Procedura depunere cereri

Cererile completate pot fi trimise online pe adresa de email a
Secretariatului Facultatății de Construcții:

secretariat.constructii@staff.utcluj.ro

sau

la Secretariatul Facultatii de Constructii
https://constructii.utcluj.ro/secretariat.html