Prof. emerit dr.ing. Florian Roman Laureatul Premiului „Anghel Saligny“ al Academiei Române

Prof. emerit dr.ing.  Florian Roman

Laureatul Premiului „Anghel Saligny“ al Academiei Române

Secția Științe Tehnice, pentru tratatul: Fundații, vol.3: Structuri de sprijin în Ingineria Geotehnică

 

Premiile Academiei Române se acordă oamenilor de știință și litere, artiștilor români din țară sau din străinătate, pentru meritul de a fi contribuit, prin activitatea și opera lor, la dezvoltarea culturii și științei românești https://acad.ro/institutia/acte/premii/2020.pdf.

Pentru anul 2020, domnul Profesor doctor inginer Florian Roman, profesor emerit al  Facultății de Construcții din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, este laureatul Premiului „Anghel Saligny“ al Academiei Române, la secția Științe Tehnice, pentru tratatul: Fundații, vol.3: Structuri de sprijin în Ingineria Geotehnică, publicat la Editura Tehnică împreună cu domnul Prof.dr.ing.Anghel Stanciu de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași.

 

     

Cu o valoare deosebită în domeniul ingineriei civile, tratatului Fundații vol.3: Structuri de sprijin în Ingineria Geotehnică i s-a acordat și Premiul Mihai Hangan al Academiei de Științe Tehnice din România – Secția Construcții și Urbanism ASTR 2022 precum și Premiul Ion M. Gheorghiu (2020) al Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu -Șișești”.

   

 

Domnul Prof.dr.ing. Florian Roman  este absolvent al Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții, specializarea Construcții Civile, Industriale și Agricole, promoția 1970, unde își începe activitatea didactică în septembrie 1970 ca asistent, apoi șef de lucrări din 1979, conferențiar din 1990 și apoi profesor din anul 1993, până la pensionare în anul 2010, desfășurând cursuri, seminarii și lucrări de laborator la disciplina Geotehnică și Fundații,  cursuri la masteratul de  Inginerie Geotehnică, activități de cercetare și proiectare în Geotehnică și Fundații, studii geotehnice, proiecte de fundații, de sprijiniri și consolidări de versanți. În această perioadă a fost și profesor asociat la Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură și Construcții. În perioada 1974 – 1977  a fost Șef lucrări la Institutul Național Agronomic din Alger unde a susținut cursuri și seminarii de Rezistența Materialelor și Geotehnică și Fundații.

În bogata carieră universitară Domnul Prof.dr.ing.  Florian Roman  a publicat peste 150 de lucrări științifice în țară și străinătate în domeniul Geotehnică și Fundații, a coordonat contracte de cercetare,  a participat la actualizarea de normative, a întocmit peste 70 studii geotehnice, peste 50 proiecte de construcții și consolidări de versanți, peste 500 de expertize tehnice și verificări proiecte exigență Af (rezistența și stabilitatea masivelor de pământ și a terenului de fundare),  verificări Af a peste 800 studii geotehnice și peste 600 de expertize tehnice A1 (rezistența și stabilitatea clădirilor din zidărie şi beton).

Dintre cărțile publicate amintim:“Cours de Résistance des Matériaux”, Institutul Național Agronomic din Alger 1975, „Cours de Mécanique des Sols et Fondations”, Institutul National Agronomic din Alger 1976, „Îndrumător pentru lucrări de laborator de Geotehnică”(coautor), Institutul Politehnic Cluj-Napoca 1981, revizuit în 1993, „Proiectarea fundațiilor - Culegere de probleme” (coautor), Institutul Politehnic Cluj-Napoca 1986, „Fundații în condiții speciale de fundare” (coautor), Institutul Politehnic Cluj-Napoca 1990, „Geotehnica - Exemple de calcul” (coautor), Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 1993, „Calculul structurilor de rezistență pe mediu elastic” (coautor), Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 1998, „Aplicații de Inginerie Geotehnică”, Papyrus Print Cluj-Napoca 2011 și “Fundații III - Structuri de Sprijin în Ingineria Geotehnică”,  autori Anghel Stanciu și Florian Roman,  Editura Tehnică București, 2020.

Ca și recunoaștere a activității profesionale, Domnului Prof.dr.ing.  Florian Roman i-au fost acordate în 2008 Diploma de onoare a Societății Române de Geotehnică și Fundații, Diploma de Recunoștință a Universității Tehnice din Cluj-Napoca în 2010, Titlul de Profesor Emerit al Universității Tehnice din Cluj-Napoca în 2016 și tot din 2016 este Membru de Onoare al Societății Române de Geotehnică și Fundații.

 

 

 

Go back