii admitere master”;

3. Aprobare „ Comisii admitere licenţă şi master”;

Documente:
application/pdf Comisie admitere 2020 - Largita.pdf

application/pdf Comisii admitere master -2020.pdf

application/pdf Metodologie admitere master - FC - 2020.pdf

15.05.2020

Şedinţa s-a desfăşurat prin consulturea on-line a membrilor Consiliului facultăţii.

Ordinea de zi: Avizarea/aprobarea schimbarii formei de evaluare sau structurii notei stabilite in fisa disciplinei ( conf. HCA 44din 28.04.2020).

29.04.2020

Şedinţa s-a desfăşurat prin consulturea on-line a membrilor Consiliului facultăţii

Ordinea de zi:

1. Avizarea/aprobarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a nr. 306 din 15 aprilie 2020;

2. Avizarea/aprobarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată.

Documente:
Comisii centralizate perioada determinata.pdf

Comisii centralizate perioada nedeterminata.pdf

07.04.2020

 Şedinţa s-a desfăşurat prin consulturea on-line a membrilor Consiliului facultăţii

Ordinea de zi: Aprobare modificări la  planurile de invăţămant de la CCIA, CCIA(engl), CCIA(BM) si IUDR pentru promoţa care începe cu anul univ. 2020/2021

 

30.03.2020

Şedinţa s-a desfăşurat prin consulturea on-line a membrilor Consiliului facultăţii

Ordinea de zi :Aprobarea PLANURILOR DE INVATAMANT (LICENŢÂ şi MASTER) pentru promoţia care începe cu anul  2020/2021

25.03.2020

Şedinţa s-a desfăşurat prin consulturea on-line a membrilor Consiliului facultăţii

Ordinea de zi: Aprobare Raport de activitate 2016-2020

06.03.2020

1. Vot electronic aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs cu intrare începand cu sem.I an univ. 2020/2021

Documente:

application/pdf Centralizator pe facultate c.d. cu intrare din sem I 2020-2021 -aprobate CF.pdf
application/pdf Centralizator pe facultate c.d. asist.perioada det. cu intrare din sem I 2020-2021 -aprobate CF.pdf

20.02.2020

1. Vot electronic pentru inlocuirea d-lui s.l.dr.ing. Z.Orban cu d-l s.l.dr.ing. C.Tosa in biroul electoral al facultatii

06.02.2020

1. Avizarea rapoartelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice;
2. Aprobare comisii finalizare studii şi calendar finalizare studii;
3. Aprobare intrare in lichidare a programelor de studii universitare de master ECO infrastructuri pentru transporturi si lucrări de artă şi Patologia şi reabilitarea constructiilor.
4. Diverse

Documente:
application/pdf Calendar examen diploma- sesiunea iulie, sesiunea septembrie 2020.pdf
application/pdf Calendar examen dizertatie - sesiunea iulie, sesiunea septembrie 2020.pdf
application/pdf Comisii admitere master.pdf
application/pdf Comisii finalizare studii - 2020.pdf 
application/pdf Rezultate finale.pdf

23.01.2020

1. Validare membri desemnati în biroul electoral al facultati

Documente:
application/pdf HCA 25-23.01.2020 - membri in BE-facultate.pdf

4.12.2019

1.  Validare studenti membri în Consiliul Facultăţii şi în Senatul UTC-N;

2. Avizarea/ aprobarea  comisiilor pentru ocuparea  posturilor didactice pe perioadă detereminată și nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a nr. 1400 din 26 noiembrie 2019.

