Logo Constructii
Logo Evaluare

Departamentul Constructii Civile si Management

Contact

Str. G. Barițiu nr. 25, 400027, Cluj-Napoca
Director departament: Conf.dr.ing. Claudiu ACIU
Sala 163, Tel: +40 264 401526, +40 264 401355
Email: Claudiu.Aciu[at]ccm.utcluj.ro

Secretariat: Ing. Flavia MUREȘAN
Sala 405, Tel: +40 264 401355
Email: Flavia.Mureșan[at]ccm.utcluj.ro

Consiliul departamentului:
Conf.dr.ing. Claudiu ACIU
Conf.dr.ing. Nicoleta COBÎRZAN
Conf.dr.ing. Ovidiu Gavril GAVRIȘ
Conf.dr.ing. Ligia Mihaela MOGA
Șef l.dr.ing. Constantin MUNTEANU

Prezentare

Departamentul Construcții Civile și Management (CCM) este format din două colective: Construcții Civile și Materiale de Construcții și respectiv Management și Tehnologia Construcţilor.

Colectivul de Construcții Civile și Materiale de Construcții a luat ființă în anul 1953, odată cu Facultatea de Construcții. Pe parcursul timpului, în cadrul colectivului s-au format cadre didactice cu o bogată experiență care s-au afirmat în domeniul didactic, al cercetării științifice și al proiectării.

Colectivul de Management și Tehnologie a fost constituit în anul 1964, având ca obiective principale creșterea nivelului de pregătire profesională a viitorilor ingineri constructori pentru activitatea pe șantier şi preocuparea permanentă privind cercetarea în domeniul managementului și al tehnologiilor în construcții.

 

Disciplinele predate în cadrul departamentului asigură o aprofundare a cunoștințelor științifice, teoretice și aplicate, precum și a competențelor specifice ingineriei, care conferă viitorului inginer capacitatea de a contribui la dezvoltarea durabilă în domeniul construcțiilor civile. Disciplinele se adresează atât studenților de la nivel licență cât și masteranzilor de la specializările Patologia şi Reabilitarea Construcţiilor, Clădiri Verzi, Ingineria Tehnologiilor Speciale, Managementul Proiectelor şi Evaluarea Proprietăţii.

Membrii departamentului fac parte din asociații profesionale cum sunt: Asociația Inginerilor Proiectanți de Structuri (AICPS), Asociația Română a Antreprenorilor din Construcții (ARACO), International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) şi altele.

 

O componentă importantă a activității cadrelor didactice este legată de perfecționarea profesională continuă și schimbul de experiență cu parteneri din universități de prestigiu din Europa (Marea Britanie, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Portugalia, Spania, Italia, Grecia etc.).

Personal Didactic

Disciplina Construcții Civile

Conf.dr.ing. Nicoleta COBÎRZAN

+40-264401533

nicoleta.cobarzan[at]ccm.utcluj.ro

Conf.dr.ing. Ligia Mihaela MOGA

+40-264401516

ligia.moga[at]ccm.utcluj.ro

Conf.dr.ing. Constantin MUNTEANU

+40-264401546

constantin.munteanu[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Adrian Dan BERINDEAN

+40-264401529

adrian.berindean[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Ruxandra Mihaela DÂRMON

+40-264401544

ruxandra.darmon[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.arh. Ioana Mădălina MOLDOVAN

+40-264401529

ioana.muresanu[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Roxana TĂMAȘ-GAVREA

+40-264401533

roxana.tibrea[at]ccm.utcluj.ro

Asist.ing. Sebastian PĂLĂCEAN

+40-264401533

sebastian.palacean[at]ccm.utcluj.ro

Asist.ing. Simona STANCA

+40-264401533

simona.stanca[at]ccm.utcluj.ro

 

Disciplina Tehnologie și Management

Conf.dr.ing. Livia ANASTASIU

+40-264401355

livia.anastasiu[at]ccm.utcluj.ro

Conf.dr.ec. Sorina Anamaria CIPLEA

+40-264401355

sorina.ciplea[at]ccm.utcluj.ro

Conf.dr.ing. Ovidiu Gavril GAVRIȘ

+40-264401355

ovidiu.gavris[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Adrian Cosmin BOJAN

+40-264401355

adrian.bojan[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Horea Stelian DAN

+40-264401355

horea.dan[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Mihaela DUMITRAN

+40-264401355

mihaela.costin[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Octavian GOȘA

+40-264401355

octavian.gosa[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing.dr.ec. Dorin MAIER

+40-264401355

dorin.maier[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Nicoleta Maria ROMAN

+40-264401355

nicoleta.roman[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Dorina SUCALĂ

+40-264401355

dorina.sucala[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Andreea-Terezia MIRCEA

+40-264401355

andreea.mircea[at]ccm.utcluj.ro

Cadre Didactice Asociate

 

Prof.dr.ing.Horia Aurel ANDREICA

+40-264 401251

Horia-a.Andreica[at]cif.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Mariana BRUMARU

+40-264 401525

Mariana.Brumaru[at]cif.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Emil COMȘA

+40-264401509

-

Prof.dr.ing. Julietta DOMȘA

+40-264401355

Julietta.Domsa[at]bmt.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Macedon DUMITRAȘ

+40-264401544

Macedon.Dumitras[at]cif.utcluj.ro

Prof.dr.ing Dănicel FLOREA

+40-264401357

Danicel.Florea[at]bmt.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Andrei MOGA

+40-264401357

randreimoga[at]yahoo.com

Prof.dr.ing. Ioan MOGA

+40-264401516

Ioan.Moga[at]cif.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Ioan Gheorghe POP

