Voluntariat Semestrul I

În vederea evaluării dosarelor studentilor înscrisi si acceptati în programul de voluntariat și acordarea calificativului Admis/Respins vă rugăm să respectați următorul calendar:

20 – 26.02.2024– depunerea dosarelor la secretariatul facultății;
27.02.2024 – evaluarea dosarelor  și acordarea calificativului Admis/Respins

  • Comunicarea rezultatelor comisiei de coordonare a creditelor de voluntariat la nivel de universitate;

28-29.02.2024 – depunerea contestațiilor (cerere scrisă) comisiei de coordonare a creditelor de voluntariat la nivel de universitate;

Conform Regulament_acordare_credite_pentru_activitatea_de_voluntariat.pdf (750.0 KiB), dosarul trebuie sa contină:

a. Raportul de activitate aferent activităților în baza cărora se solicită creditele (Anexa 3);
b. Certificatul de voluntariat/Adeverință din partea organizației-gazdă (Anexa 4) în cadrul căreia a participat la activitățile de voluntariat, care să ateste numărul orelor de voluntariat (50 ore pentru creditele dintr-un semestru);
c. Evaluarea realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul organizației -gazdă în care s-a realizat activitatea de voluntariat (Anexa 5);
d. Copii ale diplomelor/titlurilor/certificatelor obtinute, dacă este cazul.

Anexele 3-4-5 se regasesc in Regulamentul atasat.

Certificatul de voluntariat va conţine următoarele elemente:


a. datele de identificare ale organizaţiei-gazdă care emite certificatul;
b. numărul de înregistrare şi data emiterii certificatului;
c. numărul de înregistrare şi data contractului de voluntariat;
d. numele, prenumele şi datele de identificare ale voluntarului;
e. perioada şi numărul de ore de voluntariat;
f. numele şi prenumele coordonatorului voluntarilor;
g. numele şi prenumele reprezentantului legal al organizaţiei - gazdă;
h. menţiunea "Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în acest certificat".

Raportul de activitate va conţine următoarele elemente:

- activităţile de voluntariat prestate;

- atribuţiile asumate;

- aptitudinile dobândite.

 

Go back