ÎN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR LA CONCURSURILE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE 2022-2023 sem. I

Candidații pe posturile scoase la concurs la Facultatea de Construcții sunt rugați să respecte următorul calendar (în completarea calendarului publicat la adresa https://www.utcluj.ro/universitatea/concurs-posturi-didactice-sem-1-2022-2023/ )

Până la 11.01.2023    Preluarea dosarelor candidaților în vederea analizei de către comisiile de verificare a informațiilor din fișa de verificare, la secretariatul Facultății de Construcții și în format electronic, prin aplicația dedicată.
Notă: Dosarele candidaților se vor depune în format tipărit la secretariatul Facultății de Construcții, iar dosarele în format electronic se vor transmite și prin email către președintele comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor, Prodecan Didactic Conf. Dr. Ing. Nicoleta-Maria ILIEȘ, la adresa de email nicoleta.ilies@dst.utcluj.ro

12.01 – 13.01.2023    Ședințele comisiilor de verificare a îndeplinirii standardelor din cadrul Facultății de Construcții


Conf. Dr. Ing. Nicoleta-Maria ILIES

Go back