PRELUNGIRE TERMEN PLATĂ OBLIGAŢII FINANCIARE

Conform HCA 2 / 11.01.2022, termenul pentru plata obligaţiilor financiare ( R2 din taxa de şcolarizare şi taxa pentru examenele contractate din sem.I ( ECTS - an anterior si an superior ) s-a prelungit. Plata se poate face până în 13.01.2022, ora 14, la Biroul de Taxe al UTC-N sau on-line.

Go back