Hotararea Consiliului facultatii cu privire la examenele de finalizare studii - sesiunea februarie 2023 (copy)

Consiliul facultatii, intrunit in sedinta din 20.04.2022, a decis:

Facultatea de Constructii NU organizează examene de finalizare a studiilor pentru ciclul I și II, în sesiunea Februarie 2023.

Go back