Ofertă Educațională MasterÎnscriere online, între 11-13 septembrie  2023: https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-constructii-master/#calendar-admitere

 

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ – MASTER

 

LISTA PROGRAME MASTER

 

Construcții Durabile din Beton (CDB) | Durable Concrete Structures

 

Contact Conf. Dr. Ing. Camelia Negrutiu; Camelia.Negrutiu[at]dst.utcluj.ro; Facebook CDB
Descriere

De ce MASTER - CDB-CONSTRUCȚII DURABILE DIN BETON

Pentru că pregătim ingineri specialiști atât pentru proiectarea, producția, execuția (și montajul), cât și pentru expertizarea de elemente și structure din beton armat și precomprimat în variantele monolită și prefabricată.

În cursul pregătirii se urmărește dezvoltarea abilităților și dobândirea cunoștințelor necesare pentru a obține structuri de rezistență durabile, cu un consum minim de material, costuri reduse, prin utilizare adecvată a materialelor curente cât a celor de avangardă prin:

- metode de proiectare a elementelor și structurilor de rezistență prin calcul neliniar, cu metoda elementelor finite;

- metode experimentale de determinare a performanțelor elementelor de rezistență;

- metode de găsire a formei și metode de calcul analitic;

- elaborarea rețetelor de beton.

Ce vei STUDIA

Discipline capabile să răspundă cerințelor pieței muncii în domeniile:

- construcțiilor prefabricate din beton;

- proiectării, producției și testării elementelor din beton, beton armat și precomprimat;

- consolidării și reabilitării structurilor din beton, oțel și mixte;

- proiectarea și realizarea structurilor ușoare, de sticlă, hibride și compozite, reticulate și cu cabluri;

- proiectării avansate folosind analize neliniare, metode alternative de proiectare și materiale inovative;

- producerii de materiale compozite și de betoane speciale.

Prezentare Prezentare Master CDB
Supliment de diplomă si Competențe
Supliment Diploma si Competențe CDB


Ingineria infrastructurii transporturilor (IIT) | Transport Infrastructure Engineering

 

Contact Conf.dr.ing. Gavril Hoda,  e-mail: gavril.hoda[at]cfdp.utcluj.ro; info[at]cfdp.utcluj.ro; tel 0264-401.835
Descriere

De ce MASTER INGINERIA INFRASTRUCTURII TRANSPORTURILOR

Pentru că acest program oferă cele mai bune oportunități de continuare și perfecționare a pregătirii profesionale în domeniul infrastructurii de transport, astfel:

 • Proiectarea și construcția lucrărilor de anvergură în infrastructură rutieră, autostrăzi, piste aeroportuare, căi ferate și lucrări de artă;
 • Managementul traficului și siguranței circulației rutiere și feroviare;
 • Investigarea, expertizarea și reabilitarea infrastructurilor terestre;
 • Aspecte legislative privind calitatea în construcții și probleme legate de protecția mediului.

Ce vei STUDIA

Discipline capabile să răspundă cerințelor pieței muncii în domeniul infrastructurii rutiere și feroviare:

 • Autostrăzi, drumuri, aeroporturi și piste aeroportuare;
 • Lucrări de artă și inginerești în infrastructură;
 • Metropolitane și lucrări subterane;
 • Tehnologii performante în lucrările de infrastructură;
 • Sisteme inteligente în transporturi și siguranța circulației;
 • Probleme specifice privind infrastructura și suprastructura căilor ferate;
 • Expertizarea lucrărilor de infrastructură.
Prezentare Prezentare informații Master IIT
Supliment de diplomă si Competențe
Supliment de Diplomă si Competențe IIT

 

Inginerie geotehnică  (IG) | Geotechnical Engineering

 

Contact Conf.dr.ing. Vasile Farcas, vasile.farcas[at]dst.utcluj.ro, tel: 0264401511 Facebook IG
Descriere

De ce MASTER IG INGINERIE GEOTEHNICĂ

Pentru că la momentul actual piața muncii din România și Europa suferă de lipsa specialiștilor în Inginerie Geotehnică. Dezvoltarea construcțiilor atât suprateran cât și subteran, aduce cu sine nevoia unor specialiști în Ingineria Geotehnică, pentru:

 • proiectarea, execuția, monitorizarea geotehnică a autostrăzilor, rețelelor edilitare de anvergură, rețelelor de transport urban suprateran sau subteran, pistelor aeroportuare, platformelor industriale, a construcțiilor speciale sau a structurilor de sprijin;
 • analiza stabilității versanților și proiectarea unor structuri de stabilizarea sau consolidare,
 • monitorizarea geotehnică a versanților cu potențial de alunecare;
 • investigarea și modelarea geotehnică complex a terenului de fundare;
 • investigarea și expertizarea rezistenței mecanice și stabilității masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate.

