Domeniul: Inginerie civilă și Instalații
TEZĂ DE DOCTORAT
Titlu teză –Cercetări și studii privind durabilitatea betoanelor rutiere cu zgură de furnal BcR-S
Student-doctorand: Conducător științific:
Liliana Maria NICULA Prof. Dr. Ing. Mihai ILIESCU
Comisia de evaluare a tezei de doctorat:
Preşedinte: Prof. Dr. Ing. Daniela Lucia Manea- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ing. Mihai Iliescu – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
Referenţi:

  • Prof. Dr. Ing. Dan Paul Georgescu – Universitatea Tehnică din București;
  • Conf. Dr. Ing. Sandu Andrei Victor – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași;
  • CSII. Dr. Ing. Ofelia-Cornelia Corbu – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Leave a Comment