Logo Constructii

Departamentul Constructii Civile si Management

Contact

Str. G. Barițiu nr. 25, 400027, Cluj-Napoca
Director departament: Conf.dr.ing. Claudiu ACIU
Sala 163, Tel: +40 264 401526, +40 264 401355
Email: Claudiu.Aciu[at]ccm.utcluj.ro

Secretariat: Ing. Raluca IȘTOAN
Sala 405, Tel: +40 264 401355
Email: Raluca.Fernea[at]ccm.utcluj.ro

Consiliul departamentului:
Conf.dr.ing. Claudiu ACIU
Conf.dr.ing. Nicoleta COBÎRZAN
Conf.dr.ing. Ovidiu Gavril GAVRIȘ
Conf.dr.ing. Ligia Mihaela MOGA
Conf.dr.ing. Constantin MUNTEANU

Prezentare

Departamentul Construcții Civile și Management (CCM) este format din două colective: Construcții Civile și Materiale de Construcții și respectiv Management și Tehnologia Construcţilor.

Colectivul de Construcții Civile și Materiale de Construcții a luat ființă în anul 1953, odată cu Facultatea de Construcții. Pe parcursul timpului, în cadrul colectivului s-au format cadre didactice cu o bogată experiență care s-au afirmat în domeniul didactic, al cercetării științifice și al proiectării.

Colectivul de Management și Tehnologie a fost constituit în anul 1964, având ca obiective principale creșterea nivelului de pregătire profesională a viitorilor ingineri constructori pentru activitatea pe șantier şi preocuparea permanentă privind cercetarea în domeniul managementului și al tehnologiilor în construcții.

 

Disciplinele predate în cadrul departamentului asigură o aprofundare a cunoștințelor științifice, teoretice și aplicate, precum și a competențelor specifice ingineriei, care conferă viitorului inginer capacitatea de a contribui la dezvoltarea durabilă în domeniul construcțiilor civile. Disciplinele se adresează atât studenților de la nivel licență cât și masteranzilor de la specializările Patologia şi Reabilitarea Construcţiilor, Clădiri Verzi, Ingineria Tehnologiilor Speciale, Managementul Proiectelor şi Evaluarea Proprietăţii.

Membrii departamentului fac parte din asociații profesionale cum sunt: Asociația Inginerilor Proiectanți de Structuri (AICPS), Asociația Română a Antreprenorilor din Construcții (ARACO), International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) şi altele.

 

O componentă importantă a activității cadrelor didactice este legată de perfecționarea profesională continuă și schimbul de experiență cu parteneri din universități de prestigiu din Europa (Marea Britanie, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Portugalia, Spania, Italia, Grecia etc.).

Personal Didactic

Disciplina Construcții Civile

Conf.dr.ing. Nicoleta COBÎRZAN

+40-264401533

nicoleta.cobarzan[at]ccm.utcluj.ro

Conf.dr.ing. Ligia Mihaela MOGA

+40-264401516

ligia.moga[at]ccm.utcluj.ro

Conf.dr.ing. Constantin MUNTEANU

+40-264401546

constantin.munteanu[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Adrian Dan BERINDEAN

+40-264401529

adrian.berindean[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Ruxandra Mihaela DÂRMON

+40-264401544

ruxandra.darmon[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.arh. Ioana Mădălina MOLDOVAN

+40-264401529

ioana.muresanu[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Roxana TĂMAȘ-GAVREA

+40-264401533

roxana.tibrea[at]ccm.utcluj.ro

Asist.ing. Sebastian PĂLĂCEAN

+40-264401533

sebastian.palacean[at]ccm.utcluj.ro

Asist.ing. Simona STANCA

+40-264401533

simona.stanca[at]ccm.utcluj.ro

 

Disciplina Materiale de Construcții

Prof.dr.ing. Daniela Lucia MANEA

+40-264401548

daniela.manea[at]ccm.utcluj.ro

Conf.dr.ing. Claudiu ACIU

+40-264401526

claudiu.aciu[at]ccm.utcluj.ro

Asist. dr. ing. Florin BABOTA

+40-264401526

florin.babota[at]ccm.utcluj.ro

Asist. dr. ing. Răzvan Andrei IERNUȚAN

+40-264401526

razvan.iernutan[at]ccm.utcluj.ro

Asist.dr.ing. Elena JUMATE

+40-264401526

elena.jumate[at]ccm.utcluj.ro

Asist.dr.ing. Luminiţa Monica PLEȘA

+40-264401526

luminita.molnar[at]ccm.utcluj.roDisciplina Tehnologie și Management

Conf.dr.ing. Livia ANASTASIU

+40-264401355

livia.anastasiu[at]ccm.utcluj.ro

Conf.dr.ec. Sorina Anamaria CIPLEA

+40-264401355

sorina.ciplea[at]ccm.utcluj.ro

Conf.dr.ing. Ovidiu Gavril GAVRIȘ

+40-264401355

ovidiu.gavris[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Adrian Cosmin BOJAN

+40-264401355

adrian.bojan[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Horea Stelian DAN

+40-264401355

horea.dan[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Mihaela DUMITRAN

+40-264401355

mihaela.costin[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Octavian GOȘA

+40-264401355

octavian.gosa[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing.dr.ec. Dorin MAIER

+40-264401355

dorin.maier[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Nicoleta Maria ROMAN

+40-264401355

nicoleta.roman[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Dorina SUCALĂ

+40-264401355

dorina.sucala[at]ccm.utcluj.ro

Șef l.dr.ing. Andreea-Terezia MIRCEA

+40-264401355

andreea.mircea[at]ccm.utcluj.ro

Lector Dana MORAR

 

Dana.Morar[at]ccm.utcluj.ro

Cadre Didactice Asociate

 

Prof.dr.ing.Horia Aurel ANDREICA

+40-264 401251

Horia-a.Andreica[at]cif.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Mariana BRUMARU

+40-264 401525

Mariana.Brumaru[at]cif.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Emil COMȘA

+40-264401509

-

Prof.dr.ing. Julietta DOMȘA

+40-264401355

Julietta.Domsa[at]bmt.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Macedon DUMITRAȘ

+40-264401544

Macedon.Dumitras[at]cif.utcluj.ro

Prof.dr.ing Dănicel FLOREA

+40-264401357

Danicel.Florea[at]bmt.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Andrei MOGA

+40-264401357

randreimoga[at]yahoo.com

Prof.dr.ing. Ioan MOGA

+40-264401516

Ioan.Moga[at]cif.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Ioan POP

+40-264401547

Ioan.Pop[at]cif.utcluj.ro

Conducatori de doctorat

Prof.dr.ing. Horia Aurel ANDREICA

+40-264401251

Horia-a.Andreica[at]ccm.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Mariana BRUMARU

+40-264401525

Mariana.Brumaru[at]ccm.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Daniela Lucia MANEA

+40-264401548

Daniela.Manea[at]ccm.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Ioan POP

+40-264401547

Ioan.Pop[at]ccm.utcluj.ro

Prof.dr.ing. Balint SZABO

 

Balint.Szabo[at]arch.utcluj.ro

Doctoranzi

Nume doctorand

Conducător științific

Email

Ing. Zsombor MAYER

Prof.dr.ing. Horia ANDREICA

 

Ing. Tudor Adrian MUREŞAN

Prof.dr.ing. Horia ANDREICA

 

Ing. Ovidiu Ionuț NEAGU

Prof.dr.ing. Horia ANDREICA

 

Ing. Cristina Tasia CIOCAN

Prof.dr.ing. Horia ANDREICA

 

Ing. George-Cristian GORON

Prof.dr.ing. Horia ANDREICA

 

Ing. Simona-Emanuela STANCA

Prof.dr.ing. Horia ANDREICA

simona.stanca[at]ccm.utcluj.ro

Ing. Cristina Monica COVALLET

Prof.dr.ing. Horia ANDREICA

 

Ing. Carmen Alexandra SIMA

Prof.dr.ing. Horia ANDREICA

 

Ing. Monica TALPOŞ

Prof.dr.ing. Horia ANDREICA

 

Ing. Larisa Georgiana GHEORGHIU

Prof.dr.ing. Mariana BRUMARU

 

Ing. Cosmin CHIŞU

Prof.dr.ing. Mariana BRUMARU

 

Ing. Tunde-Orsolya DENES

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

 

Ing. Marta Ioana MOLDOVEANU

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

 

Ing. Alexandra-Olga PINTEA

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

 

Ing. Mircea-Vlad BUCŞA

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

 

Ing. Rareș Ștefan SAVA

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

 

Ing. Tudor Cristian SAVA

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

 

Ing. Iacob FLOREA

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

iacob.florea[at]ccm.utcluj.ro

Ing. Cornel BOTOROAGĂ

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

cornel.botoroaga[at]ccm.utcluj.ro

Ing. Yvette-Anna ORBAN

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

orban_yvette[at]yahoo.com

Ing. Ioan ABRUDAN

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

 

Ing. Ancuța Maria MĂGUREAN

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

 

Ing. Silivan Valentin MOLDOVAN

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

 

Ing. Adrian Gavril POP

Prof.dr.ing. Daniela MANEA

 

Ing. Sorin Bogdan HAUŞI

Prof.dr.ing. Ioan POP

 

Ing. Eva-Katalin KOKOSY

Prof.dr.ing. Ioan POP

 

Ing. Claudia-Maria CHEZAN

Prof.dr.ing. Ioan POP

claudia.turcu[at]ccm.utcluj.ro

Ing. Sebastian-Marius PĂLĂCEAN

Prof.dr.ing. Ioan POP

sebastian.palacean[at]ccm.utcluj.ro

Ing. István TAMAS-KRUMPE

Prof.dr.ing. Ioan POP

 

Ing. Cristina Mihaela TALOŞ

Prof.dr.ing. Ioan POP

 

Ing. Anamaria BOCA

Prof.dr.ing. Balint SZABO

 

Ing. Iulia Lăcrămioara RUSSU

Prof.dr.ing. Balint SZABO

 

Ing. Dorin - Pompei ANDRONE

Prof.dr.ing. Balint SZABO

 

Ing. Adrian TUDOREANU-CRIŞAN

Prof.dr.ing. Balint SZABO

 

Personal Tehnic

Ing. Flavia MUREȘAN

+40-264401355

Flavia.Magureanu[at]ccm.utcluj.ro

Ing. Raluca IŞTOAN

+40-264401355

Raluca.Fernea[at]ccm.utcluj.ro

Ing. Augustin Gheorghe SUCIU

+40-264401510

-

Marin POTRA

+40-264401510

-

 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter