MĂSURI SPECIALE PENTRU SESIUNE

În vederea respectării tuturor prevederilor legale (LEN 1/2011, HSU: 1376/22.07.2021; 1398 și 1399/06.10.2021; 1421/25.11.2021; HCNSU 1/05.01.2022 și HCA 4/11.01.2022) cu privire la organizarea sesiunii de examene aferente sem. I al anului universitar 2021-2022, sesiune desfășurată cu prezența fizică, echipa de management a Facultății de Construcții a decis aplicarea următoarelor măsuri:

-  Accesul și circulația în clădirile Facultății de Construcții (Barițiu 25, Daicoviciu 15, Blocul Turn, Observatorului 72-74) se va face în mod controlat și dirijat de către personalul didactic auxiliar, astfel încât să se respecte toate regulile de distanțare obligatorii și să fie evitate aglomerările;

- Personalul administrativ răspunde de asigurarea materialelor de dezinfectare și igienizare pe toată perioada sesiunii;

-    Cadrele didactice se vor prezenta cu 30 min. înainte de ora programată pentru desfășurarea examenului în vederea pregătirii sălii (organizarea accesului studenților, organizarea examenului, aerisire);

-    Accesul studenților în săli se va realiza cu 10-15 min. înainte de ora programată pentru desfășurarea examenului astfel încât să nu se producă aglomerări în zonele/spațiile de circulație și în fața sălilor de examen;

- Intrarea studenților la examinare este condiționată de completarea "Declarației pe proprie răspundere";

- Studenții sunt rugați să nu staționeze pe spațiile de circulație, iar după finalizarea examenelor ieșirea din clădiri se va face respectând marcajele.

Obs. În vederea respectării tuturor măsurilor de siguranță epidemiologică, planificarea examenelor este realizată la intervale de 3 ore în sălile și amfiteatrele Facultății de Construcții.

Multă sănătate și succes tuturor!

Echipa de management a Facultatii de Constructii

Go back