Informatii burse

Bursele au fost alocate în conformitate cu Regulamentul de burse UTC-N.
În cazul în care mai mulţi studenţi din acelaşi an de studiu au obţinut aceeaşi medie şi fondul alocat a fost insuficient, departajarea s-a făcut conform Hotărârii Consiliului Facultăţii nr. 28 din 14.10.2020 (art. 3).
Bursele se plătesc prin virament în conturile studenţilor. Studenţii care nu au transmis codul IBAN pot sa-l trimită on-line la adresele de e-mail:
- secretariat.constructii@staff.utcluj.ro sau
- liliana.iacob@staff.utcluj.ro.

Din fondul alocat facultăţii s-au atribuit 197 de burse social.

Fondul alocat facultătii pentru plata burselor sociale, burselor de performanţă academică şi merit = 335.200 lei/ lună + 11.200 lei/lună din venituri proprii.

Go back