Ofertă Educațională Master

Înscriere online, între cu 19-21 Iulie : https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-constructii-master/

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ – MASTER 2020-2021

Facultatea de Construcţii oferă două direcţii de specializare: Inginerie Civilă cu nouă programe de master, din care opt în Cluj-Napoca şi unul la filiala Baia-Mare şi Inginerie şi Management, cu un program. Programele de master sunt de tip ştiinţific şi conţin 120 Credite ECTS pe parcursul a doi ani de şcolarizare.

Informaţii legate de admitere şi cifre de şcolarizare găsiţi aici.

Informaţii legate de finalizarea studiilor găsiţi aici.

LISTA PROGRAME MASTER

Construcții Durabile din Beton (CDB) C1M

Contact Conf. Dr. Ing. Camelia Negrutiu; Camelia.Negrutiu[at]dst.utcluj.ro; Facebook CDB
Descriere Programul de Master Construcţii Durabile de Beton se adresează tuturor inginerilor constructori care doresc specializarea în domeniul structurilor, începând de la calcule şi terminând cu urmărirea în timp. Se vor studia structuri de beton armat, beton precomprimat, mixte oţel-beton, sticlă, hibride şi compozite, zăbrelite, reticulate şi cu cabluri. Disciplinele masterului includ proiectarea compoziţiilor de beton, calculul avansat prin metoda elementului finit al structurilor civile şi de poduri, proiectarea pentru durabilitate şi la foc, controlul calităţii, expertizarea structurilor şi măsurători privind comportarea în timp. Unul din punctele forte al acestui master este abordarea “hands-on”. Astfel, majoritatea disciplinelor includ realizarea de teste experimentale în laborator sau pe şantier: tehnologii moderne de realizare a betoanelor, măsurători distructive şi nedistructive pentru expertizarea stării tehnice a construcţiilor, evaluarea degradărilor cauzate de agresivităţile mediului şi metode de reabilitare. Lucrările de disertaţie încheie programul şi sunt lucrări de un grad înalt al conţinutului teoretic şi experimental prin teme care urmăresc să rezolve probleme tehnice actuale din domeniul construcţiilor, fiind de interes atât pentru comunitatea ştiinţifica cât şi pentru industria construcţiilor.
Prezentare Prezentare Master CDB
Supliment de diploma Supliment Diploma CDB

Ingineria infrastructurii transporturilor (IIT) C2M

Contact Conf.dr.ing. Gavril Hoda,  e-mail: gavril.hoda[at]cfdp.utcluj.ro; info[at]cfdp.utcluj.ro; tel 0264-401.835
Descriere De ce IIT?
Obiectivul principal al programului de master este pregătirea inginerilor specialiști în domeniul construcției drumurilor, podurilor, autostrăzilor si al pistelor aeroportuare precum și în cel al proiectării, reabilitării și modernizării infrastructurii de transport  existente prin utilizarea celor mai noi materiale si tehnologii.

Ce învăț?

– Tehnologii moderne și materiale noi utilizate la construcția sau reabilitarea drumurilor, autostrăzilor,  podurilor, pistelor aeroportuare; – Managementul traficului și siguranța circulației; – Sisteme manageriale pentru transporturi; – Impactul infrastructurii de transport asupra mediului înconjurător; – Metode moderne de proiectare a drumurilor și podurilor.

Ce oportunități am?
– Expertiză tehnică în domeniul Ingineriei Civile;  – Consultanță  și verificare proiecte tehnice de drumuri, poduri și piste aeroportuare; – Dirigenție de șantier, în urma atestării; – Evaluarea  impactului lucrărilor de infrastructură; – Elaborarea unor soluții tehnice specifice și monitorizare a infrastructurii de transport; – Marketing, ofertare și licitare în proiecte de infrastructuri; – Posibilitatea continuării studiilor în ciclul III, pentru obținerea titlului de Doctor în Inginerie Civilă.
Prezentare Prezentare informații Master IIT
Competente Competente_IIT

