ÎN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR LA CONCURSURILE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE 2021-2022 sem. I

Candidații pe posturile scoase la concurs la Facultatea de Construcții sunt rugați să respecte următorul calendar (în completarea calendarului publicat la adresa https://www.utcluj.ro/universitatea/concurs-posturi-didactice-sem-1-2021-2022/)

17.01.2022 - Preluarea dosarelor candidaților în vederea analizei de către comisiile de verificare a informațiilor din fișa de verificare, în format tipărit, la secretariatul Facultății de Construcții și în format electronic, prin aplicația dedicată;

18.01 – 19.01.2022- Ședințele comisiilor de verificare a îndeplinirii standardelor din cadrul Facultății de Construcții.

 

Prodecan Didactic

Conf. Dr. Ing. Nicoleta-Maria ILIEȘ

Go back