3. Componenta comisii admitere 

Documente:
application/pdf ANTET - nou - Comisii centralizate.pdf
application/pdf Cifre scolarizare solicitate+ modalitate admitere -2020 - LICENTA.pdf 
application/pdf Cifre scolarizare solicitate+ modalitate admitere -2020 - MASTER.pdf

application/pdf Comisia de admitere -2020.pdf

application/pdf Criterii admitere fara concurs Licenta -2020.pdf

application/pdf Criterii admitere fara concurs Master-2020.pdf

application/pdf Studenti Senatori si Consilieri Facultatea de Constructii.pdf

 

21.10.2019

1. Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs cu intrare începand cu sem.II an univ. 2019/2020

 2. Aprobare ROF- Laborator central;

 3. Aprobare înfiinţare master TDCC, aprobare plan învăţămănt master TDCC;

 4. Diverse  ( HCF 23/21.10.2019 - privind conditii suplimentare de acordare a burselor).


Documente:
application/pdf Centralizator pe facultate- posturi asistent perioada determinata. sem II 2019-2020.pdf
application/pdf Centralizator pe facultate c.d. sem II 2019-2020 -aprobate CF.pdf
application/pdf HCF 23 -21.10.2017 privind conditii suplimentare de acordare a burselor.pdf
application/pdf PLAN_MASTER_ MTC_2020_2022.pdf
application/pdf Solicitare Aprobare SENAT Program cu antet.pdf
application/pdf Solicitare Senat RNCIS cu antet.pdf

26.09.2019

1.      Hotarare privind echivalarea disciplinelor la studenţii care urmează a doua

specializare.

application/pdf HCF.22 - 26.09. - echiv discipl.pdf

23.09.2019

1.      Aprobarea Statelor de funcţii pentru anul universitar 2019/2020;

2.      Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate;

3.      Aprobarea consilierilor de studii pentru anul universitar 2019/2020;

4.      Aprobare prelungire contracte de angajare asistenţi perioadă  determinată;

5.      Diverse.
Documente:
application/pdf adresa reinoire p.d. asist 2019-2020.pdf

application/pdf Consilieri de studii an univ.2019-2020.pdf

application/pdf Lista cadrelor didactice asociate 2019-2020.pdf

05.09.2019

 

1.      Aprobare criterii specifice privind intocmirea statelor de functii;

 

2.      Abrobare: A) Comisia cazare pe facultate; B) Comisisa de atribuire burse pe facultate; C) Comisia de echivalare a creditelor pe facultate ; D) Comisia de echivalare a disciplinelor şi recunoaşterea creditelor obţinute în cadrul mobilităţilor de tip ERASMUS

 

3.      Aprobare modificare comisie admitere master: Inginerie structurală – ses. Sept;

 

4.      Aprobare acordarea “ Burse de merit Anton Ionescu”

 

5.      Aprobare prelungirea şcolaritătii gratuite cu 1 an pentru studenta Teglas Alexandra - Ioana

Atasamente:
application/pdf Bursa de merit Anton Ionescu.PDF
application/pdf HCF- 21 -05.09.2019- cr.spec.SF.pdf
application/pdf HCF.20-05.09.2019 comisii cazare, burse, echiv.pdf
application/pdf Modificare comisie IS.PDF

 

12.07.2019

1.      Avizare rapoarte concursuri ocupare posturi didactice;(posturi CD)

2.      Aprobarea  ROF si Organigrama - Laborator Central;

3.      Diverse. 

28.06.2019


1.      Aprobarea planului de învăţămant pentru promoţia care începe în anul universitar 2019-2020, după modificarea denumirii specializării Inginerie economică în construcţii în Inginerie si management în construcţii ( conf. HG 326/23.05.2019 publicat în MO nr.467 bis din 10.06.2019, partea I)

10.06.2019 

1.      Aprobarea intrării în conservare a programelor de studii de master( ECO; PRC; ITS)

2.      Aprobare planuri invatamânt – pentru promotia care începe cu anul universitar 2019-2020 (master);

3.      Diverse (HCF 19- 10.06.pdf).

20.05.2019

1.       Avizare comisii de concurs pentru desfăşurarea concursurilor didactice din semestrul II, al anului universitar 2018-2019(Extras PV 20.05.2019).

08.05.2019

1.      Desemnarea membrilor Birourilor Electorale ale Secţiilor de Votare; ( HCF 18 - 8.05)

2.      Avizarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs începând cu sem.I (2019/2020);

3.      Avizare dosar de menţinere a calităţii de titular în învăţământ; ( Pastrare calit de titular Iliescu)

4.      Aprobare comisie finalizare studii – specializarea Construcţii civile, industriale şi agricole – Facultatea de Mecanica – Universitatea din Craiova; ( Comisie Craiova)

5.      Diverse.

11.04.2019
  1. Validarea persoanelor desemnate în funcţia de  membru al  Biroului Electoral  al UTC-N. (ADRESA- Senat - membri BE - UTCN)
20.03.2019 

1.      Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs cu intrare din sem. I (2019/2020); Centralizator Facultate

2.      Aprobare planuri invatamânt –pentru promotia care începe cu anul universitar 2019-2020 (licenţă şi master);

3.      Validare – Raport activitate – 2018;

4.      Diverse.

14.02.2019 

1.      Avizarea rapoartelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice; (Rezultate finale c.d. )

2.      Aprobare comisii finalizare studii şi calendar finalizare studii; ( Comisii finalizare studii ; Calendar ex.diploma; Calendar ex.disertatie)

3.      Aprobare “Metodologie Facultatea de Construcţii pentru admitere la studii universitare de master”;  ( Metodologie admitere master - FC-2019)

4.      Aprobare comisii admitere master; ( Comisiii admitere master - 2019)

5.      Aprobare planuri invatamânt –pentru promotia care începe cu anul universitar 2019-2020 (licenţă şi master);

6. Diverse

11.12.2018

 1. Avizarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs începând cu sem.II (2018/2019); (Comisii- posturi scoase la concurs sem II 2018-2019)

28.11.2018

1.                  Evaluarea programelor de studii universitare de masterat;(HCF -17)

17.10.2018 

 

1.      Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs începând cu sem.II 2018/2019;

 

2.      Diverse. Adresa - Centralizator pe Facultate sem II 2018

 

19.09.2018

1. Aprobarea Statelor de funcţii pentru anul universitar 2018/2019;

2. Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate; (Lista cadrelor didactice asociate 2018-2019)

3. Aprobarea consilierilor de studii pentru anul universitar 2018/2019;(Consilieri de studiu)

4. Diverse.( HCF 14; HCF 15, Adresa de reinoire CD perioada deter.)

 05.09.2018

1.      Aprobare criterii specifice privind întocmirea statelor de funcţii; (HCF 13/5.09.2018)

2.      Diverse. (Cerere dizolvare LC).

12.07.2018

30.05.2018

 

1.      Avizarea comisiei pentru ocuparea postului de profesor, poziţia 1 din Statele de funcţii ale Departamentului MTC; (Comisie MTC)

 

14.05.2018

1.      Avizarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs începând cu sem.I (2018/2019); (Comisii- posturi scoase la concurs sem I 2018-2019)

2.      Aprobare comisii admitere master – ses. iulie si septembrie 2018; ( Comisii admitere master)

3.      Aprobare modificari planuri învăţământ.(Nota justificativa)

25.04.2018

1.      Raport Laborator Central – 2012-2018;

2.      Aprobare Organigrama – Facultatea de Constructii;

3.      Diverse.

28.03.2018

1.      Validare Raport activitate-2017;( Raport 2017)

2.      Aprobare planuri invatamânt –pentru promotia care începe cu anul universitar 2018-2019 (licenţă şi master);

3.      Aprobare comisie finalizare studii – CCIA ( Universitatea din Craiova); ( Comisia Craiova)

4.      Aprobare calendar finalizare studii (licentă şi master) – ses. iulie 2018 ;

5.      Aprobare calendar admitere master ses.iulie, septembrie 2018;

6.   Diverse.

14.02.2018

1.      Avizarea rapoartelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice; ( application/pdf Rezultate finale CD - ianuarie 2018.pdf)

