Logo Constructii

Departamentul Constructii Civile si Management

Contact

Str. G. Barițiu nr. 25, 400027, Cluj-Napoca
Director departament: Conf.dr.ing. Claudiu ACIU
Sala 163, Tel: +40 264 401526, +40 264 401355
Email: Claudiu.Aciu[at]ccm.utcluj.ro

Secretariat: Ing. Flavia MĂGUREANU
Sala 405, Tel: +40 264 401355
Email: Flavia.Magureanu[at]ccm.utcluj.ro


Consiliul departamentului:
Conf.dr.ing. Nicoleta COBÎRZAN
Conf.dr.ing. Ovidiu Gavril GAVRIȘ
Conf.dr.ing. Ligia Mihaela MOGA
Șef l.dr.ing. Constantin MUNTEANU

Anunturi Constructii Civile si Management

Prezentare

    Departamentul Construcții Civile și Management (CCM) este format din două colective: Construcții Civile și Materiale de Construcții și respectiv Management și Tehnologia Construcţilor.

 

    Colectivul de Construcții Civile și Materiale de Construcții a luat ființă în anul 1953, odată cu Facultatea de Construcții. Pe parcursul timpului, în cadrul colectivului s-au format cadre didactice cu o bogată experiență care s-au afirmat în domeniul didactic, al cercetării științifice și al proiectării.

 

    Colectivul de Management și Tehnologie a fost constituit în anul 1964, având ca obiective principale creșterea nivelului de pregătire profesională a viitorilor ingineri constructori pentru activitatea pe șantier şi preocuparea permanentă privind cercetarea în domeniul managementului și al tehnologiilor în construcții.

 

    Disciplinele predate în cadrul departamentului asigură o aprofundare a cunoștințelor științifice, teoretice și aplicate, precum și a competențelor specifice ingineriei, care conferă viitorului inginer capacitatea de a contribui la dezvoltarea durabilă în domeniul construcțiilor civile. Disciplinele se adresează atât studenților de la nivel licență cât și masteranzilor de la specializările Patologia şi Reabilitarea Construcţiilor, Ingineria Tehnologiilor Speciale, Managementul Proiectelor şi Evaluarea Proprietăţii.

 

    Membrii departamentului fac parte din asociații profesionale cum sunt: Asociația Inginerilor Proiectanți de Structuri (AICPS), Asociația Română a Antreprenorilor din Construcții (ARACO), International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) şi altele.

 

    O componentă importantă a activității cadrelor didactice este legată de perfecționarea profesională continuă și schimbul de experiență cu parteneri din universități de prestigiu din Europa (Marea Britanie, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Portugalia, Spania, Italia, Grecia etc.).

 

Personal Didactic

CONSTRUCȚII CIVILE

Conf.dr.ing. Nicoleta COBÎRZAN

+40-264401533

nicoleta.cobarzan@ccm.utcluj.ro

Conf.dr.ing. Ligia Mihaela MOGA

+40-264401516

ligia.moga@ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.arh. Grațiela Ligia ANDREICA

+40-264401544

ligia.andreica@ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Adrian Dan BERINDEAN

+40-264401529

adrian.berindean@ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Ruxandra Mihaela DÂRMON

+40-264401544

ruxandra.darmon@ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.arh. Ioana Mădălina MOLDOVAN

+40-264401529

ioana.muresanu@ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Constantin MUNTEANU

+40-264401546

constantin.munteanu@ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Roxana TĂMAȘ-GAVREA

+40-264401533

roxana.tibrea@ccm.utcluj.ro

Asist.ing. Alexandra BERINDEAN

+40-264401529

alexandra.sima@ccm.utcluj.ro

Asist.ing. Sebastian PĂLĂCEAN

+40-264401533

sebastian.palacean@ccm.utcluj.ro

Asist.ing. Simona STANCA

+40-264401533

simona.stanca@ccm.utcluj.ro

 

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Prof.dr.ing. Daniela Lucia MANEA

+40-264401548

daniela.manea@ccm.utcluj.ro

Conf.dr.ing. Claudiu ACIU

+40-264401526

claudiu.aciu@ccm.utcluj.ro

Asist.dr.ing. Florin BABOTA

+40-264401526

florin.babota@ccm.utcluj.ro

Asist.dr.ing. Răzvan Andrei IERNUȚAN

+40-264401526

razvan.iernutan@ccm.utcluj.ro

Asist.dr.ing. Elena JUMATE

+40-264401526

elena.jumate@ccm.utcluj.ro

Asist.dr.ing. Luminiţa Monica PLEȘA

+40-264401526

luminita.molnar@ccm.utcluj.ro

 

 

TEHNOLOGIE ȘI MANAGEMENT

Conf.dr.ing. Livia ANASTASIU

+40-264401355

livia.anastasiu@ccm.utcluj.ro

Conf.dr.ec. Sorina Anamaria CIPLEA

+40-264401355

sorina.ciplea@ccm.utcluj.ro

Conf.dr.ing. Ovidiu Gavril GAVRIȘ

+40-264401355

ovidiu.gavris@ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Horea Stelian DAN

+40-264401355

horea.dan@ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Mihaela DUMITRAN

+40-264401355

mihaela.costin@ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Octavian GOȘA

+40-264401355

octavian.gosa@ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing.dr.ec. Dorin MAIER

+40-264401355

dorin.maier@ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Dorina SUCALĂ

+40-264401355

dorina.sucala@ccm.utcluj.ro

Asist.dr.ing. Adrian Cosmin BOJAN

+40-264401355

adrian.bojan@ccm.utcluj.ro

Asist.dr.ing. Nicoleta Maria ROMAN

+40-264401355

nicoleta.roman@ccm.utcluj.ro

Cadre Didactice Asociate

 

Prof.dr.ing.Horia Aurel ANDREICA

+40-264 401251

horia-a.andreica@cif.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Mariana BRUMARU

+40-264 401525

mariana.brumaru@cif.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Emil COMȘA

+40-264401509

-

Prof.dr.ing. Julietta DOMȘA

+40-264401355

julietta.domsa@bmt.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Macedon DUMITRAȘ

+40-264401544

macedon.dumitras@cif.utcluj.ro

Prof.dr.ingDănicel FLOREA

+40-264401357

danicel.florea@bmt.utcluj.ro

Prof.dr.ing.Dumitru MARUSCIAC

+40-264401515

dumitru.marusciac@cif.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Andrei MOGA

+40-264401357

randreimoga@yahoo.com

Prof.dr.ing. Ioan MOGA

+40-264401516

ioan.moga@cif.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Ioan Gheorghe POP

+40-264401547

ioan.pop@cif.utcluj.ro

Conf dr.ing.Tiberiu TORSIN

+40-264401397

tiberiu.torsin@dppd.utcluj.ro

Lector Dana MORAR

-

danaelenamorar@yahoo.com

Conducatori de doctorat

Prof.dr.ing. Horia Aurel ANDREICA

+40-264401251

horia-a.andreica@ccm.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Mariana BRUMARU

+40-264401525

mariana.brumaru@ccm.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Daniela Lucia MANEA

+40-264401548

daniela.manea@ccm.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Dumitru MARUSCIAC, DHC

+40-264401515

dumitru.marusciac@ccm.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Ioan Gheorghe POP

+40-264401547

ioan.pop@ccm.utcluj.ro

Doctoranzi

Nume doctorand

Conducator stiintific

Telefon, E/mail

Ing. Alexandra BERINDEAN

Prof.dr.ing. Horia ANDREICA

alexandra.sima@ccm.utcluj.ro

Ing. Cristina Monica COLLAVET

Prof.dr.ing. Horia ANDREICA

-

Ing. George Cristian GORON

Prof.dr.ing. Horia ANDREICA

-

Ing. Zsombor MAYER

Prof.dr.ing. Horia ANDREICA

-

Ing. Simona Emanuela STANCA

Prof.dr.ing. Horia ANDREICA

simona.stanca@ccm.utcluj.ro

Ing. Monica TALPOȘ

Prof.dr.ing. Horia ANDREICA

-

Ing. Dragoş Ţigănaş

Prof.dr.ing. Horia ANDREICA

-

Ing. Ovidiu ZANC

Prof.dr.ing. Horia ANDREICA

-

Ing. Cosmin CHISU

Prof.dr.ing. Mariana BRUMARU

cchisu@gmail.com

Ing. Larisa GHEORGHIU

Prof.dr.ing. Mariana BRUMARU

-

Ing. Ioan ABRUDAN

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

-

Ing. Cornel BOTOROAGA

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

cornel.botoroaga@ccm.utcluj.ro

Ing. Horia Gheorghe CIUCLARU

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

horia.ciuclaru@ccm.utcluj.ro

Ing. Raluca FERNEA

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

raluca.fernea@ccm.utcluj.ro

Ing. Iacob FLOREA

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

iacob.florea@ccm.utcluj.ro

Ing. Ancuta Maria MĂGUREAN

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

ancuta.magurean@cif.utcluj.ro

Ing. Ioan Olimpiu MIRON

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

miron_ioan_olimpiu@yahoo.com

Ing. Andrei MUSTEA

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

andrei.mustea@ccm.utcluj.ro

Ing. Yvette Anna ORBAN

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

orban_yvette@yahoo.com

Ing. Adrian Gavril POP

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

adrian.pop.g@gmail.com

Ing. Simona Liana PLEŞA

Prof.dr.ing. Dumitru MARUSCIAC

simona.plesa@yahoo.com

Ing. Claudia Maria CHEZAN

Prof.dr.ing. Ioan Gheorghe POP

claudia.turcu@ccm.utcluj.ro

Ing. Rodica Sabina GUGU

Prof.dr.ing. Ioan Gheorghe POP

-

Ing. Flaviu MUREŞAN

Prof.dr.ing. Ioan Gheorghe POP

muresanflaviu88@yahoo.com

Ing. Sebastian PĂLĂCEAN

Prof.dr.ing. Ioan Gheorghe POP

sebastian.palacean@ccm.utcluj.ro

Ing. Cristina Mihaela TALOȘ

Prof.dr.ing. Ioan Gheorghe POP

cristina.talos@ccm.utcluj.ro

Ing. Krumpe Istvan TAMAS

Prof.dr.ing. Ioan Gheorghe POP

istirm@yahoo.com

 

Personal Tehnic

Ing. Flavia MĂGUREANU

+40-264401355

flavia.magureanu@ccm.utcluj.ro

Ing. Augustin Gheorghe SUCIU

+40-264401510

-

Marin POTRA

+40-264401510

-

 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter