Termenele de plată scadente aferente semestrului I ( R 2 - taxă şcolarizare şi examene ECTS)

Termenele de plată scadente aferente semestrului I sunt:

  1. Taxa de şcolarizare :                        -Rata 2                  - termen 10.01.2022;
  2. Taxa de susţinere a  examenelor contractate  din sem.I (ECTS – an anterior şi an superior)- termen 10.01.2022.

Plata se poate face la Biroul de Taxe al UTC-N pana in 10.01.2022, ora 14:00 sau on-line pană la ora 14:00.

Studenții care nu achită obligațiile financiare vor fi exmatriculați și nu se pot prezenta în sesiune.

Go back