2.      Aprobare “Metodologie Facultatea de Construcţii pentru admitere la studii universitare de master”; ( application/pdf Metodologie admitere master - FC -14.02.2018.pdf)

3.      Aprobare comisii finalizare studii; (application/pdf Comisii finalizare studii - 2018.pdf

4.      Aprobare “Regulament finalizare studii -Facultatea de Constructii”; (application/pdf Regulament_CONSTRUCTII_finalizare studii_14.02.2018.pdf )

5.      Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs cu intrare din sem. I (2018/2019); ( application/pdf ADRESA-centralizator pe facultate.pdf)

6.      Aprobare Organigrama – Facultatea de Constructii; (application/pdf Organigrama -febr.2018.pdf )

7.      Alegerea disciplinelor  optionale; (application/pdf HCF 11 - 14.02.2018 optionale.pdf

8.      Diverse. ( application/pdf Adresa - introducere c.d.asociate. 2018.pdf).

31.01.2018

1.       Evaluare institutională.

2.       Evaluare programe licenţă şi master.

3.       Diverse ( aprobare intrare in lichidare program de studiu MTC-BM). (Hotarare Consiliul Facultatii).

06.12.2017

1. Avizarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs începând cu sem.II (2017/2018); (Comisii-posturi scoase la concurs, Comisii posturi perioada determinata)

    

10.11.2017

18.10.2017


1. Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs cu intrare din sem. II (2017/2018).;(ADRESA-centralizator pe facultate- posturi asistent perioada determinata. sem II 2017-2018ADRESA-centralizator pe facultate- posturi conc.did. sem II 2017-2018)
2. Validarea responsabililor cu asigurarea calităţii şi RNCIS pe facultate/ departament;(Resp calitate, Resp RNECIS).
3. Diverse.

 20.09.2017

1. Aprobarea Statelor de funcţii pentru anul universitar 2017/2018;
2. Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate; ( Lista cd asociate si Lista cd din UTCN- plata ora)
3. Aprobarea consilierilor de studii pentru anul universitar 2017/2018; (Lista consilieri studii)
4. Diverse. (HCF 5 si HCF 6).

13.07.2017

1.       Avizare rapoarte concursuri posturi didactice;  Rezultate Finale CD
2.       Aprobare planuri invatamănt master – promotia 2017/2019
3.       State de funcţii an univ.2017/2018;
4.       Diverse.

08.06.2017

1.       Aprobare planuri invatamant – promotia 2017-2021;
2.       Diverse.

17.05.2017

1.       Avizare comisii pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs începând cu sem.I (2017/2018);
3.       Aprobare “Procedură funcţionare Laborator Central”;
4.       Diverse.

26.04.2017

20.03.2017

1.       Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs începand cu sem. I 2017/2018
2.       Validare “ Raport de activitate – 2016”
3.       Aprobarea “Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de   Construcţii -amanat pe sedinta urmatoare
4.       Aprobare “Procedură funcţionare Laborator central” - amanat pe sedinta urmatoare
5.       Diverse - s-a aprobat : a) HCF 3- 20.03.2017- privind acordarea burselor de performanta academica
                                            b) la solicitarea Departamentului CFDP s-a aprobat infiintarea master-ului "Siguranta circulatiei rutiere"

15.02.2017

1.       Avizarea rapoartelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice;
2.       Aprobare “Metodologie Facultatea de Construcţii pentru admitere la studii universitare de master”;
3.       Aprobare comisii finalizare studii;
4.       Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate -desfasurate în cadrul Dep. CFDP si Dep. Structuri;
5.       Aprobare Regulament finalizare studii -Facultatea de Constructii;
6.       Avizarea Fişelor disciplinelor la programul de studii (master) “ Cladiri verzi”;
7.      Diverse.

[n

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter