Logo Constructii
Logo Evaluare

Facultatea de Constructii

Contact

Facultatea de Constructii
Str. C-tin Daicoviciu nr. 15, 400020 Cluj-Napoca, Romania
Decanat - Sala 470
Telefon: 0264 401250, tel/fax: 0264 594967
Mail : liliana.iacob@staff.utcluj.ro
Secretariat - Sala 471
Telefon: 0264 401250
Secretariat Studenţi -> Telefoane

Propuneri burse sem I 2017-2018

Repartizarea fondului de burse  337.680 lei pe categorii de burse:

 

Nr.crt

Categoria de bursă

Nr. burse acordate

Cuantum bursă

Total suma

 

1.

Burse de performanţă academică

 

129

 

 900( 700 + 200 din VP)

 

   90300 + 25800 VP

2.

Burse de merit

218

700

152600

3.

Burse sociale

158

600

94800

                                                                                                             Total =  337680 +25820 VP

 Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter