Misiune și obiective

Misiunea Facultǎţii de Construcţii a fost definitǎ în anul 2003 – cu ocazia sǎrbǎtoririi semicentenarului – prin trei funcţii ce caracterizeazǎ conceptul de universitate modernǎ:

• educaţie la cele mai înalte standarde calitative;

• cercetare şi dezvoltare în concordanţǎ cu standardele internaţionale;

• legǎtura cu societatea prin crearea de cunoştinţe, formarea de personal calificat, transferul şi aplicarea cunoştinţelor.

Facultatea de Construcţii este în acest moment singurul centru cu tradiţie în predarea ingineriei civile din inima Transilvaniei; stau marturie cei 12.357 absolvenţi, dintre care peste 600 sunt cetǎţeni strǎini (din Grecia, Vietnam, Iordania, Iraq, Israel, Arabia Sauditǎ, Venezuela, Algeria), mulţi dintre ei fiind actualmente oameni de afaceri respectaţi, proiectanţi, cercetǎtori sau profesori de renume.