Măsurători terestre și cadastru (MTC)

Director departament: Conf. dr. ing.Sanda NAȘ
Departamentul de Masurători Terestre şi Cadastru a luat fiinţă în anul 2014, ca urmare a dezvoltării specializării Măsurători Terestre şi Cadastru care funcţionează în cadrul Facultăţii de Construncţii din anul 2006. Departamentul deserveşte cele două locaţii ale specializării Cluj-Napoca şi Baia-Mare. În departament activează cadre didactice cu o înaltă pregătire profesională şi cu o bogată experienţă în domeniul cercetării şi proiectării.

PREZENTARE

Specializarea Măsurători Terestre și Cadastru a fost înființată în anul 2006, în cadrul UTCN – Facultatea de Construcții, având ca misiune principală învățământul, formarea interactivă și continuă a studenților, dezvoltarea cercetării științifice cu o deschidere tot mai largă spre societate, atingerea performanței în știința și tehnologia profesiei de geodez.

Activitatea din cadrul departamentului este susținută de un număr de 15 cadre didactice cu o bogată experiență academică și profesională.

Departamentul acoperă discipline de bază şi specialitate din panul de învăţământ al specializării Măsurători Terestre şi Cadastru, cum sunt:

Topografie generală şi inginerească, Astronomie, Geodezie, Cadastru, Cartografie, Sisteme informatice geografice (GIS), Geodezie spaţială (GPS), Măsurători subterane, Fotogrammetrie,  iar  activităţile  de cercetare şi proiectare sunt axate pe necesităţi actuale.

 

PERSONAL DIDACTIC

MĂSURĂTORI TERESTRE ȘI CADASTRU –  LOCAȚIA CLUJ
CONF. DR.ING.SANDA NAȘ

+40-264 401967
Sanda.Nas@mtc.utcluj.ro

 

PROF.DR.ING. IOEL VEREȘ

+40-264 401967

Ioel.Veres@mtc.utcluj.ro

CONF.DR.ING.CARMEN NUȚIU

+40-264 401965

Carmen.Nutiu@mtc.utcluj.ro

CONF.DR.ING.OVIDIU ȘTEFAN

+40-264 401965
Ovidiu.Stefan@mtc.utcluj.ro

 

CONF.DR.ING.ADRIAN RĂDULESCU

+40-264 401966
Adrian.Radulescu@mtc.utcluj.ro

 

ȘEF L.DR.ING.VOICHIȚA ROIB

+40-264 401965
Voichita.Roib@mtc.utcluj.ro

 

ȘEF L.DR.ING.MIRCEA BONDREA

+40-264 401966
Mircea.Bondrea@mtc.utcluj.ro

 

ȘEF L.DR.ING.MIHAI RĂDULESCU

+40-264 401966
Mihai.Radulescu@mtc.utcluj.ro

 

ȘEF L.DR.ING.RALUCA GÂLGĂU

+40-264 401967
Raluca.Farcas@mtc.utcluj.ro

 

ȘEF L.DR.ING.PAUL SESTRAȘ

+40-264 401966
Paul.Sestras@mtc.utcluj.ro

 

ASIST. DR.ING.PETRE OPRIȚOIU

+40-264 401966
Petre.OPRITOIU@mtc.utcluj.ro

 

INGINERIE CIVILĂ –  LOCAȚIA BAIA MARE

ȘEF L.DR.ING.GELU DANKU


Gelu.Danku@mtc.utcluj.ro

 

ȘEF L.DR.ING.GELU ZAHARIA

Gelu.Zaharia@mtc.utcluj.ro

 

ȘEF L.DR.ING.TEODORA ȘOIMOȘAN

 

ASIST.ING.RADU ZOICAȘ


Radu.ZOICAS@mtc.utcluj.ro

 

 

CADRE DIDACTICE ASOCIATE –LOCAȚIA CLUJ

PROF.DR.ING.MAT GHEORGHE M.T. RĂDULESCU


Gheorghe.RADULESCU@mtc.utcluj.ro

 

PROF.DR.ING.MIRCEA ORTELECAN


ortelecanm@yahoo.fr

 

ASIST.ING. CORNEL  ARSENE

+40-264 401966
Cornel.Arsene@mtc.utcluj.ro

 

DR.ING.EDUARD KELLER


eddyikeller@gmail.com

 

DR.ING.CORNEL SPĂTAR


cornel_spatar@yahoo.com

 

CADRE DIDACTICE ASOCIATE –  LOCAȚIA BAIA MARE

ȘEF L.DR.ING.FLORIN FILIP VĂCĂRESCU


Florin.Filip@mtc.utcluj.ro

 

DR.ING.MIRCEA MECEA


 

PERSONAL TEHNIC

MONICA LIHET


monica_7652@yahoo.com