Logo Constructii

Facultatea de Constructii

Sutinere dizertatie PATOLOGIA SI REABILITAREA CONSTRUCTIILOR, 17 iulie 2019

SUSȚINERE DISERTAȚIE

PATOLOGIA ȘI REABILITAREA CONSTRUCȚIILOR

17 iulie 2019, (sala 161, ora 09.00)

- lucrările se vor preda într-un singur exemplar listat (care se va înapoia titularului
după susținere) însoțit de 1 CD cu formatul electronic (pdf) al lucrării (care va
rămâne la comisie) în ziua de:

luni 15 iulie 2019, ora 10.00-12.00
la secretarul comisiei de disertație – Florin BABOTA, sala167;
- informații suplimentare la: florin.babota@ccm.utcluj.ro

Toți studenții vor fi prezenți pentru susținere în:
17 iulie 2019, sala 161, de la ora 09.00

secretar comisie de disertație,
Florin BABOTA


Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter