TERMENE DEPUNERI CERERI - reinscriere, prelungire de studii, reinmatriculare, reluare studii, mobilitate, echivalare studii

Cererile se depun la secretariatul facultatii sau vor fi trimise prin e-mail la adresa :

secretariat.constructii@staff.utcluj.ro

Vă rugăm să specificaţi în subiectul e-mail-ului numele şi prenumele, anul de studiu şi specializarea.

1. Cerere REÎNSCRERE în an (repetenţie) - termen depunere cerere 12.09.2022. In cerere vor preciza forma de finanţare, buget ( dacă mai au dreptul) sau taxă.

2. Cerere PRELUNGIRE STUDII ( studenţii de la licenţă care la sfârșitul anului IV nu au acumulat 240 de credite/sau studenţii de la master care la sfârșitul II nu au acumulat 120 de credite) -  termen depunere cerere 12.09.2022.

3. Cerere RELUARE STUDII (după o perioadă de întrerupere )-  termen depunere cerere 16.09.2022.

4. Cerere REîNMATRICULARE (după exmatriculare (RE)) -  termen depunere cerere 12.09.2022.

5. Cerere MOBILITATE DEFINITIVĂ (de transfer) –  termen depunere cerere 12.09.2022.

6. RECUNOAŞTEREA, ECHIVALAREA creditelor –  termen depunere cerere 16.09.2022.

Vă atenționăm că cererile de reînscriere în an (studenții din anii I, II, III repetenți), prelungire a studiilor (studenții din ani terminali, IV licență și II master) sunt obligatorii, conform art. 7.22 și 7.25 din Regulamentul ECTS. În cazul nedepunerii acestor cereri, studentul va fi exmatriculat înainte de începerea anului universitar 2022-2023!

Go back