Candidații pe posturile scoase la concurs la Facultatea de Construcții sunt rugați să respecte următorul calendar (în completarea calendarului publicat la adresa https://www.utcluj.ro/universitatea/concurs-posturi-didactice-sem-2-2021/ )
23.06.2021 Preluarea dosarelor candidaților în vederea analizei de către comisiile de verificare a informațiilor din fișa de verificare, în format tipărit, la secretariatul Facultății de Construcții și în format electronic, prin aplicația dedicată
24.06 – 25.06.2021 Ședințele comisiilor de verificare a îndeplinirii standardelor din cadrul Facultății de Construcții

Leave a Comment