IN MEMORIAM Profesor universitar emerit Dr. ing. Traian ONEŢ

IN MEMORIAM

Profesor universitar emerit Dr. ing. Traian ONEŢ

 

Strălucitul pedagog și formator de generații de ingineri constructori, Prof. univ. em. Dr. ing. Traian ONEȚ, născut la data de 29 mai 1937, în Dealul Negru (jud. Cluj), a devenit inginer constructor în specialitatea „Construcții Civile, Industriale și Agricole” în anul 1959, ca absolvent al Facultății de Construcții a Institutului Politehnic din Cluj-Napoca.

***

După o experienţă de trei ani şi jumătate în practica inginerească, în industria de prefabricate din beton şi pe şantier la Turda (unde a fost şef de lot şi şef de şantier, în perioada 1959-1963), și-a început cariera didactică la Facultatea de Construcții din Cluj-Napoca, parcurgând - succesiv -  toate treptele didactice, de la asistent (1963), la profesor (1978).

În anul 1972 a devenit doctor în Beton Armat, susținând la Institutul Politehnic din Cluj-Napoca Teza de doctorat intitulată „Contribuţii la studiul deformaţiilor grinzilor încovoiate din beton uşor armat, sub încărcări de scurtă durată”.

În anul 1990 a devenit conducător științific de doctorat în „Inginerie Civilă”, calitate în care a reușit să ajungă la un număr de 24 de teze susținute și confirmate.

***

A fost responsabilul disciplinei „Beton Armat și Precomprimat” (1992-2003), membru în Consilul profesoral al Facultății de Construcții (1970-2004) și membru al Senatului Institutului Politehnic (Universitatea Tehnică) din Cluj-Napoca (1984-1989), prodecan al Facultății de Construcții din Cluj-Napoca (1977-1981) și decan al acesteia (1984-1989).

În perioada 1993-2004 a desfășurat și o activitate de profesor invitat la Universitatea „Transilvania” din Braşov, unde a predat disciplina „Beton Armat și Precomprimat”.

A desfășurat cu succes activități de Director al Editurii UTPress din Cluj-Napoca, de Expert CNCSIS (858/2001), de membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (2004) și de vicepreședinte al Filialei ASTR din Cluj-Napoca (2005).

 

A fost membru  a numeroase federații, societăți, asociații, consilii tehnice, uniuni profesionale și științifice, membru în numeroase comisii de acordare a titlului ştiinţific de doctor la Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Bucureşti, Braşov, precum şi în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor de conferenţiar şi profesor universitar. De subliniat - aici - este rolul de membru fondator al „Societății Române de Betoane”, al „Asociaţiei Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri” și al „Uniunii Constructorilor din Transilvania”.

***

Activitatea științifică a domnului Prof. univ. em. Dr. ing. Traian ONEȚ s-a concretizat în 29 de cărți, 297 de articole și 1 invenție (ca și coautor).

Printre cele mai importante lucrări didactice şi de cercetare publicate se numără cărțile: „Curs de beton armat şi precomprimat”, partea I-a 1977, partea a II-a 1977, partea a III-a 1979, partea a IV-a 1981 (IPCN); „Verificarea calităţii construcţiilor de beton armat şi precomprimat” (Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1979, colab.); „Beton armat” (EDP 1982, colab.); „Proiectarea betonului armat” (EDP, 1975, 1977, 1984, colab.); „Betonul parţial precomprimat” (Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1993); „Proiectarea suprastructurilor de poduri din beton” (UTCN, 1993, prim autor); „Durabilitatea betonului armat” (ET, 1994); „Proiectarea betonului structural” (Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1995, prim-autor), „Ghid pentru proiectarea betonului armat” (Ed. „Transilvania”, Braşov, 1999, prim-autor); „Reinforced Concrete” (UTPress, Cluj-Napoca, 2001); „Beton armat” (UTPress, Cluj-Napoca, 2003; prim-autor), „Beton Precomprimat” (UTPress, Cluj-Napoca 2007; prim autor), „Betonul Structural” (Ed. MT Botez, Iaşi, 2006); „Proiectarea structurilor din beton după SR EN 1992-1” (Ed. ABEL, 2008; colab.).

***

A participat cu lucrări sau/şi prezenţă la 110 congrese, conferinţe şi simpozioane, în ţară şi străinătate. A avut lucrări publicate, participări la congrese, conferinţe şi vizite la Universităţi în Spania, Anglia, Olanda, Italia, Grecia, Canada, Ungaria, Germania, Cuba, Letonia, Thailanda, Slovacia, Scoţia, Japonia, Polonia, Belgia, Palestina, Finlanda, Portugalia şi Iugoslavia. Pentru continua sa pregătire și specializare, a desfășurat stagii de specializare în: Olanda (1978) și Anglia (1995) și mobilităţi în cadrul Programului „TEMPUS” în Grecia, Franţa, Portugalia şi Anglia (1995-1998).

Domnul Prof. univ. em. Dr. ing. Traian ONEȚ a evoluat cu mare succes în numeroase domenii de cercetare, dintre care enumerăm - aici - câteva:

 • Perfecţionarea metodelor de calcul al betonului armat cu valorificarea prin participare la elaborarea şi perfecţionarea normelor de proiectare (STAS 10107/0-75, STAS 10111/2-87). Manualele intitulate „Proiectarea betonului armat” (EDP 1975, 1977, 1984) şi „Proiectarea betonului structural” (Casa Cărţii de Ştiinţă, 1995) s-au constituit în lucrări de referinţă pe plan naţional, fiind apreciate atât de către studenţi cât şi de către ingineri constructori proiectanţi. Este de menţionat, de asemenea, cartea „Beton Armat” (EDP 1982), care tratează într-o manieră modernă, apreciată de către cititori, aspectele legate de comportarea şi calculul elementelor din beton armat şi precomprimat.
 • Utilizarea betonului cu agregate uşoare, domeniu în care a fost elaborată teza de doctorat a dânsului, valorificată prin redactarea Normativului P72-73, precum şi prin realizarea unor construcţii de locuinţe P+10E la Cluj-Napoca şi a unor suprastructuri de poduri din beton precomprimat. Comportarea, calculul şi alcătuirea elementelor de beton precomprimat parţial, domeniu în care a fost publicată cartea „Beton parţial precomprimat”, căreia i s-a acordat premiul „Andrei Saligny” al Academiei Române (1993). Rezultatele studiilor şi cercetărilor efectuate au fost valorificate prin participarea la redactarea Instrucţiunilor tehnice P103-82.
 • Studiul durabilităţii betonului armat a condus la publicarea unei cărţi cu acest subiect (ET, 1994), la expertizarea unui număr mare de construcţii şi la publicarea în ţară şi străinătate a numeroase lucrări ştiinţifice.
 • Utilizarea ferocimentului în construcţii, domeniu de cercetare în care s-au efectuat programe de cercetare finalizate prin teze de doctorat, publicaţii ştiiţifice, elaborarea unui ghid de utilizare a materialului la lucrări noi şi la reabilitarea unor construcţii vechi, care au suferit degradări în timp
 • Betoane de înaltă rezistenţă şi deformaţie.
 • Studiul betonului autocompactant.

***

Pe lângă activitatea didactică, de susținere de interesante cursuri, lucrări de laborator şi proiecte la disciplina „Beton Armat şi Precomprimat” la secţiile cu profil de construcţii din facultate și de preocuparea permanentă de perfecţionare a procesului de învăţământ, de dezvoltare şi de dotare a Laboratorului de beton armat și precomprimat şi de elaborare a materialelor didactice necesare procesului de învăţământ, domnul Prof. univ. em. Dr. ing. Traian ONEȚ a desfășurat și o prodigioasă activitate de inginer constructor specialist, cu rezultate frumoase ca: inginer proiectant (18 proiecte, dintre care 2 pentru Siria); cercetător cu 116 de lucrări de cercetare, studii, experimentări şi expertize pe bază de contract (în colaborare); Expert tehnic atestat MLPTL (din anul 1993), cu 437 expertize întocmite și Verificator de proiecte atestat MLPTL, cu 613 proiecte verificate.

***

Activitatea deosebită a domnului Prof. univ. em. Dr. ing. Traian ONEȚ a fost rasplătită - de-a lungul timpului - de numeroase distincții, printre care enumerăm aici următoarele:

 • Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (2004)
 • Profesor universitar evidenţiat (1984)
 • Premiul „Andrei Saligny” al Academiei Române (1993)
 • Profesor onorific la Universitatea „Transilvania” din Braşov (2002)
 • Profesor onorific la Universitatea „Politehnică” Timişoara (2005)
 • Clujean al Secolului 20 (Dicţionar esenţial, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2000)
 • Constructor al Secolului XX (Diplomă ARACO, 2001)
 • Diplomă de Onoare a Senatului UTCN (2007)
 • Diplomă pentru Opera Omnia acordată de Consiliul de conducere al AICPS (2007)
 • Diplomă de Onoare acordată de Socitatea pentru Beton şi Prefabricate din România (2007)
 • Diplomă de Recunoştinţă a Senatului UTCN 2008
 • Diplomă de Excelenţă a Universităţii „Transilvania” din Braşov

De asemenea, numele și activitatea dânsului apar  în enciclopediile: „Longman Who’s Who in Science”, „American Biographical Institute”, „European Data Base”, „Who’s Who in the World”, „Who’s Who in Romania”, „Personalităţi Clujene (1800-2007)”, „Personalităţi în Construcţii II”, „Dicţionarul Constructorilor Români”, "Dicţionarul personalităţilor din România - Biografii contemporane", ediţia 2012.

***

Pedagog și profesionist desăvârșit, mentor altruist și carismatic, inginer cu viziune de excepție în ingineria civilă, domnul Prof. univ. em. Dr. ing. Traian ONEȚ a fost și va rămâne mereu una dintre personalitățile cele mai importante ale Facultății de Construcții din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

***

Drum liniștit printre stele, stimate Domnule Profesor!

Go back