INFORMAŢII BURSE SOCIALE

Dosarele se depun până în data de 17.03.2023 la Secretariatul facultăţii (accesul în secretariat se va face în baza unei programări on-line)

Este necesar să depuneţi actele pentru lunile : octombrie 2022, noiembrie 2022 şi  decembrie 2022.

Se va avea în vedere : venitul net/ membru ≤ 1524 LEI

Nota: Pe adeverinţa de salariu să se specifice dacă salariatul beneficiază de tichete de masă sau nu şi dacă da să fie trecută valoarea acestora.

Vă rugăm să veniți cu formularele completate: Cererea (anexa 6A sau 6B), Anexa 7 (completată de mână)  și formularul de verificare (anexa 9 - în cazul Bursei sociale pe bază de venit sau anexa 10, în cazul Bursei sociale medicale).

Regulamentul de burse poate fi consultat la link-ul:

https://www.utcluj.ro/media/page_document/157/regulament_burse_actualizat_31_oct_2018.pdf

Go back