Logo Constructii
Logo Evaluare

Facultatea de Constructii

Contact

Facultatea de Constructii
Str. C-tin Daicoviciu nr. 15, 400020 Cluj-Napoca, Romania
Decanat - Sala 470
Telefon: 0264 401250, tel/fax: 0264 594967
Mail : secretariat.constructii@staff.utcluj.ro
Secretariat - Sala 471
Telefon: 0264 401250
Secretariat Studenţi -> Telefoane

Sedinte Consiliul Facultatii

Data sedinta

Ordinea de zi 

06.12.2017

1. Avizarea comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs începând cu sem.II (2017/2018); (Comisii-posturi scoase la concurs, Comisii posturi perioada determinata)

    

10.11.2017

18.10.2017


1. Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs cu intrare din sem. II (2017/2018).;(ADRESA-centralizator pe facultate- posturi asistent perioada determinata. sem II 2017-2018ADRESA-centralizator pe facultate- posturi conc.did. sem II 2017-2018)
2. Validarea responsabililor cu asigurarea calităţii şi RNCIS pe facultate/ departament;(Resp calitate, Resp RNECIS).
3. Diverse.

 20.09.2017

1. Aprobarea Statelor de funcţii pentru anul universitar 2017/2018;
2. Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate; ( Lista cd asociate si Lista cd din UTCN- plata ora)
3. Aprobarea consilierilor de studii pentru anul universitar 2017/2018; (Lista consilieri studii)
4. Diverse. (HCF 5 si HCF 6).

13.07.2017

1.       Avizare rapoarte concursuri posturi didactice;  Rezultate Finale CD
2.       Aprobare planuri invatamănt master – promotia 2017/2019
3.       State de funcţii an univ.2017/2018;
4.       Diverse.

08.06.2017

1.       Aprobare planuri invatamant – promotia 2017-2021;
2.       Diverse.

17.05.2017

1.       Avizare comisii pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs începând cu sem.I (2017/2018);
3.       Aprobare “Procedură funcţionare Laborator Central”;
4.       Diverse.

26.04.2017

20.03.2017

1.       Aprobarea posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs începand cu sem. I 2017/2018
2.       Validare “ Raport de activitate – 2016”
3.       Aprobarea “Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de   Construcţii -amanat pe sedinta urmatoare
4.       Aprobare “Procedură funcţionare Laborator central” - amanat pe sedinta urmatoare
5.       Diverse - s-a aprobat : a) HCF 3- 20.03.2017- privind acordarea burselor de performanta academica
                                            b) la solicitarea Departamentului CFDP s-a aprobat infiintarea master-ului "Siguranta circulatiei rutiere"

15.02.2017

1.       Avizarea rapoartelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice;
2.       Aprobare “Metodologie Facultatea de Construcţii pentru admitere la studii universitare de master”;
3.       Aprobare comisii finalizare studii;
4.       Validarea rezultatelor concursurilor de selecţie a cadrelor didactice asociate -desfasurate în cadrul Dep. CFDP si Dep. Structuri;
5.       Aprobare Regulament finalizare studii -Facultatea de Constructii;
6.       Avizarea Fişelor disciplinelor la programul de studii (master) “ Cladiri verzi”;
7.      Diverse.
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter