Ofertă Educațională Licență

Ofertă Educațională Licență

 
OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ

Facultatea de Construcții din Cluj-Napoca formează specialiști în domeniul Ingineriei civile, Inginerie şi management în construcții şi Inginerie geodezică.

Studiile sunt structurate pe trei cicluri, după cum urmează:

-Studii de licență cu o durată de 4 ani;

-Studii de masterat cu durată de 2 ani;

-Studii doctorale, cu durata de 3 ani;


STUDII DE LICENŢǍ

Durata studiilor de licență este de 4 ani (în regim bugetat sau cu taxă) şi se axează pe următoarele domenii:

 
DOMENIUL INGINERIEI CIVILE

Construcții civile, industriale şi agricole (CCIA) | Civil, Industrial and Agricultural Constructions

BROȘURĂ CCIA [RO|EN]
BROȘURĂ CCIA Baia Mare [RO]

Contact CCIA Romana Prof. dr. ing. Cosmin CHIOREAN; Cosmin.CHIOREAN[at]mecon.utcluj.ro;
Contact CCIA Engleză Conf. Dr. Ing. Anca POPA; Anca.POPA[at]mecon.utcluj.ro;
Contact CCIA Baia Mare S.l.dr.ing. Gelu Danku; Gelu.Danku[at]mtc.utcluj.ro
Descriere Formează specialiști in proiectarea si execuția clădirilor rezidențiale, clădirilor de birouri, clădirilor sociale și culturale, halelor agricole, etc.
Contact Conf. dr. ing. Stefan Gutiu; Stefan.GUTIU@cfdp.utcluj.ro; Facebook CFDP
Descriere Căi ferate, Drumuri şi Poduri – Lucrari ingineresi si de arta in transporturi terestre: proiectare, execuţie şi întreţinere pentru drumuri, strazi, autostrazi, piste aeroportuare, poduri rutiere si de cale ferata, pasarele pietonale, cai ferate, metrolopitane, tuneluri, probleme de trafic si siguranta a circulatiei
Prezentare  

Suplimentul la diploma si competente 

Amenajări şi construcții hidrotehnice (ACH) | Hydraulic engineering and structures

BROȘURĂ ACH [RO]

Contact SL. Dr. Ing. Botoș Marius-Lucian; Marius.Botos@mecon.utcluj.ro
Descriere Amenajări şi construcții hidrotehnice (ACH)

Formează ingineri constructori specializați în domeniul managementului resurselor de apa, proiectării, construcţiei, exploatării şi întreținerii construcțiilor hidrotehnice și a infrastructurii hidroedilitare, gestiunii problemelor de mediu şi punerii in siguranta a comunitatilor amenintate de dezechilibrele scurgerii apelor de suprafata.
Prezentare  

Suplimentul la diploma si competente 

Inginerie urbana si dezvoltare regionala (IUDR) | Urban Engineering and Regional Development

BROȘURĂ IUDR [RO]

Contact Șl. Dr. Ing. Cadar Rodica Dorina; Rodica.CADAR[at]cfdp.utcluj.ro;
Descriere Inginerii constructori cu profilul acestei specializari devin specialişti în domeniul managementului activităţii administrațiilor locale, proiectării, construcţiei, exploatării şi întreţinerii infrastructurii de transport şi a construcţiilor civile, gestiunii serviciilor publice, traficului și siguranței circulaţiei rutiere. Ce este specific acestui program, pe langa pluridisciplinaritate este paleta larga de discipline studiate, al caror continut se dezvolta continuu ca raspuns la cerintele pietei muncii.Practic, angajatorii principali sunt autoritățile administrației publice locale – primarii si consilii locale si judetene, regionale – agentiile de dezvoltare regionala si centrale, companii private în domeniu – firme de proiectare, execuție in constructii, firme de proiectare in urbanism si amenajarea teritoriului și companii care gestionează serviciile publice – apa-canal, iluminat urban, transport public si altele.
Prezentare  

Suplimentul la diploma si competente 

 
DOMENIUL INGINERIE ȘI MANAGEMENT

Inginerie și Management în Construcții (IMC) | Engineering and Management in Constructions

BROȘURĂ IMC [RO]

Contact SL. Dr. Ing. Mihaela Dumitran; mihaeladumitran[at]gmail.com;
Descriere Specializarea INGINERIE SI MANAGEMENT IN CONSTRUCTII urmareste formarea de manageri dedicati lucrărilor de constructii. Pe parcursul celor patru ani de facultate studentii acestei specializari vor avea parte de o formare profesionala complexă in cele doua domenii: inginerie si management, prin care aptitudinile de manager se vor intrepatrunde cu cele ingineresti
Prezentare  

Suplimentul la diploma si competente 

 
 
DOMENIUL INGINERIE GEODEZICĂ

Măsuratori Terestre și Cadastru (MTC) | Land Measurements and Cadastre

BROȘURĂ MTC [RO]

Contact Conf.dr.ing. Sanda NAŞ Sanda.NAS[at]mtc.utcluj.ro; Facebook MTC
Descriere Profesia de inginer geodez / inginer topograf este o meserie creativă şi dinamică, care imbină armonios activitatea practică din teren cu cea de birou şi în egală măsură cu partea financiară.
Prezentare  

Suplimentul la diploma si competente