In atenția studenților din anul IV Licență și anul II Master

Studenții din anul IV Licența și anul II Master sunt rugați ca pana in data de 15 februarie 2022 sa completeze Fisa de înscriere la proiectul de diploma/disertație si sa o trimită la adresa de e-mail: secretariat.constructii@staff.utcluj.ro :

  • Înscrierea la proiectul de diplomă/disertație condiționează înscrierea la examenul de diplomă/disertație pentru absolvenții promoției 2022 sau pentru cei care nu s-au înscris în anii anteriori,
  • Studenților care nu vor trimite fișele semnate, la secretariatul facultății până în data de 15 februarie 2022, nu li se va putea încheia situația școlară la sfârșitul anului universitar 2021 – 2022.

Go back