Ingineria tehnologiilor speciale în construcții (ITS) C3M NU se scot locuri la concurs in sesiunile din lunile iulie si septembrie 2020

Contact Sl. Dr. Ing. Dorina Sucală, Dorina.Sucala[at]ccm.utcluj.ro
Descriere Programul de studii Masterale Ingineria Tehnologiilor Speciale în Construcţii are scopul de a forma specialişti capabili să abordeze probleme practice, dar şi posibilitatea de a studia materii interdisciplinare. Programul aparține domeniului Inginerie Civilă și își propune să pregătească specialiști cu competențe adaptate pieței forței de muncă. Curricula masterului se bazează pe rezultatele cercetării științifice din sectorul construcțiilor și pe legăturile cu alte specialități: geotehnică şi fundații, materiale de construcție, resurse umane. Obiectivele specifice sunt:-       dobândirea de competențe necesare pentru ocuparea forței de muncă în conformitate cu COR;-       Studierea tehnologiilor moderne utilizate în construcții la nivel național și internațional;-       Cunoştinţe şi abilitaţi, care să corespundă nivelului actual de dezvoltare, în utilizarea tehnologiilor speciale;-       Elaborarea, controlul şi verificarea aplicării procedurilor tehnice pentru realizarea lucrărilor de geotehnică şi fundaţii, reparaţii şi consolidări, reabilitări structurale şi lucrări nestructurale;-       Cunoştinţe necesare în pregătirea personalului pentru lucrari de construcţii.
Supliment de Diploma Supliment de Diploma

Inginerie geotehnică  (IG) C4M

Contact Conf.dr.ing. Vasile Farcas, vasile.farcas[at]dst.utcluj.ro, tel: 0264401511 Facebook IG
Descriere Programul de studii universitare de masterat Inginerie Geotehnică asigură absolvenților o pregătire complexă, riguroasă și interdisciplinară,care îmbină aspectele teoretice cu cele aplicative, astfel încât, prin intermediul acestei pregătiri, să fie formate abilitățile profesionale de specialitate.
Competente Competente IG.pdf

Inginerie structurală (IS) C5M

Contact Prof. dr. ing. Cosmin CHIOREAN Cosmin.Chiorean[at]mecon.utcluj.ro
Descriere Pe baza acordului bilateral dintre UTCN si UNIBG (Universitatea din Bergamo, Italia) absolvenții masterului de Inginerie Structurală au posibilitatea de a obține ambele diplome (ale UTCN si UNIBG) prin frecventarea cursurilor Universității partenere din Bergamo pentru o perioadă de două semestre! Studenții au posibilitatea de a alege cele două semester de studiu in Bergamo și au posibilitatea pregătirii și susținerii tezei de disertație în Bergamo. Acordul prevedeposibilitatea finanțării mobilităților masteranzilor in cadrul programului Erasmus, numărul locurilor disponibile fiind majorat în acest scop! Citeste mai mult…Mai multe informații puteți găsi accesând link-urile: Acord UTCN UNIBG și UNIBGDisciplinele studiate în cadrul masterului de Inginerie Structurală sunt grupate în două categorii:prima categorie, care vine să inzestreze viitorii absolvenți cu cunosținte și informații avansate cu privire la analiza și proiectareastructurală și putem menționa aici grupul de discipline (Mecanica avansata a materialelor, Metoda elementelor finite, Analiza statica sidinamica neliniara a structurilor, Metode numerice in ingineria civila, Analiza structurala avansata, Inginerie seismica, proiectareaavansata a structurilor mixte otel beton, reabilitarea structurilor din zidarie, etc)și a doua categorie, care grupează discipline fundamentale în definitivarea pregătirii superioare a absolvenților ca și practicieniîn domeniul general al inginerei civile (Evaluarea nivelului de siguranta a construcților, Geotehnica și fundații, tehnologii avansate în construcții,avarii și erori în lucrările de construcții, proiectarea sustenabilă a construcțiilor, surse neconvenționale de energie, management în inginerie civilă,materiale avansate pentru construcții și reabilitarea construcțiilor, managementul energetic al clădirilor, Domotica-casa inteligenta, etc).
Prezentare Prezentare Master IS

