Departamentul Constructii Civile si Management

Contact

Str. G. Barițiu nr. 25, 400027, Cluj-Napoca
Director departament: Conf.dr.ing. Claudiu ACIU
Sala 163, Tel: +40 264 401526, +40 264 401355
Email: Claudiu.Aciu[at]ccm.utcluj.ro

Secretariat: Ing. Raluca IȘTOAN
Sala 405, Tel: +40 264 401355
Email: Raluca.Fernea[at]ccm.utcluj.ro

Consiliul departamentului:
Conf.dr.ing. Claudiu ACIU
Conf.dr.ing. Nicoleta COBÎRZAN
Conf.dr.ing. Ovidiu Gavril GAVRIȘ
Conf.dr.ing. Ligia Mihaela MOGA
Conf.dr.ing. Constantin MUNTEANU

Teza de doctorat - Ing. Simona Emanuela STANCA

Ing. Simona Emanuela STANCA

TEZĂ DE DOCTORAT

CONTRIBUȚII PRIVIND REABILITAREA FUNCȚIONALĂ ȘI STRUCTURALĂ

A CLĂDIRILOR VECHI ŞI/SAU DEZAFECTATE

Conducător știinţific,

Prof.dr.ing. HORIA A. ANDREICANe puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter