Facultatea de Constructii

Contact

Facultatea de Constructii
Str. C-tin Daicoviciu nr. 15, 400020 Cluj-Napoca, Romania
Decanat - Sala 470
Telefon: 0264 401250, tel/fax: 0264 594967
Mail : liliana.iacob@staff.utcluj.ro
Secretariat - Sala 471
Telefon: 0264 401250
Secretariat Studenţi -> Telefoane

Studentii propusi pt. acordare de burse speciale de ajutor social din fonduri extrabugetare

            Urmare adresei nr. 28104/31.10.2016 şi a analizei dosarelor depuse pentru obţinerea unei burse speciale de ajutor social din fonduri extrabugetare  (conform „ Regulamentului de burse”, art. 17B.(1), (2),(3)( a, b, c.), s-a decis acordarea acestora următorilor studenţi:

 

  1. Veres Levente                     – anul IV CCIA        - orfan de 2 parinti + venit
  2. Besuţiu Daniel                     - anul II IC             - venit
  3. Szabo Gergo Robert             - anul III CCIA         - orfan de 1 parinte + venit

 


Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter