Logo Constructii
Logo Evaluare

Facultatea de Constructii

Contact

Facultatea de Constructii
Str. C-tin Daicoviciu nr. 15, 400020 Cluj-Napoca, Romania
Decanat - Sala 470
Telefon: 0264 401250, tel/fax: 0264 594967
Mail : secretariat.constructii@staff.utcluj.ro
Secretariat - Sala 471
Telefon: 0264 401250
Secretariat Studenţi -> Telefoane

Oferta educationala

 

Facultatea de Construcții din Cluj-Napoca formează specialiști în domeniul Ingineriei civile, Inginerie şi management în construcții şi Inginerie geodezică.

Studiile sunt structurate pe trei cicluri, după cum urmează:

 

-Studii de licență cu o durată de 4 ani;

-Studii de masterat cu durată de 2 ani;

-Studii doctorale, cu durata de 3 ani;


STUDII DE LICENŢǍ

 

Durata studiilor de licență este de 4 ani (în regim bugetat sau cu taxă) şi se axează pe următoarele domenii:

 

Domeniul Inginerie Civilǎ cu următoarele specializări: 

-     Construcții civile, industriale şi agricole (CCIA).

-     Construcții civile, industriale şi agricole (CCIA) - școlarizare la Baia Mare.

-     Construcții civile, industriale şi agricole (în limba engleză - Civil Engineering).

-     Căi ferate, drumuri şi poduri (CFDP).

-     Amenajări şi construcții hidrotehnice (ACH).

-     Inginerie urbană şi dezvoltare regională (IUDR).

 

Domeniul Inginerie și Management cu specializarea:

-     Inginerie economică în construcții (IE).

 

Domeniul Inginerie Geodezicǎ cu specializarea:

-     Măsurători terestre și cadastru (MTC).

 

Studenții care au optat pentru domeniul Inginerie Civilă vor studia în primii doi ani în baza unui trunchi comun, repartizarea pe specializări făcându-se ulterior în funcție de opțiuni și media anilor de studiu. Ciclul studiilor de licență se încheie prin susţinerea unui Proiect de diplomǎ şi obţinerea diplomei de Inginer.

 

Competenţele absolvenţilor cu diplomǎ de licenţǎ / specializari: 

STUDII DE MASTER

 

Studiile de masterat se adresează absolvenților cu diplomǎ de licenţǎ şi se finalizează printr-o lucrare de disertație.

 

Cursurile de master sunt organizate în domeniul Inginerie Civilă și Instalații cu următoarele specializări:

-       Inginerie structurală (IS).

-       Patologia şi reabilitarea construcţiilor (PRC).

-       Ingineria infrastructurii transporturilor (IIT).

-       Construcţii durabile de beton (CDB).

-       Inginerie geotehnicǎ (IG).

-       Ingineria tehnologiilor speciale în construcții (ITS).

-       Proiectarea avansată a structurilor din lemn și metal (PASLM).

-       Eco - Infrastructuri pentru transporturi și lucrări de artă (ECO).

-       Clădiri verzi (CV).

respectiv în domeniul Inginerie și Management:

-       Managementul proiectelor și evaluarea proprietății (MPEP).

 

Competenţele absolvenţilor cursurilor de master / specializări:

Planurile de învǎţǎmânt combinǎ noţiuni teoretice şi aplicative prin proiecte, activitǎţi de laborator şi practicǎ pe şantier, pentru a asigura absolvenţilor abilitǎţile şi competenţele cerute de piaţa forţei de muncǎ.

 


STUDII DOCTORALE

 

Studiile universitare de doctorat se desfășoară pe durata de 3 ani, în domeniul Inginerie Civilă, sub coordonarea celor 22 conducători de doctorat.

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter