Programare sesiune excepțională de consultații și restanțe, doar pentru anii terminali (licență și master)_rev. 2

Studenţii au obligatia de a consulta înainte şi pe parcursul sesiunii programarea pentru verificarea eventualelor modificări apărute din motive  obiective.

Go back