Educație

Facultatea de Construcții din Cluj-Napoca formează specialiști în domeniul Ingineriei civile, Inginerie şi management în construcții şi Inginerie geodezică.

Studiile sunt structurate pe trei cicluri, după cum urmează:

-Studii de licență cu o durată de 4 ani;

-Studii de masterat cu durată de 2 ani;

-Studii doctorale, cu durata de 3 ani;

 

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ LICENȚĂ

6 specializări – 250 locuri buget

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ MASTER

9 programe de master – 95 locuri buget

ȘCOALA DOCTORALĂ

10 conducători de doctorat