IN MEMORIAM Profesor universitar emerit dr. ing. Anton Ionescu

 

IN MEMORIAM

Profesor universitar emerit dr. ing. Anton Ionescu

 

Strălucitul pedagog și formator de generații de ingineri constructori, Prof. univ. em. dr. ing. Anton Ionescu, s-a născut la data de 10 decembrie 1939, în Cluj-Napoca, absolvent al Liceului Emil Racoviță în anul 1956, a devenit inginer constructor în specialitatea „Construcții Civile, Industriale și Agricole” în anul 1961, ca absolvent al Facultății de Construcții a Institutului Politehnic din Cluj-Napoca.

***

După o experienţă de șase ani în practica inginerească, ca inginer proiectant la D.S.A.P.C. Satu-Mare și apoi ca inginer constructor la Grupul de Șantiere nr. 2 Turda, al Trustului de Construcții Cluj, ca șef de lot, șef serviciu producție și șef al șantierului nr. 1 Turda, în 1967 și-a început cariera didactică la Facultatea de Construcții, parcurgând - succesiv - toate treptele didactice, de la asistent (1967), la profesor (1990) la Catedra construcții de beton armat condusă de renumitul profesor Mircea Mihăilescu, care i-a fost mentor și conducător de doctorat.

În cei 40 de ani de activitate în Catedra Construcții de beton armat (actualmente Departamentul Structuri), pe lângă activitatea de cadru didactic a desfășurat o intensă activitate de cercetare, expertizare și proiectare de construcții civile și industriale realizate în țară și străinătate.

În anul 1976 a devenit doctor în Inginerie civilă, susținând la Institutul Politehnic din Cluj-Napoca Teza de doctorat intitulată „Rețele de grinzi rezemate în puncte pentru structuri de acoperișuri universale integral”, sub coordonarea profesorului Mircea Mihăilescu.

În anul 1992 a devenit conducător științific de doctorat în „Inginerie Civilă”, calitate în care a reușit să ajungă la un număr de 2 de teze susținute și confirmate.

După pensionarea din anul 2006, domnul Profesor Anton Ionescu, a activat ca profesor consultant și conducător de doctorat, în cadrul Facultății de Construcții.

 

***

A fost responsabilul disciplinei „Construcții din Beton Armat”, membru în Consilul Facultății de Construcții și membru al Senatului Institutului Politehnic din Cluj-Napoca, decan al Facultății de Construcții din Cluj-Napoca (1990-1996).

***

Activitatea științifică a domnului Prof. univ. em. Dr. ing. Anton Ionescu s-a concretizat în:

Volume (7), articole publicate (50), comunicări științifice (22);

Expertize tehnice și proiecte de execuție (250), dintre care sunt de menționat:

- Piața acoperită agroalimentară din Onești, o nouă structură spațială din beton precomprimat, brevetată și menționată în monografia Betonul Armat în România;

- Halele etajate cu strucura mixtă beton-oţel ale morilor de făină şi de ciment  ale  Fabricii de ciment din Sheikh Said, Siria,

- Hala de sortare piei, D.C.A. Cluj-Napoca;

- Hala prelucrări mecanice, Intreprinderea Armătura Cluj-Napoca;

- Centrala telefonică automată din Câmpia Turzii;

- Centrul de biopreparate din Cluj-Napoca;

- Structura grupului de silozuri de polipropilenă, Combinatul petrochimic Teleajen;

- Ansamblul de blocuri de locuinţe Parc Cetate,  Alba-Iulia, s.a.

Lucrări de construcţii relevante executate în calitate de şef de lot:

- Colectoarele principale ale canalizării oraşului Turda;

- Rezervoarele de alimentare cu apă a oraşului Turda;

- Fabrica de oxigen a Combinatului de sticlărie Turda;

- Ansamblurile de blocuri de locuinţe în microraioanele 1 şi 2 Oprişani, Turda;

- Cuptoarele de recopt oţel rulment şi coş de fum la Industria Sârmei Câmpia Turzii;

- Alimentare cu apă, baraj, decantoare si staţie de pompe la Industria Sârmei Câmpia Turzii;

- Halele depozitelor de laminate ale trăgătoriilor de oţel moale şi oţel tare din Industria Sârmei Câmpia Turzii, S.A.

Brevete de invenții (10), cu noi tipuri de structuri de beton armat și noi dispozitive și tehnologii de execuție a construcțiilor de beton armat.

Președinte al comitetelor de organizare a două congrese internaționale:

-“CONSTRUCȚII 2000’’, 15-16 oct. 1993, Cluj-Napoca.

- Al 25-lea Congres al ‘’ International Association for Housing Science’’, 1-4 sept. 1997, Sinaia.

***

Domnul Profesor Anton Ionescu a fost membru în următoarele societăţi ştiinţifice şi asociaţii :

- Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri;

- Societatea Academică “ Gh.I.Brătianu” Cluj, vicepreşedinte fondator;

- Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Construcţii din Cluj, preşedinte fondator;

- Asociaţia Română pentru Libertate şi Dezvoltare, membru fondator.

