Rata III din taxa de şcolarizare şi taxa pentru examenele contractate  din sem.II (ECTS – an anterior si an superior) se poate face pâna în 15.04.2021 ( Conf. Regulamentului de taxe – an univ. 2020/2021).