Procedură de examinare la disciplina Mecanică 1 – sesiunea vară 2021

 1. Aspecte generale
  1.1 Examenul se va desfășura online folosind platforma Microsoft Teams în team-ul
  Mecanică I – 2021-2021, în canalul semi-grupei a aferente grupei care susține
  examenul (acolo unde e cazul).
  De ex.: În data de 8 iunie 2021 examenul se va desfășura în canalul 32109a.
  1.2 Studenții din anii II, III sau IV care doresc să susțină examenul la disciplina Mecanica 1
  se vor înrola în Team-ul mai sus menționat (vor da ”join” folosind codul de acces
  aza07xy). Adăugarea la Team trebuie să se facă cu cel puțin 24 de ore înainte de
  începerea examenului.
  1.3 Subiectul de examenul este structurat în două părți. Una pentru aplicații (4 probleme)
  respectiv, una pentru teorie (2 subiecte). În consecință, fiecare student trebuie sa
  predea (încarce pe platformă în zona indicată de cadrul didactic) două fișiere .pdf
  denumite astfel:
  Nume_Prenume_Grupa_A
  Nume_Prenume_Grupa_T
  De ex.:
  Bibescu_Valentin_32102_A
  Bibescu_Valentin_32102_T
  Pe prima pagină a fiecărui fișier studentul își va trece: numele, prenumele, grupa,
  anul, seria/specializarea (pentru anii superiori) și va semna fiecare pagină.
 2. Desfășurarea examenului (program estimativ)
  8
  30 – ora de început a examenului (meeting-ul se va porni de către un cadru didactic cu 5-10
  minute înainte); Se pun la dispoziția studenților cele două subiecte (Aplicații și Teorie);
  1015-1030 – predarea (încărcarea pe platformă) fișierului care conține rezolvarea problemelor
  aplicative. Rezolvarea aplicațiilor se face în sistem ”closed – book” (nu se pot folosi
  surse bibliografice, notițe, etc).
  1115-1130 – predarea (încărcarea pe platformă) fișierului care conține rezolvarea subiectelor
  teoretice. Rezolvarea subiectelor teoretice se poate face în sistem ”open – book” (se
  pot folosi surse bibliografice, notițe de curs).
  1200 – începe examenul oral pe marginea subiectelor teoretice. Ordinea va fi una aleatorie și
  va fi afișată înainte de startul probei orale. Studenții care nu se prezintă la proba orală,
  vor fi declarați nepromovați.
  1500 – se afișează (de către asistenți) rezultatele la partea de aplicații.
  1515 – sesiune de clarificări/contestații asupra aplicațiilor.
  Obs. Asistenții pot cere clarificări studenților asupra rezolvării problemelor aplicative
  în situația în care sunt observate similitudini pronunțate cu alte lucrări, discontinuități
  în rezolvare, discrepanțe în notații, etc. Lista cu eventualii studenți care trebuie să
  prezinte clarificări va fi afișată înainte de începutul sesiunii de contestații.
  1600-1700 – afișarea rezultatelor finale. Notele se calculează conform specificațiilor prezentate
  în fișa disciplinei. Pentru studenții de ani superiori (care au restanță), în calculul notei
  nu se va ține cont de activitatea pe parcursul semestrului, urmând ca nota să se
  calculeze doar pe baza rezultatelor obținute în ziua examinării (pondere de 50%
  Aplicații respectiv, 50% Teorie).
 3. Observații/note:
  3.1 Programul prezentat mai sus poate suferi modificări în funcție de dinamica
  desfășurării examenului;
  3.2 Prezentarea la examen este condiționată de îndeplinirea condițiilor de eligibilitate
  (menționate în fișa disciplinei);
  3.3 În cadrul aplicațiilor, nu se iau în considerare rezultatele care nu sunt fundamentate
  prin calcule/explicații. Calculele se vor face folosind un calculator științific (este
  interzisă folosirea telefonului);
  3.4 Se recunosc note parțiale (subiecte promovate) doar în sesiunea de restanțe care se
  va desfășura în perioada 5-11 iulie 2021;
  3.5 Subiectele (aplicative și teoretice) trebuie rezolvate individual;
  3.6 Pe perioada examinării fiecare student trebuie să aibă camera web pornită;
  3.7 Orice problemă de natură tehnică trebuie adusă la cunoștința cadrelor didactice
  imediat ce apare.
  Ș. lucr. dr. ing. Buru Ștefan Marius