Managementul proiectelor și evaluarea proprietății (MPEP)  C8M

Contact Livia Anastasiu, Livia.Anastasiu[at]ccm.utcluj.ro
Descriere Programul de master aparţine domeniului “Inginerie şi Management”. Misiunea acestuia este pregătirea specialiştilor în managementul proiectelor şi evaluarea proprietăţilor imobiliare. Programul se adresează absolvenţilor de studii superioare cu specialităţi diferite, care utilizează managementul integrat al proiectelor în scopul obţinerii avantajului competitiv. Masterul este structurat pe patru semestre, iar cursurile şi aplicaţiile sunt planificate seara şi la sfârşit de săptămână, pentru ca studenţilor angajaţi să nu le fie afectată activitatea la locul de muncă.Scopul programului de master este pregătirea teoretică şi practică în management, marketing, resurse umane, cercetări operaţionale, audit financiar, evaluarea proprietăţii, şi altele. El este structurat pe două componente:-      Managementul proiectelor, finalizat cu obţinerea atestatului de Manager de proiect, recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei;-      Evaluarea proprietăţii, finalizat cu recunoaşterea cursurilor de evaluare de către ANEVAR.
Competenţele obţinute la încheierea programului sunt:-      Management integrat al proiectelor;-      Managementul riscului;-      Managementul calităţii;-      Achiziţii publice;-      Accesarea fondurilor nerambursabile;-      Evaluarea diferitelor tipuri de proprietăţi.
Prezentare Prezentare informații Master MPEP
Competente Competente_MPEP

Clădiri Verzi (CV) C10M

Contact Conf.dr.ing. Moga Ligia, Ligia.Moga[at]ccm.utcluj.ro; tel 0264-401.516 Fbk: https://www.facebook.com/Master.Cladiri.Verzi/
Descriere Masterul Clădiri Verzi se axează pe conceperea și funcționarea clădirilor sustenabile în vederea asigurării unui mediu interior confortabil, sănătos și productiv, cu un consum energetic și impact cât mai redus asupra mediului.Programul de masterat se adresează absolvenților cu diploma de licență (indiferent de specializare), interesați de o reconversie profesională spre domeniul clădirilor verzi aflat în continuă dezvoltare. Programul constituie un pas de plecare în crearea specialiștilor pe piața construcțiilor verzi din România, specialiști de care este nevoie pentru a se atinge țintele impuse de Uniunea Europeană privind reducerea consumurilor energetice a clădirilor și a emisiilor de gaze cu efect de seră (i.e. Strategiile energetice ale Uniunii Europene: 2020 Energy strategy, 2030 Energy Strategy, 2050 Long-term strategy). Absolvenții MCV se pot înscrie la examenul de atestare ca Auditori Energetic pentru Clădiri (Cf Legii 372/2005- cu modificarile ulterioare), organizat de catre Ministerul Administrației Regionale si Administrației Publice. De asemenea, absolvenții MCV se pot înscrie la examenul de atestare ca manager energetic (Cf Ordinului 38/2013) organizat de catre Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. Ocupaţiile vizate în urma finalizării masteratului: consultant în domeniul clădirilor verzi, consultant în domeniul clădirilor NZEB, evaluator clădiri verzi, project manager clădiri/comunităţi sustenabile, proiectant de clădiri verzi, proiectant de clădiri nZEB, auditor energetic pentru clădiri, manager energetic, specialist angajat în cadrul primăriilor sau ministerelor de profil.Prezentare informații Master Cladiri Verzi
Prezentare Prezentare informații Master Cladiri Verzi

Proiectarea avansată a structurilor din lemn și metal (PASLM) C9M

Contact  
Descriere  
Competente Competente_PASLM