+40-264401547

Ioan.Pop[at]cif.utcluj.ro

Lector Dana MORAR

-

danaelenamorar[at]yahoo.com

Conducatori de doctorat

Prof.dr.ing. Horia Aurel ANDREICA

+40-264401251

Horia-a.Andreica[at]ccm.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Mariana BRUMARU

+40-264401525

Mariana.Brumaru[at]ccm.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Daniela Lucia MANEA

+40-264401548

Daniela.Manea[at]ccm.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Ioan Gheorghe POP

+40-264401547

Ioan.Pop[at]ccm.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Balint SZABO

 

Balint.Szabo[at]arch.utcluj.ro

Doctoranzi

Nume Doctorand

Conducator Doctorat

Email

Ing. Mureșan Tudor Adrian

Prof.dr. Ing. Horia ANDREICA

 

Ing. Neagu Ovidiu Ionuț

Prof.dr. Ing. Horia ANDREICA

 

Ing. Cristina Tasia CIOCAN

Prof.dr. Ing. Horia ANDREICA

 

Ing. George Cristian GORON

Prof.dr. Ing. Horia ANDREICA

 

Ing. Simona Emanuela STANCA

Prof.dr. Ing. Horia ANDREICA

simona.stanca[at]ccm.utcluj.ro

Ing. Cristina Monica COLLAVET

Prof.dr. Ing. Horia ANDREICA

 

Ing. Carmen Alexandra BERINDEAN

Prof.dr. Ing. Horia ANDREICA

 

Ing. Monica TALPOȘ

Prof.dr. Ing. Horia ANDREICA

 

Ing. Zsombor MAYER

Prof.dr. Ing. Horia ANDREICA

 

Ing. Ovidiu ZANC

Prof.dr. Ing. Horia ANDREICA

 

Ing. Dragoș ȚIGĂNAȘ

Prof.dr. Ing. Horia ANDREICA

 

Ing. Larisa GHEORGHIU

Prof.dr. Ing. Mariana BRUMARU

 

Ing. Cosmin CHIȘU

Prof.dr. Ing. Mariana BRUMARU

 

Ing. Denes Tunde-Orsolya

Prof.dr. Ing. Daniela MANEA

 

Ing. Cosma Marta Ioana (Moldoveanu)

Prof.dr. Ing. Daniela MANEA

 

Ing. Alexandra Olga PINTEA

Prof.dr. Ing. Daniela MANEA

 

Ing. Mircea Vlad BUCȘA

Prof.dr. Ing. Daniela MANEA

 

Ing. Rareș Ștefan SAVA

Prof.dr. Ing. Daniela MANEA

 

Ing. Tudor Cristian SAVA

Prof.dr. Ing. Daniela MANEA

 

Ing. Iacob FLOREA

Prof.dr. Ing. Daniela MANEA

iacob.florea[at]ccm.utcluj.ro

Ing. Cornel BOTOROAGA

Prof.dr. Ing. Daniela MANEA

cornel.botoroaga[at]ccm.utcluj.ro

Ing. Yvette Anna ORBAN

Prof.dr. Ing. Daniela MANEA

orban_yvette[at]yahoo.com

Ing. Ioan ABRUDAN

Prof.dr. Ing. Daniela MANEA

 

Ing. Ancuța Maria MĂGUREAN

Prof.dr. Ing. Daniela MANEA

andrei.mustea[at]ccm.utcluj.ro

Ing. Silivan Valentin MOLDOVAN

Prof.dr. Ing. Daniela MANEA

andrei.mustea[at]ccm.utcluj.ro

Ing. Adrian Gavril POP

Prof.dr. Ing. Daniela MANEA

andrei.mustea[at]ccm.utcluj.ro

Ing. Horia Gavril CIUCLARU

Prof.dr. Ing. Daniela MANEA

andrei.mustea[at]ccm.utcluj.ro

Ing. Simona Liana PLEȘA

Prof.dr. Ing. Dumitru MARUSCIAC, DHC

 

Ing. Hauși Sorin Bogdan

Prof.dr. Ing. Ioan Gheorghe POP

 

Ing. Eva Katalin KOKOSY

Prof.dr. Ing. Ioan Gheorghe POP

 

Ing. Claudia Maria CHEZAN

Prof.dr. Ing. Ioan Gheorghe POP

claudia.turcu[at]ccm.utcluj.ro

Ing. Sebastian PĂLĂCEAN

Prof.dr. Ing. Ioan Gheorghe POP

sebastian.palacean[at]ccm.utcluj.ro

Ing. Krumpe Istvan TAMAS

Prof.dr. Ing. Ioan Gheorghe POP

istirm[at]yahoo.com

Ing. Cristina Mihaela TALOȘ

Prof.dr. Ing. Ioan Gheorghe POP

istirm[at]yahoo.com

Ing. Sabina Rodica GUGU

Prof.dr. Ing. Ioan Gheorghe POP

istirm[at]yahoo.com

Ing. Iulia POPUȚA-CLEAN

Prof.dr. Ing. Balint SZABO

 

Ing. Anamaria BOCA

Prof.dr. Ing. Balint SZABO

 

Ing. Iulia Lăcrimioara RUSSU

Prof.dr. Ing. Balint SZABO

 

Ing. Dorin Pompei ANDRONE

Prof.dr. Ing. Balint SZABO

 

Ing. Crișan Adrian TUDOREANU

Prof.dr. Ing. Balint SZABO

 

Ing. Sorin PARPUCEA

Prof.dr. Ing. Balint SZABO

 

 

Personal Tehnic

Ing. Flavia MUREȘAN

+40-264401355

Flavia.Magureanu[at]ccm.utcluj.ro

Ing. Augustin Gheorghe SUCIU

+40-264401510

-

Marin POTRA

+40-264401510

-

 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter