Logo Constructii

Facultatea de Constructii

Contact

Facultatea de Constructii
Str. C-tin Daicoviciu nr. 15, 400020 Cluj-Napoca, Romania
Decanat - Sala 470
Telefon: 0264 401250, tel/fax: 0264 594967
Mail : liliana.iacob@staff.utcluj.ro
Secretariat - Sala 471
Telefon: 0264 401250
Secretariat Studenţi -> Telefoane

In atentia studentilor din anul I master

Studenţii din anul I master care nu au depus  la dosarul studentului diploma de licenţă si suplimentul la diploma in original trebuie sa le aduca la secretariatul facultăţii pȃnă la data 01.09.2019.  Studentii care nu depun diploma de licenta si suplimentul la dioloma  ȋn original, in anul universitar 2019/2020 vor fi trecuti la TAXA.

 


Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter