CĂI FERATE, DRUMURI ŞI PODURI – CFDP

Director departament: Ș. l. dr. ing. Mihai Liviu DRAGOMIR

Continuând tradiția prestigioasei Scoli de Conductori de Lucrări Publice înființată în 1920, cu specific de drumuri și poduri, Departamentul CFDP formează specialiști pentru activitățile de execuție, proiectare și întreținere în două specializări: Căi ferate, drumuri și poduri și Inginerie urbană si dezvoltare regională.

 

PREZENTARE

Având un corp profesoral foarte bine pregătit profesional şi dedicat activităţilor didactice şi de cercetare, cursurile desfăşurate la departamentul CFDP au ca scop pregătirea studenţilor la un nivel competitiv, în vederea obţinerii cunoştintelor şi abilităţilor necesare în domeniul proiectării, execuţiei şi întreţinerii drumurilor, podurilor şi căilor ferate, precum şi în domeniul ingineriei urbane şi dezvoltării regionale.

În cadrul departamentului funcţionează următoarele cicluri de studii:  

STUDII DE LICENȚĂ (ÎNVĂȚĂMÂNT DE 4 ANI)

CFDP Căi ferate, Drumuri şi Poduri – care formează specialişti pentru activităţile de proiectare, execuţie şi întreţinere a drumurilor, podurilor şi căilor ferate

IUDR Inginerie urbană şi Dezvoltare regională – care pregăteşte specialişti în domenii tehnice, economice şi operaţionale privind infrastructura localităţilor şi teritoriului).        

STUDII DE MASTER (ÎNVĂȚĂMÂNT DE 2 ANI)

Ingineria Infrastructurii Transporturilor – include discipline noi, atât cu caracter informaţional, legat de standarde europene, condiţii de mediu, management, aspecte economice şi legislative, cât şi activităţi cu caracter aplicativ în domeniul căilor de comunicaţii

STUDII DOCTORALE

În cadrul specializării CFDP- Domeniul Inginerie civilă și instalații – dispunem de doi conducători științifici cu o vasta experiență pe următoarele direcții de cercetare fundamentala sau aplicata: Transporturi, Infrastructuri rutiere, Piste aeroportuare și Lucrări de Artă: Poduri, Cai Ferate, Tuneluri, Viaducte

în persoana domnilor : Prof. dr. ing. Mihai ILIESCU și Prof. dr. ing. Gavril KÖLLŐ.

CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI
PERSONAL DIDACTIC
DRUMURI
CONF. DR. ING. GAVRIL HODA

+40-264401835
Gavril.Hoda@cfdp.utcluj.ro

ŞEF L. DR. ING. RODICA CADAR

+40-264401836
Rodica.Cadar@cfdp.utcluj.ro

ŞEF L. DR. ING. MIHAI DRAGOMIR

Mihai.Dragomir@cfdp.utcluj.ro

ŞEF L. DR. ING. IIINCA BECA

+40-264401979
Ilinca.Beca@cfdp.utcluj.ro

ŞEF L. DR. ING.  MELANIA BOITOR

+40-264401969
Melania.Boitor@cfdp.utcluj.ro

ŞEF L. DR. ING. ANDREI CLITAN

+40-264401979
Andrei.Clitan@cfdp.utcluj.ro

ŞEF L. DR. ING. REMUS CIOCAN

+40-264401969
Remus.Ciocan@cfdp.utcluj.ro

ŞEF L. DR. ING. NICOLAE CIONT

+40-264401969
Nicolae.Ciont@cfdp.utcluj.ro

ŞEF L. DR. ING. CRISTIAN TOŞA

+40-264401969
Cristian.Tosa@cfdp.utcluj.ro

PODURI
CONF. DR. ING. ŞTEFAN GUŢIU

+40-264401838
Stefan.Gutiu@cfdp.utcluj.ro

ŞEF L. DR. ING. MIRCEA SUCIU

+40-264401972
Mircea.Suciu@cfdp.utcluj.ro

ŞEF L. DR. ING. ALEXANDRA DANCIU

+40-264401972
Alexandra.Danciu@cfdp.utcluj.ro

ŞEF L. DR. ING. VLADIMIR MARUSCEAC

+40-264401972
Vladimir.Marusceac@cfdp.utcluj.ro

CĂI FERATE
ŞEF L. DR. ING. MĂDĂLINA CIOTLĂUŞ

+40-264401980
Madalina.Ciotlaus@cfdp.utcluj.ro

ŞEF L. DR. ING. CRINA FENEŞAN

+40-264401980
Crina.Fenesan@cfdp.utcluj.ro

ŞEF L. DR. ING. ZSOLT ORBAN

+40-264401980
Zsolt.Orban@cfdp.utcluj.ro

DESEN ȘI INFOGRAFICĂ
PROF. DR. ING. DELIA DRĂGAN

+40-264401842
Delia.Dragan@cfdp.utcluj.ro

ŞEF L. DR. ING. DORIN BĂRBÎNŢĂ

+40-264401976
Dorin.Barbinta@cfdp.utcluj.ro

ŞEF L. DR. ING. RALUCA NERIŞANU

+40-264401976
Raluca.Nerisanu@cfdp.utcluj.ro

ASIST. DRD. ING. ALEXANDRA PINTEA

+40-264401976
Alexandra.Pintea@infra.utcluj.ro

CADRE DIDACTICE ASOCIATE
PROF. DR. ING. MIHAI ILIESCU

+40-264401834
Mihai.Iliescu@cfdp.utcluj.ro

PROF. DR. ING. GAVRIL KÖLLŐ

+40-264401841
Gavril.Kollo@cfdp.utcluj.ro

PROF. DR. ING. PETRU MOGA

+4 0264 401 839
Petru.Moga@infra.utcluj.ro

ASIST. DR. ING. CARMEN OLTEAN

+40-264401836
Carmen.Oltean@cfdp.utcluj.ro

ASIST. DRD. ING. ADRIAN TUDOREANU

+40-264401976
Adrian.Tudoreanu@cfdp.utcluj.ro

 

DOCTORANZI

Nume doctorand Conducător științific Telefon, E/mail
Ing. Florin-Daniel DAMIAN Prof.dr.ing. Gavril KÖLLŐ
Ing. Marcell ERDELYI Prof.dr.ing. Gavril KÖLLŐ
Ing. Iosif Marian FARCAȘ Prof.dr.ing. Gavril KÖLLŐ
Ing. Szabolcs Attila KÖLLŐ Prof.dr.ing. Gavril KÖLLŐ
Ing. Ancuța-Monica MIHOC Prof.dr.ing. Gavril KÖLLŐ
Ing. Ancuța – Domnica RAVAS Prof.dr.ing. Gavril KÖLLŐ
Ing. Ioana Cătălina TRIF Prof.dr.ing. Gavril KÖLLŐ
Ing. Ivett Katalin URSU Prof.dr.ing. Gavril KÖLLŐ
Ing. Mihai VLAD Prof.dr.ing. Gavril KÖLLŐ
Ing. Radu-Florin ANGHEL Prof. dr. ing. Mihai ILIESCU
Ing. Daniel Sorin ARDELEAN Prof. dr. ing. Mihai ILIESCU
Ing. Alexandru PETCOVICI Prof. dr. ing. Mihai ILIESCU
Ing. Ciprian Rareș TARȚA Prof. dr. ing. Mihai ILIESCU  
Ing.  Ioana  Dorina  AȘCHILEAN Prof. dr. ing. Mihai ILIESCU  
Ing. Razvan-Adrian CĂPĂSTRARU Prof. dr. ing. Mihai ILIESCU  
Ing.  Bogdan Daniel    MOLDOVAN Prof. dr. ing. Mihai ILIESCU  
Ing. Liliana Maria NICULA Prof. dr. ing. Mihai ILIESCU  
Ing. Giorgiana ROȘCA (DAIAN) Prof. dr. ing. Mihai ILIESCU  
Ing. V. Vasile Daniel     ROȘCA Prof. dr. ing. Mihai ILIESCU

 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

Tehnician Silviu POPA +40-731029253 Silviu.Popa@cfdp.utcluj.ro
Ing. Daciana JECAN +40-264401837 Daciana.Jecan@cfdp.utcluj.ro
Tehnician Secretar Anca TIMIS +40-264401969 Anca.Timis@cfdp.utcluj.ro