Logo Constructii

IN ATENTIA CANDIDATILOR ADMISI LA CICLUL LICENTA - ses. iulie 2020

Depunerea dosarului cu actele în original se face la secretariatul Facultăţii de Construcţii.

 

Adresa:  str. C.Daicoviciu, nr.15, sala 468, de luni până vineri, între orele 9 00 – 1400..

 

Accesul publicului la secretariatul facultăţii se face in baza unei programari on-line,accesand link-ul:

https://jr.utcluj.ro/jobrouter/index.php?cmd=PublicStart&ps=3f11bace29b14645457b52e1f1f508f7&username=PublicUser

 

În vederea evitării aglomerării și pentru limitarea timpului de așteptare, vă rugăm insistent să respectați cu strictețe ora la care sunteți programat. Persoanele care se prezintă la secretariat vor purta, în mod obligatoriu, mască de protecţie, vor respecta regulile de disciplină sanitară și distanța minimă de siguranță față de alte persoane.

 

IMPORTANT: Dosarul cu acte/documente  trebuie sa conțină:

 

(a) Diploma de bacalaureat;

(b) Contractul de studii(completat şi semnat);

(c) Certificat naştere (în copie certificată de CCO);

(d) Copie certificată de CCO după cartea sau buletinul de identitate;

(f) Certificatul de căsătorie ( ubde este cazul) în copie certificată de CCO);

(g) Trei fotografii recente 3 / 4 cm în plic, cu numele candidatului înscris pe plic şi pe dosul fotografiilor;

(h) Adeverinţă medicală, în original;

(i) Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocaţie bugetară la studii de tip licenta;

(j)Documentele  justificative pentru rezultate la concursuri și olimpiade naționale și internaționale; (k) Adeverință care să ateste numărul de ani și forma de finanțare(buget/taxă).

(l) Atestatul sau Adeverința eliberată de CNRED (doar pentru candidații care nu au studii în România);

 (m) Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citeţ numele, iniţiala tatălui şi prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.

(n) Pentru toate actele în copie trebuie prezentat originalul pentru conformitate; certificarea conformității cu originalul se va face de către persoana desemnată din cadrul Comisiei de certificare a conformității cu originalul.

 

Termenul limită de depunere a dosarului este 28.08.2020, ora 14:00.


Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter