Sesiune excepțională de consultații și restanțe, doar pentru anii terminali (licență și master)

 Facultatea de Construcții organizează o sesiune excepțională de consultații și restanțe, doar pentru anii terminali (licență și master), în regim cu taxă (200 lei/evaluare), în perioada 24-28 aprilie - 2-5 mai 2023.

 Studenții din anii terminali se pot prezenta la cel mult două forme de evaluare (2 discipline-examen/colocviu/verificare) aferente semestrului I, an curent sau ani anteriori.

Taxa se poate achita până la data de 12 aprilie 2023 la casieria UTCN sau online și nu se restitue în caz de neprezentare la examen.

Go back