***

Domnul Prof. univ. em. Dr. ing. Anton Ionescu este menționat în:

- Betonul Armat în România, Vol.II, Prof. Em. Acad.Constantin Avram, Editura Tehnică București,1987,

- Dicţionarul specialiştilor, în ştiinţa şi tehnica românească, Vol.1, Ediţia I  Editura tehnică, Bucureşti,1996,

- Istoria Învăţământului Tehnic din Cluj-Napoca, Ioan Silviu Nistor, Ediţia I, 1998, Ediţia II, 2004, UTPRES, Cluj- Napoca,

- Leading Intellectuals of the World, Third Edition, The American Biographical Institute Inc., USA, 2004;

- Personalităţi clujene contemporane, Cristian Colceriu, Vol.1, Editura Limes, 2005, Cluj-Napoca,

- Personalităţi clujene, Dan Fornade, Editura Cărţii de Ştiinţă, 2007, Cluj-Napoca,

- Dicționar al Inventatorilor Români Contemporani, Vol.2, coordonator Stanciu Emil Constantin sub egida Academiei de Ştiinţe Tehnice a României Filiala Cluj, Editura RISOPRINT, 2010, Cluj-Napoca,

- Personalități românești în construcții, vol.III, Editura H.P., București,2012

- Dicționarul personalităților din România, biografii contemporane, Ediția 2015, Editura Anima, București, 2015

***

Pe lângă activitatea didactică, de susținere de interesante cursuri, lucrări de laborator şi proiecte la disciplina „Construcții din Beton Armat” la secţiile cu profil de construcţii din facultate și de preocuparea permanentă de perfecţionare a procesului de învăţământ, de dezvoltare şi de dotare a Laboratorului de beton armat şi de elaborare a materialelor didactice necesare procesului de învăţământ, domnul Prof. univ. em. Dr. ing. Anton Ionescu a desfășurat și o prodigioasă activitate de inginer constructor specialist, cu rezultate frumoase ca: inginer proiectant, studii, experimentări şi expertize pe bază de contract (în colaborare); expert tehnic și verificator de proiecte, expert tehnic judiciar.

***

Activitatea deosebită a domnului Prof. univ. em. Dr. ing. Anton Ionescu a fost rasplătită - de-a lungul timpului - de numeroase distincții, printre care enumerăm aici următoarele:

  • Diploma de excelenţă a Comisiei Pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport a Camerei Deputaţilor, pentru contribuţii deosebite şi activitate îndelungată în modernizarea legislaţiei privind reforma învăţământului românesc, noiembrie 2004;
  • Diploma de Recunoştinţă a Senatului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, pentru contribuţia remarcabilă la dezvoltarea învăţământului superior tehnic în calitate de dascăl şi decan al Facultăţii de Construcţii (1990-1996), mai 2008;
  • Diploma de excelență pentru contribuții deosebite, a Universității de VEST “Vasile Goldiș”, Arad, mai 2004
  • Diploma de excelență MILENIUM a Prefecturii Caraș-Severin, pentru contribuțiaadusa la dezvoltarea județului Caraș-Severin, ianuarie 2001
  • Diploma O.S.I.M. la Salonul de Invenţii şi Inovaţii – Cluj 79, pentru invenţia “Structură prefabricată pentru hale industriale universale”,
  • Diploma O.S.I.M. la Salonul de Invenţii şi Inovaţii – Cluj ‘79, pentru invenţia “Dispozitiv pentru montajul stâlpilor de beton armat”
  • Diploma O.S.I.M. la Salonul de Invenţii şi Inovaţii – Cluj ‘79, pentru invenţia “Sistem de construcţie pentru construcţii etajate”
  • Placheta I.A.H.S. : “International Association for Housing Science recognizes
  • Professor Anton Ionescu for his outstanding contributions in the fields of housing and civil engineering and presents this plaque of appreciation for his distinguished accomplishments”, Romania, September 1, 1997 ;
  • Medalia oraşului Săcuieni şi Diploma de Excelenţă pentru contribuţii deosebite aduse la dezvoltarea localitaţii Săcuieni, mai 2004,

 

***

Pe lângă activitatea didactică și de cercetare, domnul Prof. univ. em. Dr. ing. Anton Ionescu a desfășurat și o prodigioasă activitate politică:

- 1996 – 2004: deputat în Parlamentul României, vicepreşedinte al Comisiei de Învăţământ, Ştiinţă,Tineret şi Sport a Camerei Deputaţilor

- 1997 – 2002: membru şi membru supleant în Biroul Permanent Central al PNL;

- 1998:  Ministru al Transporturilor.

***

Domnul Prof. univ. em. Dr. ing. Anton Ionescu, în viața lui tumultuoasă a cunoscut un mare număr de colegi, cunoștințe și prieteni, din școli, licee și din timpul facultății, sute de subalterni și zeci de șefi din perioada de șantier, apoi mulți colegi din toate catedrele Facultății de Construcții și multe sute de studenți în calitate de cadru didactic.

Pedagog și profesionist desăvârșit, mentor altruist și carismatic, inginer cu viziune de excepție în ingineria civilă, domnul Prof. univ. em. Dr. ing. Anton Ionescu a fost și va rămâne mereu una dintre personalitățile cele mai importante ale Facultății de Construcții din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

***

Drum liniștit printre stele, stimate Domnule Profesor!

 

Echipa de management a Facultății de Construcții

Decan – Prof.dr.ing. Daniela Lucia MANEA

Prodecan – Conf.dr.ing. Nicoleta ILIEȘ

Prodecan – Conf.dr.ing. Gavril HODA

Prodecan – Conf.dr.ing. Nicoleta Cobîrzan

 

 

 

Go back