MĂRIRI NOTE – ses. iunie 2022

Cererile de mărire de notă, pentru sesiunea de consultaţii şi restanţe 22.06- 26.06.2022, vor fi trimise prin e-mail la adresa :

secretariat.constructii@staff.utcluj.ro până în 20.06.2022, ora 14:00.

Vă rugăm să specificaţi în subiectul e-mail-ului numele şi prenumele, anul de studiu şi specializarea.

Confor Regulamentului ECTS art.7.15 ” Reluarea procesului de evaluare în vederea îmbunătăţirii notei este posibilă la cel mult patru forme de evaluare finală din Contractul Disciplinelor pe an (dintre care două cu taxă)”.

Studenţii care susţin a treia şi/sau a patra mărire de nota odata cu cererea de mărire de notă vor trimite şi dovada plăţii.

Go back