Tabere studentesti - vara 2024 - actualizat

Procesului verbal de selecție a studenților și a listelor cu studenții selectați

Tabel nominal cu studenții Facultății de Construcții care au depus cereri pentru locuri de tabără în Programul Tabere Studențești de vara 2024

 

Cererea de tabara si declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal se poate depune pana in 11.06.2024.

Studenţii pot depune  cererea ( tip Anexa nr.4)  de solicitare a unui  loc de tabară prin una din urmatoarele modalităţi:

1)  se pot depune direct  la Secretariatul  Facultăţii de Construţii (str. C.Daicoviciu nr.15, sala 468);

2) transmiterea cererii la adresa de e-mail : secretariat.constructii@staff.utcluj.ro. ( în subiectul e-mail-ului vă rugăm să treceți anul de studiu şi specializarea)

Cererile  semnate de studenţi, vor fi insoţite de:

- documente justificative care atestă împlicarea în activităţi extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale preăzute la art.5 alin (1)din metodologie;

- copie xerox CI/BI/Pasaport si copie xerox carnet de student.

 

Calendar-Programul-Național-Tabere-Studențești-vară-2024

Go back