Cutremurele și construcțiile - 44 de ani de la seismul din 4 martie 1977

În proiectarea unor numeroase categorii de structuri de rezistență aferente unor largi categorii de construcții civile, industriale, agricole și speciale, corecta evaluare și luare în considerare a încărcării/acțiunii seismice este hotarâtoare în obținerea unei construcții care să satisfacă cerințele fundamentale (nivelurile de performanță) utilizate în prezent: cerința de siguranță a vieții și cerința de limitare a degradărilor.
***
Evaluarea cât mai riguroasă, pe baze cât mai solid fundamentate știintific, a încărcării/acțiunii seismice de proiectare are - în țara noastră - o istorie ce se întinde pe o perioadă de peste 60 de ani, dacă ne gândim că primul Normativ condiționat pentru proiectarea construcțiilor civile și industriale din regiuni seismice a fost cel din anul 1963 (P13-63), care a utilizat harta de zonare seismică din STAS 2923-63, dar care înlocuia o hartă similară, din anul 1952.
Chiar dacă până la seismul din 4 martie 1977 în România a mai apărut încă un Normativ de proiectare seismică (P13-70), se poate afirma cu tărie faptul că acest seism este cel care a avut un impact major atât asupra societății civile, cât - mai ales - a comunității constructorilor și - în special - a breslei proiectanților din domeniul construcțiilor. Acest seism, primul la care s-a obținut și o accelerogramă înregistrată de pe teritoriul României (ce a stat și stă la baza zonării teritoriului din punct de vedere a accelerației orizontale a terenului și la baza stabilirii spectrului elastic de răspuns), este seismul care a impus operarea imediată de modificări importante a reglementărilor naționale de proiectare seismică, reprezentate de către: modificarea zonării seismice a teritoriului (prin apariția hărții de macrozonare din STAS 11100/1-77) și a normativului de proiectare seismică (prin apariția lui P100-78 și, destul de curând, a versiunii sale îmbunătățite: P100-81). De asemenea, se poate considera că el, seismul din 4 martie 1977, reprezintă și baza tuturor normativelor naționale de proiectare seismică din anii ce au urmat, până la cele aflate acum în vigoare: P100-92 (96), P100-1/2004 (2006), P100-3/2008, P100-1/2013, P100-3/2019.
***
Evenimentul organizat de către Facultatea de Construcții din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca (în ziua de marți, 9 martie 2021, la orele 14:00; on-line, prin intermediul platformei “ZOOM”) este ocazionat de împlinirea a 44(patruzecișipatru) de ani de la cutremurul din 4 martie 1977 și se adresează atât specialiștilor din domeniul ingineriei civile (ce activează fie în proiectare, fie în execuție), cât și studenților din cadrul facultății, precum și tuturor celor care, deși nu activează în acest domeniu, sunt interesați de protecția seismică a fondului construit din România.
Cele trei prelegeri din cadrul evenimentului (“Monitorizarea seismică în România” - a domnului drd. ing. Alexandru ȚIGĂNESCU, cercetător la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, “Protecția seismică a clădirilor” – a domnului Profesor dr. ing. Ioan POP de la Departamentul “Construcții Civile și Management”, Facultatea de Construcții din cadrul UTCN și “Epicentrul ingineriei seismice și propagarea acesteia în cariera de inginer” – a domnului Șef lucrări dr. ing. Ovidiu PRODAN de la Departamentul “Mecanica Construcțiilor”, Facultatea de Construcții din cadrul UTCN), având ca punct de plecare cutremurul din 4 martie 1977, au ca scop principal conștientizarea importanței seismologiei, a monitorizării seismice, a conformării și proiectării seismice, pentru toți cei care au o cât de micaă tangență și/sau afinitate cu domeniul constructiilor, dar și sensibilizarea tinerilor în formare în domeniul ingineriei civile la tainele și frumusețile seismologiei.
***
Pentru că evenimentul organizat de către Facultatea de Construcții din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca în colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului se dorește a fi unul plin de viață, cu interacțiune, fiecare prelegere va fi însoțită de câte o sesiune de tip “Q&A”, în timpul căreia se va răspunde la întrebările formulate pe perioada desfășurării evenimentului de către audiență (prin intermediul chat-ului și al moderatorului - Conf. dr. ing. Hortensiu-Liviu CUCU).

Go back