Planuri de învățământ/Fișele disciplinelor

Planuri de învățământ/Fișele disciplinelor 2021-2022

Ciclul I – licență
Domeniu Program de studiu An de studiu
Inginerie Civilă Amenajări și Construcții Hidrotehnice An I, II, III, IV
  Construcții Civile, Industriale și Agricole

An I, II,

III, IV

  Construcții Civile, Industriale și Agricole (La Baia Mare) An I, II, III, IV
  Construcții Civile, Industriale și Agricole (în Limba Engleză) An I, II, III, IV
  Căi Ferate, Drumuri și Poduri An I, II, III, IV
  Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională An I, II, III, IV
Inginerie Geodezică Măsurători Terestre și Cadastru An I, II, III, IV
Inginerie și Management Inginerie Economică în Construcții An I, II, III, IV
Ciclul II – master
Domeniu Program de studiu An de studiu
Inginerie Civilă        Clădiri Verzi An I,II
  Constructii Durabile din Beton An I,II
  Inginerie Geotehnica An I,II
  Ingineria Infrastructurii Transporturilor An I,II
  Inginerie Structurala An I,II
  Proiectarea Avansata A Structurilor Din Lemn Si Metal (Baia Mare) An I,II
Inginerie Si Management Managementul Proiectelor Si Evaluarea Proprietății An I,II