Logo Constructii
Logo Evaluare

Facultatea de Constructii

Contact

Facultatea de Constructii
Str. C-tin Daicoviciu nr. 15, 400020 Cluj-Napoca, Romania
Decanat - Sala 470
Telefon: 0264 401250, tel/fax: 0264 594967
Mail : secretariat.constructii@staff.utcluj.ro
Secretariat - Sala 471
Telefon: 0264 401250
Secretariat Studenţi -> Telefoane

Planuri de invatamant


An 1

Sem

Specializare

Responsabil

1.00 

Analiza matematica

1

ACH,CCIA,MTC, CE,CFDP,IE,IUDR

 

1.00

Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala

1

ACH, MTC,CCIA, CE,CFDP,IE,IUDR

 

2.00

Fizica

1

MTC

 

3.00

Geometrie descriptiva

 

MTC

 

3.00 

Topografie

1

ACH,CCIA, CE,

CFDP,IE,IUDR

 

4.00

Programarea si utilizarea calculatoarelor

 

MTC

 

4.00 

Programarea calculatoarelor si programe de proiectare I

1

CCIA,CE, CFDP,IE,IUDR

 

5.00 

Materiale de constructii si chimie aplicata (I)

1

ACH,CCIA,MTC, CE,CFDP,IE,IUDR

 

6.00 

Educatie fizica I

1

ACH,CCIA,MTC, CE,CFDP,IE,IUDR

 

6.00

Marketing

1

IE

 

7.00

Instrumente geodezice si topografice

 

MTC

 

7.00 

Limbi straine I

1

ACH, CCIA,MTC,  CE,CFDP,IE,IUDR

 

8.00 

Istoria tehnicii constructiilor

1

ACH, CCIA, CE,CFDP,IUDR

 

9.00 

Matematici speciale

2

ACH, CCIA, CE,CFDP,IE,IUDR

 

10.00 

Mecanica I

2

ACH, CCIA, CE,CFDP,IE,IUDR

 

11.00

Astronomie geodezica

2

MTC

 

11.00 

Fizica

2

ACH, CCIA, CE,CFDP,IE,IUDR

 

12.00 

Materiale de constructii si chimie aplicata (II)

2

ACH, CCIA, CE,CFDP,IE,IUDR

 

13.00

Reprezentarea suprafetelor topografice

2

MTC

 

13.00 

Elemente de arhitectura

2

ACH, CCIA, CE,CFDP,IUDR

 

14.00

Topografie generala I

2

MTC

 

14.00 

Programarea calculatoarelor si programe de proiectare II

2

ACH, CCIA, CE,CFDP,IE,IUDR

 

15.00

Desen tehnic si infografica

 

MTC

 

15.00 

Geometrie descriptiva

2

ACH, CCIA, CE,CFDP,IE,IUDR

 

16.00

Curs general de constructii

2

MTC

 

16.00

Statistica si probabilitati

2

IE

 

16.00 

Educatie fizica II

2

ACH,CCIA, CE,CFDP,IE,IUDR

 

17.00 

Limbi straine II

2

ACH,CCIA, CE,CFDP,IE,IUDR

 

19.10 

Geomorfologie si geologie inginereasca

2

MTC

 

19.20 

Protectia mediului

2

MTC

 

20.00 

Practica topografica I ( 3 sapt )

2

MTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An 2

Sem

Specializare

Responsabil

18.00 

Mecanica II

1

CCIA,CE, CFDP,IE,IUDR

 

19.00 

Rezistenta materialelor I

1

CCIA,CE, CFDP,IE,IUDR

 

20.00

Analiza numerica

1

CCIA,CE, CFDP,IE,IUDR

 

21.00

Matematici superioare

 

MTC

 

21.00 

Geologie inginereasca

1

CCIA,CE, CFDP,IUDR

 

22.00

Desen tehnic si infografica

 

MTC

 

22.00

Cai de comunicatii

1

IE

 

22.00 

Managementul si conducerea activitatii de constructii I

1

CCIA,CE, CFDP,IUDR

 

23.00

Tehnici de masurare si compensare a datelor

1

MTC

 

23.00

Bazele economiei si introducere in economia generala

1

IE

 

23.00 

Desen tehnic

1

CCIA,CE, CFDP,IE,IUDR

 

24.00

Topografie generala III

1

MTC

 

24.00

Discipline juridice

1

IE

 

24.00 

Hidraulica si constructii hidroedilitare

1

CCIA,CE, CFDP,IUDR

 

25.00

Geodezie matematica I

1

MTC

 

