TEST LIMBA ENGLEZĂ

Studenţii admişi în anul I Inginerie civilă care doresc să urmeze cursurile cu predare în limba engleză, vor susține un test de limbă.

– Testul va avea loc luni, 03.10.2022, ora 13.00, la sediul facultăţii (str. G.Baritiu nr. 25, etaj .II) în sala BII.

– Candidații vor avea asupra lor buletinul sau cartea de identitate.– Cei care dețin certificate de competență lingvistică recunoscute internațional, de nivel minim B2 sau echivalent (Cambridge, IELTS, LCCI s.a.), conform Regulamentului de admitere licență în UTCN 2022 (art.2.2.6), sunt scutiți de susținerea testului de limbă. Aceștia trebuie să aducă la secretariatul facultății certificatul în original și în copie  (autentificarea se face pe loc), până cel târziu joi, 29 septembrie, ora 11.00, pentru a primi avizul Departamentului de Limbi moderne și comunicare. Lista nominală a candidaților posesori de certificate care NU au primit avizul de specialitate al departamentului și care TREBUIE să susțină testul de limbă, se face public pe site-ul facultății în data de joi, 29 septembrie, ora 16.

Testul este organizat de către Departamentul de Limbi moderne din universitate și vizează verificarea capacităţii de înţelegere și abilitatea de scriere corectă a unui text precum şi acurateţea exprimării.

Go back