ERASMUS+ 2021

Sesiune de informare moblitati Erasmus +

Vineri 15.10 ora 15:00 va avea loc Sesiunea de informare privind

mobilitățile Erasmus+ pe platforma Teams: https://msteams.link/RNQO

In cadrul intalnirii partenerii din consortiul EUt+ vor face o scurta

prezentare a ofertei universitare in contextul mobilitatilor Erasmus+

______

Candidaturi mobilități Erasmus + pentru semestrul II – anul universitar

2021-2022

In vederea participării la interviul de selecție Erasmus+, candidații

vor trimite dosarele de înscriere pana la data de 21 octombrie 2021,

orele 23:59. Mai multe informații privind documentele necesare si

persoanele de contact sunt disponibile in documentul “Anunt selectie

mobilitati ERASMUS _ Facultatea de Constructii_Oct 2021″.

Studenții care vor opta pentru efectuarea mobilității Erasmus+ la una

dintre universitățile partenere EUt+, vor primi o finanțare suplimentara

de 200 euro/mobilitate.

Interviul de selecție va avea loc la data de 22 octombrie, ora 15:00,

platforma Teams.