25.00

Finante si credite

 

IE

 

25.00 

Economie si legislatie

1

CCIA,CE, CFDP,IE,IUDR

 

26.00

Fotogrammetrie I

1

MTC

 

27.00

Teoria erorilor si statistica

1

MTC

 

28.00

Cai de comunicatii

1

MTC

 

29.10

Protectia mediului Optional

1

MTC

 

29.20

Organizarea perimetrelor miniere Optional

1

MTC

 

29.30

Securitatea muncii si protectia mediului Optional

1

MTC

 

29.40

Istoria tehnicii (cultura si civilizatie) Optional

1

MTC

 

26.00 

Statica I

2

CCIA,CE, CFDP,IE,IUDR

 

27.00 

Rezistenta materialelor II

2

CCIA,CE, CFDP,IE,IUDR

 

28.00 

Termotehnica constructiilor

2

CCIA,CE, CFDP,IUDR

 

29.00

Economia constructiilor si legislatie

2

IE

 

29.00 

Geotehnica

2

CCIA,CE, CFDP,IE,IUDR

 

30.00

Metode numerice in geodezie si compensarea masuratorilor

2

MTC

 

30.00

Economia intreprinderilor

2

IE

 

30.00 

Beton armat si precomprimat I

2

CCIA,CE, CFDP,IE,IUDR

 

31.00

Desen topografic si cartografic

2

MTC

 

31.00 

Desen tehnic si infografica

2

CCIA,CE, CFDP,IUDR

 

32.00

Masuratori geodezice prin unde

2

MTC

 

32.00

Drept si legislatie economica

2

IE

 

32.00 

Practica topografica ( 3 sapt )

2

CCIA,CE, CFDP,IE,IUDR

 

33.00 

Fotogrammetrie II

2

MTC

 

34.00 

Geodezie matematica II

2

MTC

 

35.00 

Masuratori topografice – proiect

2

MTC

 

36.00 

Bazele masuratorilor ingineresti

2

MTC

 

37.10 

Constructii hidrotehnice si retele tehnico-edilitare Optional

2

MTC

 

37.20

Bazele cartografiei Optional

2

MTC

 

38.10

Management urban Optional

2

MTC

 

38.20

Bazele geodeziei fizice Optional

2

MTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An 3

Sem

Specializare

Responsabil

33.00

Drumuri I

1

CFDP

 

33.00 

Statica II

1

ACH,CE,CCIA, CFDP,IE, IUDR

 

34.00

Cai de comunicatii urbane

1

IUDR

 

34.00 

Teoria elasticitatii si plasticitatii

1

ACH,CE,CCIA, CFDP

 

35.00 

Beton armat si precomprimat II

1

ACH,CE, CCIA, CFDP,IE,IUDR

 

36.00

Constructii metalice urbane

1

IUDR

 

36.00

Constructii civile I

1

IE

 

36.00

Cladiri civile I

1

CE, CCIA

Sl. dr ing Constantin Munteanu

36.00 

Constructii hidrotehnice I

1

ACH

 

37.10

Cadastru urban Optional

1

IUDR

 

37.10

Inventarierea si evidenta bunurilor unitatilor administrativ teritoriale Optional

1

IUDR

 

37.00

Masini de constructii

1

IE

 

37.00

Fundatii

1

CFDP

 

37.00

Proiectare asistata de calculator

1

CE, CCIA

 

37.00 

Hidraulica

1

ACH,

 

38.00

Geodezie matematica

1

MTC

 

38.10

Sisteme de alimentare cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate si pluviale Optional

1

IUDR

 

38.20

Instalatii de apa – canal Optional

1

IUDR

 

38.00

Constructii metalice I

1

IE

 

38.00

Managementul si conducerea activitatii de constructii II

1

CE, CCIA, CFDP

Conf. Dr. ing. Livia Anastasiu

38.00 

Hidrologie si hidrogeologie

1

ACH

 

39.00

Topografie inginereasca I

1

MTC

 

39.00

Management in constructii I

1

IE

 

39.10

Amenajarea, organizarea si exploatarea parcarilor Optional

1

IUDR

 

39.20

Constructii subterane, tuneluri

1

IUDR

 

39.10 

Constructii civile Optional

1

ACH  

 

39.20 

Impactul ACH asupra mediului Optional

1

ACH

 

39.10

Instalatii Optional

1

CE, CCIA

Sl. dr. ing. Horea Stelian DAN

39.20

Protectia mediului Optional

1

CE, CCIA

 

