Laboratorul Central al Facultăţii de Construcţii

Conducătorul laboratorului / unităţii: Decan, Prof. dr. ing. Daniela-Lucia MANEA

Şef laborator: Asist.dr.ing. Oana Gherman

Locţiitor şef laborator: S.L.dr.ing. Horia Constantinescu

Responsabil managementul calităţii (RMC) : S.L.dr.ing. Horia Constantinescu

Tel./ Fax.: 0040 264 401 504

Laboratorul Central al Facultăţii de Construcţii este autorizat de gradul I pentru toate domeniile de activitate ale laboratorului. În urma determinărilor realizate, poate emite „rapoarte de încercare”, care atestă calitatea materialului şi/sau produsului supus încercării.


Domeniile de activitate în cadrul Laboratorului Central sunt urmǎtoarele profile de încercari:

Şef profil A.N.C.F.D. (Agregate naturale pentru lucrări de CF, drumuri)
S.L.dr.ing. Andrei Clitan
E-mail: Andrei.CLITAN@infra.utcluj.ro

Şef profil AR (Armături de rezistență din oțel beton, sârme sau plase sudate)
Asist.dr.ing. Dumitru Moldovan
E-mail: Dumitru.MOLDOVAN@dst.utcluj.ro

Şef profil A.V.C. (Acustică și vibrații în construcții)
Conf.dr.ing. Roxana Tămăş-Gavrea
E-mail: Roxana.Tamas@ccm.utcluj.ro

Şef profil B.BA.BP. (Beton, beton armat, beton precomprimat)
Conf.dr.ing. Camelia Negruţiu
E-mail: camelia.negrutiu@dst.utcluj.ro

Şef profil D (Drumuri) şi M.D.(Materiale pentru drumuri)
S.L.dr.ing. Mihai Dragomir
E-mail: Mihai.DRAGOMIR@infra.utcluj.ro

Şef profil E.P. (Elemente de pavaj)
S.L.dr.ing. Ioan Şoşa
E-mail: Pavel.SOSA@dst.utcluj.ro
Şef profil G.T.F. (Geotehnică și teren de fundare)
S.L.dr.ing. Olimpiu Mureşan
E-mail: Olimpiu.MURESAN@dst.utcluj.ro

Şef profil H.IT.IF. (Hidroizolații, izolații termice, izolații fonice)
Asist.dr.ing. Pleşa Luminiţa
E-mail: Luminita.MOLNAR@ccm.utcluj.ro

Şef profil IEX C (Încercări pentru expertizarea construcțiilor)
S.L.dr.ing. Horia Constantinescu
E-mail: Horia.CONSTANTINESCU@dst.utcluj.ro

Şef profil M.B.M. (Materiale pentru betoane și mortare)
Asist.dr.ing. Florin Babota
E-mail: Florin.BABOTA@ccm.utcluj.ro

Şef profil M.T.Z. (Mortare pentru tencuieli și zidării)
S.L.dr.ing. Elena Jumate
E-mail: Elena.JUMATE@ccm.utcluj.ro

Şef profil V.N.C.E.C. (Verificări nedistructive și a comportării în exploatare a construcțiilor)
Conf.dr.ing. Bogdan Hegheş
E-mail: bogdan.heghes@dst.utcluj.ro

Şef profil Z.P. (Zidărie și pereți)
Asist.dr.ing. Răzvan Iernuţan
E-mail: Razvan.IERNUTAN@ccm.utcluj.ro

Autorizație Laborator Central