Ce vei STUDIA

Discipline capabile să răspundă cerințelor pieței muncii în domeniul ingineriei geotehnice:

 • Cercetarea terenului de fundare - in situ și în laborator;
 • Terenuri dificile de fundare și fundații speciale;
 • Structuri de sprijin;
 • Comportarea pământului la solicitări dinamice;
 • Conlucrarea suprastructurii cu fundația și terenul de fundare;
 • Metode numerice în ingineria geotehnică;
 • Stabilitatea pantelor și versanților;
 • Degradări la fundații și soluții de consolidare a fundațiilor și terenului de fundare.
Prezentare IG Prezentare IG.pdf
Supliment de diplomă si competențe Supliment de Diplomă si Competențe IG

 

Inginerie structurală | Structural Engineering (IS)

double degree with the University of Bergamo, Italy https://ls-ie.unibg.it/it/opportunita-ed-esperienze/doppio-titolo-double-degree

 

Contact Prof. dr. ing. Cosmin CHIOREAN Cosmin.Chiorean[at]mecon.utcluj.ro
Descriere

De ce MASTER – IS INGINERIE STRUCTURALĂ

Pregătim ingineri specialiști în proiectare structural avansată, prin utilizarea analizelor neliniare complexe (necesare structurilor speciale, amplasate în zone seismice) și prin aprofundarea utilizării unor programe avansate de analiză structurală (ABAQUS, NEFCAD, ETABS, SAP2000, ASEP, etc).

Sunt abordate tematici precum:

 • analiza push-over pentru evaluarea performanțelor seismice a structurilor;
 • calculul secțiunilor de beton armat și mixte în domeniul elasto-plastic;
 • curbele de interacțiune plastică;
 • analiza la stabilitate a structurilor înalte luândîn considerare efectul P-Delta;
 • calculul structurilor realizate din bare cu pereți subțiri;
 • analiza interacțiunii teren-structură la solicitările seismice;
 • analiza la foc a structurilor.

Ce vei STUDIA

Discipline capabile să răspundă cerințelor pieței muncii în domeniul:

 • analiza și proiectarea avansată a structurilor deconstrucții, bazată pe utilizarea de noțiuni, teorii și metode avansate de lucru din Mecanică, Metoda elementelor finite, Statica și dinamica construcțiilor, Metode numerice, Ingineria seismică, etc.);
 • definitivarea pregătirii superioare ca practicieni în domeniul general al inginerie civile, prin studiul aprofundat al unor teme cum ar fi:
  • evaluarea nivelului de siguranță a construcțiilor;
  • utilizarea tehnologiilor avansate în construcții;
  • evaluarea și controlul avariilor și erorilor în lucrările de construcții;
  • proiectarea sustenabilă a construcțiilor;
  • utilizarea surselor neconvenționale de energie;
  • managementul performant în inginerie civilă;
  • utilizarea materialelor avansate pentru construcții;
  • reabilitarea construcțiilor;
  • managementul energetic performant al clădirilor etc.
Prezentare Prezentare Master IS
Supliment de diplomă si competențe
Supliment de Diplomă si competențe IS

 

Managementul proiectelor și evaluarea proprietății (MPEP)

| Project Management and Real Estate Assessment

 

Contact Livia Anastasiu, Livia.Anastasiu[at]ccm.utcluj.ro
Descriere

De ce MASTER – MANAGEMENTUL PROIECTELOR ȘI EVALUAREA PROPRIETĂȚII (MPEP)

Pregătim absolvenți vor dobândi următoarele competențe:

 • Evaluare imobiliară a proprietăților de tip rezidențial, comercial și industrial;
 • Gestionarea proiectelor în calitate de manager, cu atestat în ocupaţia “Manager de proiect”, certificat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.

Ce vei STUDIA

Discipline capabile să răspundă cerințelor pieței muncii în domeniile “Managementul proiectelor” şi “Evaluare imobiliară”:

 • Managementul integrat al proiectelor;
 • Managementul proprietăţii;
 • Evaluarea bunurilor imobile;
 • Managementul proiectelor din fonduri nerambursabile;
 • Cercetări operaţionale;
 • Management financiar.
Prezentare Prezentare informații Master MPEP
Supliment de diplomă si competențe
Supliment de Diplomă si competențe MPEP

 

Clădiri Verzi (CV) C10M | Green Buildings

 

Contact Conf.dr.ing. Moga Ligia, Ligia.Moga[at]ccm.utcluj.ro; tel 0264-401.516 Fbk: https://www.facebook.com/Master.Cladiri.Verzi/
Descriere

De ce MASTER CLĂDIRI VERZI

În contextul realizării Tranziției Verzi și accelerării reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră conform Planului Național de Relansare și Reziliență, este nevoie de consolidarea capacității profesionale a specialiștilor în domeniul construcțiilor, în scopul realizării clădirilor de înaltă performanță energetică și sustenabilizării fondului de clădiri nou construit și existent. Masterul Clădiri Verzi pregătește ingineri și arhitecți specialiști în proiectarea clădirilor sustenabile și eficiente energetic (i.e. clădiri verzi - nZEB, Passive House, plus Energy Building), care asigură un mediu interior confortabil, sănătos și productiv, și în acelaşi timp un consum energetic și impact asupra mediului cât mai redus.

Ce vei STUDIA

Discipline capabile să răspundă cerințelor pieței muncii în domeniul:

 • proiectării higrotermice, acustice și hidrofuge a clădirilor verzi (i.e. nZEB, passive house, plus energy building);
 • antreprenoriatului dezvoltării durabile;
 • proiectării sistemelor de încălzire, ventilare și apa caldă de consum utilizate la clădirile verzi;
 • proiectării sistemelor neconvenționale de energie în construcții;
 • sustenabilității structurale a clădirilor verzi;
 • reabilitării higrotermice, hidrofuge și acustice a clădirilor;
 • managementului energetic al clădirilor verzi;
 • certificării sustenabilității clădirilor verzi.
Prezentare Prezentare informații Master Cladiri Verzi
Supliment de diplomă si Competențe
Supliment de Diplomă si Competențe CV

 

Proiectarea avansată a structurilor din lemn și metal (PASLM) | Advanced Design of Timber and Steel Structures

 

Contact S.l.dr.ing. Danku Gelu, Gelu.Danku[at]mtc.utcluj.ro Tel.: 0723 216 256
Descriere

De ce MASTER – PROIECTAREA AVANSATĂ A STRUCTURILOR DIN LEMN ŞI METAL (PASLM)

Pregătim ingineri specialiști în proiectarea avansată a structurilor din lemn masiv, lemn

stratificat, a structurilor metalice complexe şi a îmbinărilor metalice. Dezvoltăm pregătirea de la nivelul de licenţă în direcţia specializării absolvenţilor în calculul şi detalierea structurilor

din lemn şi metalice, inclusiv studierea posibilităţilor de a realiza analize avansate. Oferim teme de dizertaţie centrate pe cele două direcţii principale ale programului, teme care se pot finaliza prin lucrări de cercetare/proiectare, prezentate analitic dublate de încercări de laborator efectuate pe modele şi/sau specimene la scară reală.

Ce vei STUDIA

Discipline capabile să răspundă cerințelor pieței muncii în domeniul INGINERIE CIVILĂ.

 • Structuri din lemn masiv/ lemn stratificat/ lemn lamelar încleiat;
 • Proiectarea detaliată a îmbinărilor metalice
  – pentru structuri din lemn şi metalice;
 • Construcţii mixte otel-beton, lemn-beton;
 • Proiectarea avansată a structurilor din lemn şi metal: analize avansate de tip push-over
 • şi time-history.
Prezentare Prezentare master PASLM
Supliment de diplomă si Competențe
Supliment de Diplomă si Competențe PASLM

 

Topografie Digitală în Construcții și Cadastru (TDCC) | Geodetic Engineering Digital Topography in Construction and Cadastre

 

Contact Conf. dr. ing. Sanda NAȘ, Sanda.Nas[at]mtc.utcluj.ro Tel. +40-264 401967
Descriere

De ce MASTER – Topografie Digitală în Construcții și Cadastru (TDCC)

Programul de studiu TDCC are ca obiectiv principal să ofere studenților cunoștințe în domeniul ingineriei geodezice despre conceperea și dezvoltarea aplicațiilor topografice, geodezice, fotogrammetrice, teledetecției, cadastru, GIS și modelarea datelor geospațiale.

Deasemenea formează abilități în dezvoltarea și administrarea bazelor de date teritoriale și a sistemelor de gestiune a acestora, evaluarea pentru prevenirea riscurilor și hazardelor, monitorizarea și evaluarea terenurilor și construcțiilor.

Ce vei STUDIA

 • Topografie digitală
 • Tehnici avansate de prelucrare a datelor Norme și standarde europene în măsurători terestre și cadastru
 • Tehnici moderne de documentare și elaborare rapoarte și lucrări de artă
 • Aspecte fundamentale în modelarea construcțiilor speciale
 • Impactul construcțiilor asupra mediului
 • Cadastru 3D
 • Impactul construcțiilor asupra mediului
 • Tehnici și tehnologii de monitorizare a terenurilor și construcțiilor
 • Metode de evaluare a bunurilor imobile
 • Utilizarea GIS la întocmirea hărților de risc, hazard și vulnerabilitatii
 • Sisteme de măsurare și monitorizare utilizate în industrie și construcții
Prezentare Prezentare master TDCC
Supliment de diplomă si Competențe
Supliment de Diplomă si Competențe TDCC