40.00

Cadastru general I

1

MTC

 

40.00

Fundatii

1

IE

 

40.00

Tehnologia constructiilor I

1

CFDP

 

41.00

Proiectarea si optimizarea retelelor geodezice

1

MTC

 

42.00

Cartografie matematica

1

MTC

 

43.00

Institutii de drept si legislatie

1

MTC

 

44.00

Geodezie spatiala si sisteme de pozitionare globala GPS I

1

MTC

 

45.00

Fundamente GIS

1

MTC

 

101.00

Bazele proiectarii podurilor

1

CFDP

 

40.00

Cladiri

2

IUDR

 

40.00

Constructii din beton armat I

2

CE, CCIA

 

40.00 

Masini si utilaje pentru constructii

2

ACH

Prof. Dr. Ing. Andrei MOGA

41.00

Fundatii

2

IUDR

 

41.00

Managementul strategic si al inovarii

2

IE

 

41.00

Drumuri II

2

CFDP

 

41.00

Cladiri civile II

2

CE, CCIA

Conf. dr. ing Nicoleta Cobirzan

41.00 

Dinamica

2

ACH

 

42.00

Constructii din beton armat I

2

IE

 

42.00

Proiectarea strazilor si autostrazilor urbane

2

IUDR

 

42.00

Cai ferate I

2

CFDP

 

42.00

Inginerie seismica

2

CE, CCIA

 

42.00 

Gospodarirea apelor

2

ACH

 

43.00

Elemente de proiectare a podurilor

2

IUDR

Conf dr. ing. Ştefan I. GUŢIU

43.00

Constructii civile II

2

IE

 

43.00

Poduri de beton I

2

CFDP

 

43.00

Structuri metalice I

2

CE, CCIA

 

43.00 

Alimentari si canalizari I

2

ACH

 

44.00

Urbanism contemporan

2

IUDR

 

44.00

Constructii metalice II

2

IE

 

44.00

Poduri metalice I

2

CFDP

Conf dr. ing. Ştefan I. GUŢIU

44.00

Constructii din lemn

2

CE, CCIA

Sl. ing. Adrian Dan Berindean

44.00 

Constructii hidrotehnice II

2

ACH

 

45.10

Iluminat urban, retele electrice si de comunicatii Optional

2

IUDR

 

45.20

Instalatii electrice Optional

2

IUDR

 

45.00

Tehnologia constructiilor I

2

IE

 

45.00

Dinamica si stabilitate

2

CFDP

 

45.00

Siguranta la foc

2

CE, CCIA

 

45.00 

Fundatii

2

ACH

 

46.00

Geodezie spatiala si sisteme de pozitionare globala GPS II

2

IUDR

 

46.00

Bazele contabilitatii, calcul de pret si cost

2

IE

 

46.00

Proiectare asistata de calculator

2

CFDP

 

46.00

Tehnologia constructiilor I

2

CE, CCIA

Sl. dr. ing. Andreea Mircea

46.10

Gestiunea transportului public

2

IUDR

 

46.20

Sisteme de transport urban

2

IUDR

 

46.10 

Sisteme informatice geografice Optional

2

ACH

 

46.20 

Constructii hidroenergetice Optional

2

ACH

 

47.00

Topografie inginereasca II

2

IUDR

 

47.00

Management in constructii II

2

IE

 

47.00

Tehnologia constructiilor II

2

CFDP

 

47.00

Dinamica si stabilitate

2

CE, CCIA

 

47.10

Coordonarea lucrarilor edilitare in localitati Optional

2

IUDR

 

47.20

Gestiunea serviciului de administrare a domeniului public Optional

2

IUDR

 

47.10 

Constructii metalice Optional

2

ACH

 

47.20 

Lucrari de arta Optional

2

ACH

Prof. dr. ing. Petru Moga

48.00

Cadastru general II

2

IUDR

 

48.00

Dinamica si stabilitate

2

IE

 

49.00

Ridicari topografice special

2

MTC

 

50.00

Sisteme informatice in geodezie si GIS

2

MTC

 

51.00

Organizarea lucrarilor geodezice

2

MTC

 

52.00

Bonitate cadastrala

2

MTC

 

53.10

Tehnici de comunicare Optional

2

MTC

 

53.20

Sociologia tehnicii Optional

2

MTC

 

48.00

Practica ( 3 sapt )

2

CCIA

Conf. Dr. ing. Livia Anastasiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An 4

Sem

Specializare

Responsabil

49.00 

Scheme de amenajari hidrotehnice

1

ACH

 

50.00 

Regularizari de rauri

1

ACH

 

51.00 

Alimentari si canalizari II

1

ACH

 

52.00 

Protectia mediului si a calitatii apelor

1

ACH

 

53.00 

Urmarirea si exploatarea constructiilor hidrotehnice

1

ACH

 

54.00 

Mecanica rocilor si tuneluri hidrotehnice

1

ACH

 

55.00 

Marketing si legislatie

1

ACH

Sl. dr. ing. Horea Stelian DAN

49.00

Constructii civile III

1

CE

Sl.ing. Sebastian Palacean

49.00

Cladiri civile III

1

CCIA

 

50.00

Structuri metalice II

1

CE,CCIA

 

51.00

Constructii din beton armat II

1

CE,CCIA

 

52.00

Tehnologia constructiilor II

1

CE,CCIA

Prof.dr.ing. Julietta Domşa

53.00

Cai de comunicatii

1

CE,CCIA

 

54.00

Fundatii

1

CE,CCIA

 

49.00

Drumuri III

1

CFDP

 

50.00

Cai ferate II

1

CFDP

 

51.00

Poduri de beton II

1

CFDP

 

52.00

Poduri metalice II

1

CFDP

Prof. dr. ing. Petru Moga

53.00

Curs general de constructii

1

CFDP

 

54.00

Tuneluri si metropolitan

1

CFDP

 

55.00

Inginerie seismica

1

CFDP

 

56.10

Ingineria calitatii

2

CE, CCIA

Prof. dr. ing. Dan Florea

56.20

Tehnologii performante la lucrarile de constructii

2

CE,CCIA

 

57.10

Constructii civile de inalta performanta energetica

2

CE,CCIA

Conf.dr.ing. Moga Ligia Mihaela

57.20

Metode moderne in analiza si programe structural Optional

2

CE, CCIA

 

58.10

Lucrari de arta Optional

2

CE, CCIA

Conf dr. ing. Ştefan I. GUŢIU

58.20

Tehnici de comunicare Optional

2

CE, CCIA

 

58.30

Estetica constructiilor Optional

2

CE, CCIA

S.l.dr.arh. Ligia Andreica

59.10

Constructii industrial Optional

2

CE, CCIA

 

59.20

Constructii agricole Optional

2

CE

 

56.00 

Tehnici de comunicare Optional

2

ACH, CCIA

Sl. dr. ing. Dorin Maier

57.00 

Calculul structurilor hidrotehnice prin M.E.F. si P.A.C.

2

ACH

 

58.00

Tehnologia si organizarea santierelor de constructii hidrotehnice

2

ACH

Prof. Dr. Ing. Andrei MOGA

59.10

Echipamente hidromecanice, pompe si turbine Optional

2

ACH

 

59.20 

Hidroamelioratii Optional

2

ACH

 

60.10 

Cai de comunicatii Optional

2

ACH

 

60.20 

Inginerie seismica Optional

2

ACH

 

61.10 

Amenajarea teritoriului si cadastru Optional

2

ACH

 

61.20 

Constructii din lemn Optional

2

ACH

 

56.10

Intretinerea si reabilitarea drumurilor Optional

2

CFDP

 

56.20

Intretinerea si reabilitarea strazilor Optional

2

CFDP

 

57.10

Intretinerea si reabilitarea podurilor din beton Optional

2

CFDP

 

57.20

Intretinerea si reabilitarea podurilor metalice Optional

2

CFDP

Prof. dr. ing. Petru Moga

58.10

Probleme speciale de poduri metalice Optional

2

CFDP

Prof. dr. ing. Petru Moga

58.20

Structuri compuse otel-beton Optional

2

CFDP

Conf dr. ing. Ştefan I. GUŢIU

59.10

Ingineria traficului Optional

2

CFDP

 

59.20

Probleme speciale de fundatii Optional

2

CFDP

 

60.10

Intretinerea si reabilitarea cailor ferate Optional

2

CFDP

 

60.20

Suprastructuri pentru viteze mari de cale ferata Optional

2

CFDP

 

61.10

Tehnologii speciale pentru lucrari de arta Optional

2

CFDP

 

61.20

Mobilitate si forma urbana Optional

2

CFDP

 

62.00 

Activitate de cercetare - proiectare

2

 

 

63.00 

Practica pentru elaborarea proiectului de diploma ( 2 sapt )

2

 

 

64.00 

Sustinere lucrare de diploma

2

 

 

 

 

 

 

 

© Facultatea de Constructii - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus