Director departament: Conf. dr. ing. Claudiu ACIU

Departamentul Construcții Civile și Management funcţionează din anul 1953, când a luat ființă odată cu Facultatea de Construcții. Pe parcursul timpului, în cadrul colectivului s-au format cadre didactice cu o bogată experiență, care s-au afirmat în domeniul didactic, al cercetării științifice și al proiectării. Domeniul acoperit de departament cuprinde discipline de bază, cum sunt: Construcții civile, Termotehnică, Construcții din lemn, Construcții agricole, Materiale de construcții, precum și Tehnologia construcțiilor, Management și Legislație în construcții.

Prezentare

Departamentul Construcții Civile și Management (CCM) este format din două colective: Construcții Civile și Materiale de Construcții și respectiv Management și Tehnologia Construcţilor.

Colectivul de Construcții Civile și Materiale de Construcții a luat ființă în anul 1953, odată cu Facultatea de Construcții. Pe parcursul timpului, în cadrul colectivului s-au format cadre didactice cu o bogată experiență care s-au afirmat în domeniul didactic, al cercetării științifice și al proiectării.

Colectivul de Management și Tehnologie a fost constituit în anul 1964, având ca obiective principale creșterea nivelului de pregătire profesională a viitorilor ingineri constructori pentru activitatea pe șantier şi preocuparea permanentă privind cercetarea în domeniul managementului și al tehnologiilor în construcții.

Disciplinele predate în cadrul departamentului asigură o aprofundare a cunoștințelor științifice, teoretice și aplicate, precum și a competențelor specifice ingineriei, care conferă viitorului inginer capacitatea de a contribui la dezvoltarea durabilă în domeniul construcțiilor civile. Disciplinele se adresează atât studenților de la nivel licență cât și masteranzilor de la specializările Patologia şi Reabilitarea Construcţiilor, Clădiri Verzi, Ingineria Tehnologiilor Speciale, Managementul Proiectelor şi Evaluarea Proprietăţii.

Membrii departamentului fac parte din asociații profesionale cum sunt: Asociația Inginerilor Proiectanți de Structuri (AICPS), Asociația Română a Antreprenorilor din Construcții (ARACO), International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) şi altele.

O componentă importantă a activității cadrelor didactice este legată de perfecționarea profesională continuă și schimbul de experiență cu parteneri din universități de prestigiu din Europa (Marea Britanie, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Portugalia, Spania, Italia, Grecia etc.).

Membri

Personal Didactic

Disciplina Construcții Civile

Conf. dr. ing. COBÎRZAN Nicoleta

+40 – 264401251
Nicoleta.Cobarzan@ccm.utcluj.ro

Conf. dr. ing. MOGA Ligia Mihaela

+40 – 264401516
Ligia.Moga@ccm.utcluj.ro

Conf. dr. ing. TĂMAȘ-GAVREA Roxana

+40 – 264401533
Roxana.Tibrea@ccm.utcluj.ro

Șef l. dr. ing. BERINDEAN Adrian Dan

+40 – 264401529
Adrian.Berindean@ccm.utcluj.ro

Șef l. dr. ing. DÂRMON Ruxandra Mihaela

+40 – 264401544
Ruxandra.Darmon@ccm.utcluj.ro

Șef l. dr. arh. MOLDOVAN Ioana Mădălina 

+40 – 264401529
Ioana.Muresanu@ccm.utcluj.ro

Asist. dr. ing. STANCA Simona

+40 – 264401533
Simona.Stanca@ccm.utcluj.ro

Disciplina Materiale de Construcții

Prof. dr. ing. MANEA Daniela Lucia

+40 – 264401548
Daniela.Manea@ccm.utcluj.ro

Conducător de doctorat

Conf. dr. ing. ACIU Claudiu

+40 – 264401526
Claudiu.Aciu@ccm.utcluj.ro

Șef l. dr. ing. JUMATE Elena

+40 – 264401510
Elena.Jumate@ccm.utcluj.ro

Șef l. dr. ing. BABOTA Florin

+40 – 264401510
Florin.Babota@ccm.utcluj.ro

Asist. dr. ing. IERNUȚAN Răzvan Andrei

+40 – 264401510
Razvan.Iernutan@ccm.utcluj.ro

Asist. dr. ing. PLEȘA Luminiţa Monica

+40 – 264401510
Luminita.Molnar@ccm.utcluj.ro

Disciplina Tehnologie și Management

Conf. dr. ing. ANASTASIU Livia

+40 – 264401355
Livia.Anastasiu@ccm.utcluj.ro

Conf. dr. ing. AȘCHILEAN Ioan 

+40 – 264401354
Ioan.Aschilean@ccm.utcluj.ro

Conducător de doctorat

Conf. dr. ec. CIPLEA Sorina Anamaria

+40 – 264401339
Sorina.Ciplea@ccm.utcluj.ro

Conf. dr. ing. GAVRIȘ Ovidiu Gavril

+40 – 264401354
Ovidiu.Gavris@ccm.utcluj.ro

Șef l. dr. ing. BOJAN Adrian Cosmin 

+40 – 264401329
Adrian.Bojan@ccm.utcluj.ro

Șef l. dr. ing. DAN Horea Stelian

+40 – 264401357
Horea.Dan@ccm.utcluj.ro

Șef l. dr. ing. DUMITRAN Mihaela

+40 – 264401354
Mihaela.Costin@ccm.utcluj.ro

Șef l. dr. ec. dr. ing. MAIER Dorin 

+40 – 264401353
Dorin.Maier@ccm.utcluj.ro

Șef l. dr. ing. MIRCEA Andreea-Terezia

+40 – 264401339
Andreea.Mircea@ccm.utcluj.ro

Șef l. dr. jurist MORAR Dana Elena


Dana.Morar@ccm.utcluj.ro

Șef l. dr. ing. ROMAN Nicoleta Maria

+40 – 264401355
Nicoleta.Roman@ccm.utcluj.ro

Șef l. dr. ing. SUCALĂ Dorina 

+40 – 264401339
Dorina.Sucala@ccm.utcluj.ro

Cadre Didactice Asociate

Prof. dr. ing. DOMȘA Julietta 

+40 – 264401360
Julietta.Domsa@bmt.utcluj.ro

Prof. dr. ing. MOGA Andrei 

+40 – 264401357
randreimoga@yahoo.com

Prof. dr. ing. MOGA Ioan

+40 – 264401516
Ioan.Moga@cif.utcluj.ro

Conf. dr. ing. MUNTEANU Constantin

+40 – 264401546
Constantin.Munteanu@ccm.utcluj.ro

Conf. dr. ing. MUNTEA Cornel

 

Șef l. dr. ing. GOȘA Octavian

+40 – 264401353
Octavian.Gosa@ccm.utcluj.ro

Ing. PĂLĂCEAN Sebastian

+40 – 264401533
Sebastian.Palacean@ccm.utcluj.ro

Dr. ing. IȘTOAN ( FERNEA) Raluca

Raluca.Fernea@ccm.utcluj.ro

Dr. ing. FELSEGHI Raluca Andreea

Designation

Cadre Didactice Onorifice

Prof. dr. ing. ANDREICA Horia Aurel

+40 – 264 401251
Horia-a.Andreica@cif.utcluj.ro

Conducător de doctorat

Prof. dr. ing. BRUMARU Mariana

+40 – 264 401525
Mariana.Brumaru@cif.utcluj.ro

Conducător de doctorat

Prof. dr. ing. COMȘA Emil

+40 – 264401509

Prof. dr. ing. DOMȘA Julietta

+40 – 264401360
Julietta.Domsa@bmt.utcluj.ro

Prof. dr. ing. FLOREA Dănicel

+40 – 264401357
Danicel.Florea@bmt.utcluj.ro

Prof. dr. ing. MOGA Andrei

+40 – 264401357
randreimoga@yahoo.com

Prof. dr. ing. MOGA Ioan

+40 – 264401516
Ioan.Moga@cif.utcluj.ro

Prof. dr. ing. POP Ioan Gheorghe

+40 – 264401547
Ioan.Pop@cif.utcluj.ro

Conducător de doctorat

Doctoranzi

Nume doctorandConducător științificEmail
Ing. CUCEU Cristian Prof. dr. ing. ANDREICA Horia 
Ing. IANCU Ionuț – Emil Prof. dr. ing. ANDREICA Horia 
Ing. MUNTEAN Alex – Octavian Conf. dr. ing. AȘCHILEAN Ioan  
Ing. MAIER (AGACHE) Andreea – Elena Conf. dr. ing. AȘCHILEAN Ioan 
Ing. BOIERU Radu Ioan Conf. dr. ing. AȘCHILEAN Ioan 
Ing. RENDEȘ Vicențiu – Cătălin  Conf. dr. ing. AȘCHILEAN Ioan 
Ing. ANDRU (MUNTEAN) Anca Alexandra SProf. dr. ing. MANEA Daniela  
Ing. ȘAITIȘ Cătălin Prof. dr. ing. MANEA Daniela 
Ing. VĂLEAN Maria Prof. dr. ing. MANEA Daniela 
Ing. BUHUȘ (ZAHARIE) Anamaria Prof. dr. ing. MANEA Daniela 
Ing. CĂBAȘ Dana Prof. dr. ing. MANEA Daniela 
Ing. SIOMIN Adrian – Cristian Prof. dr. ing. MANEA Daniela 
Ing. ȚINȚIȘAN (CONIAC) Maria – Loredana Prof. dr. ing. MANEA Daniela 
Ing. CADAR Daniel Prof. dr. ing. MANEA Daniela 
Ing. COROIAN Adrian Prof. dr. ing. MANEA Daniela 
Ing. CHIȘ Victor – Vasile – Olimpiu Prof. dr. ing. POP Ioan Gheorghe  
Ing. TUDOREANU-CRIŞAN Adrian Prof. dr. ing. SZABO Balint  

Personal Tehnic

Ing. MUREŞAN Flavia +40 – 264401355Flavia.Magureanu@ccm.utcluj.ro
Ing. SUCIU Augustin Gheorghe +40 – 264401510 
POTRA Marin +40 – 264401510