ÎN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPARE POSTURI DIDACTICE 2021-2022 sem. II

Candidații pe posturile scoase la concurs la Facultatea de Construcții sunt rugați să respecte următorul calendar (în completarea calendarului publicat la adresa https://www.utcluj.ro/universitatea/concurs-posturi-didactice-sem-2-2021-2022/)

14.06.2022 - Preluarea dosarelor candidaților în vederea analizei de către comisiile de verificare a informațiilor din fișa de verificare, la secretariatul Facultății de Construcții și în format electronic, prin aplicația dedicată.

Notă: Dosarele candidaților se vor depune în format tipărit la secretariatul Facultății de Construcții, iar dosarele în format electronic se vor transmite prin email către președintele comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor, Prodecan Didactic Conf. Dr. Ing. Nicoleta-Maria ILIEȘ, la adresa de email nicoleta.ilies@dst.utcluj.ro

14.06 – 15.06.2022 - Ședințele Comisiilor de analiză și verificare a îndeplinirii standardelor din cadrul Facultății de Construcții

 

Prodecan Didactic

Conf. Dr. Ing. Nicoleta-Maria ILIEȘ

Go back