Bursele au fost alocate în conformitate cu Regulamentul de burse UTC-N.

În cazul în care mai mulţi studenţi din acelaşi an de studiu au obţinut aceeaşi medie şi fondul alocat a fost insuficient,  departajarea s-a făcut conform Hotărârii Consiliului Facultăţii nr. 28 din 14.10.2020 (art. 3).

Bursele se platesc prin virament în conturile studenţilor.  Studenţii care nu au transmis codul IBAN pot sa-l trimită on-line la adresele de e-mail:

– secretariat.constructii@staff.utcluj.ro sau

– liliana.iacob@staff.utcluj.ro.

Din fondul alocat facultăţii s-au atribuit 157 de burse sociale.
application/mswordHCF nr. 28 – 14.10.2020 -privind criterii suplimentare de alocare burse.doc

application/pdfNr.burse – ultima medie – sem II 2020-2021.pdf