Director departament: Ș. l. dr. ing. Mihai Liviu DRAGOMIR

Continuând tradiția prestigioasei Scoli de Conductori de Lucrări Publice înființată în 1920, cu specific de drumuri și poduri, Departamentul CFDP formează specialiști pentru activitățile de execuție, proiectare și întreținere în două specializări: Căi ferate, drumuri și poduri și Inginerie urbană si dezvoltare regională. 

Prezentare

Având un corp profesoral foarte bine pregătit profesional şi dedicat activităţilor didactice şi de cercetare, cursurile desfăşurate la departamentul CFDP au ca scop pregătirea studenţilor la un nivel competitiv, în vederea obţinerii cunoştintelor şi abilităţilor necesare în domeniul proiectării, execuţiei şi întreţinerii drumurilor, podurilor şi căilor ferate, precum şi în domeniul ingineriei urbane şi dezvoltării regionale.

În cadrul departamentului funcţionează următoarele cicluri de studii:  

Studii de licență (învățământ de 4 ani)

CFDP Căi ferate, Drumuri şi Poduri – care formează specialişti pentru activităţile de proiectare, execuţie şi întreţinere a drumurilor, podurilor şi căilor ferate

IUDR Inginerie urbană şi Dezvoltare regională – care pregăteşte specialişti în domenii tehnice, economice şi operaţionale privind infrastructura localităţilor şi teritoriului).        

Studii de master (învățământ de 2 ani)

Ingineria Infrastructurii Transporturilor – include discipline noi, atât cu caracter informaţional, legat de standarde europene, condiţii de mediu, management, aspecte economice şi legislative, cât şi activităţi cu caracter aplicativ în domeniul căilor de comunicaţii

Studii doctorale

În cadrul specializării CFDP- Domeniul Inginerie civilă și instalații – dispunem de doi conducători științifici cu o vasta experiență pe următoarele direcții de cercetare fundamentala sau aplicata: Transporturi, Infrastructuri rutiere, Piste aeroportuare și Lucrări de Artă: Poduri, Cai Ferate, Tuneluri, Viaducte

în persoana domnilor : Prof. dr. ing. Mihai ILIESCU și Prof. dr. ing. Gavril KÖLLŐ.

Căi ferate, Drumuri și Poduri

Personal Didactic

DRUMURI

Conf. dr. ing. Gavril HODA

+40-264401835
Gavril.Hoda@cfdp.utcluj.ro

Şef l. dr. ing. Rodica CADAR

+40-264401836
Rodica.Cadar@cfdp.utcluj.ro

Şef l. dr. ing. Mihai DRAGOMIR

0264-401834
Mihai.Dragomir@cfdp.utcluj.ro

Şef l. dr. ing. IIinca BECA

+40-264401979
Ilinca.Beca@cfdp.utcluj.ro

Şef l. dr. ing.  Melania BOITOR

+40-264401969
Melania.Boitor@cfdp.utcluj.ro

Şef l. dr. ing. Andrei CLITAN

+40-264401979
Andrei.Clitan@cfdp.utcluj.ro

Şef l. dr. ing. Remus CIOCAN

+40-264401969
Remus.Ciocan@cfdp.utcluj.ro

Şef l. dr. ing. Nicolae CIONT

+40-264401969
Nicolae.Ciont@cfdp.utcluj.ro

Şef l. dr. ing. Cristian TOŞA

+40-264401969
Cristian.Tosa@cfdp.utcluj.ro

PODURI

Conf. dr. ing. Ştefan GUŢIU

+40-264401838
Stefan.Gutiu@cfdp.utcluj.ro

Şef l. dr. ing. Mircea SUCIU

+40-264401972
Mircea.Suciu@cfdp.utcluj.ro

Şef l. dr. ing. Alexandra DANCIU

+40-264401972
Alexandra.Danciu@cfdp.utcluj.ro

Şef l. dr. ing. Vladimir MARUSCEAC

+40-264401972
Vladimir.Marusceac@cfdp.utcluj.ro

CĂI FERATE

Şef l. dr. ing. Mădălina CIOTLĂUŞ

+40-264401980
Madalina.Ciotlaus@cfdp.utcluj.ro

Şef l. dr. ing. Crina FENEŞAN

+40-264401980
Crina.Fenesan@cfdp.utcluj.ro

Şef l. dr. ing. Zsolt ORBAN

+40-264401980
Zsolt.Orban@cfdp.utcluj.ro

DESEN ȘI INFOGRAFICĂ

Prof. dr. ing. Delia DRĂGAN

+40-264401842
Delia.Dragan@cfdp.utcluj.ro

Şef l. dr. ing. Dorin BĂRBÎNŢĂ

+40-264401976
Dorin.Barbinta@cfdp.utcluj.ro

Şef l. dr. ing. Raluca NERIŞANU

+40-264401976
Raluca.Nerisanu@cfdp.utcluj.ro

Asist. drd. ing. Alexandra PINTEA

+40-264401976
Alexandra.Pintea@infra.utcluj.ro

Cadre Didactice Asociate

Prof. dr. ing. Mihai ILIESCU

+40-264401834
Mihai.Iliescu@cfdp.utcluj.ro

Prof. dr. ing. Gavril KÖLLŐ

+40-264401841
Gavril.Kollo@cfdp.utcluj.ro

Prof. dr. ing. Petru MOGA

+4 0264 401 839
Petru.Moga@infra.utcluj.ro

Asist. dr. ing. Carmen OLTEAN

+40-264401836
Carmen.Oltean@cfdp.utcluj.ro

Asist. drd. ing. Adrian TUDOREANU

+40-264401976
Adrian.Tudoreanu@cfdp.utcluj.ro

Doctoranzi

Nume doctorandConducător științificTelefon, E/mail
Ing. Florin-Daniel DAMIANProf.dr.ing. Gavril KÖLLŐ
Ing. Marcell ERDELYIProf.dr.ing. Gavril KÖLLŐ
Ing. Iosif Marian FARCAȘProf.dr.ing. Gavril KÖLLŐ
Ing. Szabolcs Attila KÖLLŐProf.dr.ing. Gavril KÖLLŐ
Ing. Ancuța-Monica MIHOCProf.dr.ing. Gavril KÖLLŐ
Ing. Ancuța – Domnica RAVASProf.dr.ing. Gavril KÖLLŐ
Ing. Ioana Cătălina TRIFProf.dr.ing. Gavril KÖLLŐ
Ing. Ivett Katalin URSUProf.dr.ing. Gavril KÖLLŐ
Ing. Mihai VLADProf.dr.ing. Gavril KÖLLŐ
Ing. Radu-Florin ANGHELProf. dr. ing. Mihai ILIESCU
Ing. Daniel Sorin ARDELEANProf. dr. ing. Mihai ILIESCU
Ing. Alexandru PETCOVICIProf. dr. ing. Mihai ILIESCU
Ing. Ciprian Rareș TARȚAProf. dr. ing. Mihai ILIESCU 
Ing.  Ioana  Dorina  AȘCHILEANProf. dr. ing. Mihai ILIESCU 
Ing. Razvan-Adrian CĂPĂSTRARUProf. dr. ing. Mihai ILIESCU 
Ing.  Bogdan Daniel    MOLDOVANProf. dr. ing. Mihai ILIESCU 
Ing. Liliana Maria NICULAProf. dr. ing. Mihai ILIESCU 
Ing. Giorgiana ROȘCA (DAIAN)Prof. dr. ing. Mihai ILIESCU 
Ing. V. Vasile Daniel     ROȘCAProf. dr. ing. Mihai ILIESCU

Personal didactic auxiliar

Ing. Cătălina BALEA+40-264401840Catalina.Balea@cfdp.utcluj.ro
Tehnician Silviu POPA+40-731029253Silviu.Popa@cfdp.utcluj.ro
Ing. Daciana JECAN+40-264401837Daciana.Jecan@cfdp.utcluj.ro