Logo Constructii
Logo Evaluare

Facultatea de Constructii

Contact

Facultatea de Constructii
Str. C-tin Daicoviciu nr. 15, 400020 Cluj-Napoca, Romania
Decanat - Sala 470
Telefon: 0264 401250, tel/fax: 0264 594967
Mail : secretariat.constructii@staff.utcluj.ro
Secretariat - Sala 471
Telefon: 0264 401250
Secretariat Studenţi -> Telefoane

Oferta educationala

 

Facultatea de Construcţii din Cluj-Napoca formeazǎ specialişti în domeniul Ingineriei civile, Inginerie şi management în construcţii şi Inginerie geodezicǎ. Studiile sunt structurate pe trei cicluri

 • Studii de licenţǎ (Bachelor of Science), cu durata de 4 ani
 • Studii de masterat (Master of Science), cu durata propusǎ de 2 ani
 • Studii doctorale (Philosophy Degree), cu durata de 3 ani.

De asemenea, Facultatea de Construcţii oferǎ cursuri postuniversitare de specializare sau conversie.


STUDII DE LICENŢǍ

Durata studiilor de licenţǎ oferite de facultatea de Construcţii este 4 ani (în regim bugetat sau cu taxǎ) şi se axeazǎ pe urmǎtoarele domenii:

Domeniul INGINERIE CIVILǍ cu urmǎtoarele specializǎri:
 • Construcţii civile, industriale şi agricole (CCIA)
 • Construcţii civile, industriale şi agricole (CCIA) - şcolarizare la Baia Mare
 • Construcţii civile, industriale şi agricole în limba englezǎ (Civil Engineering)
 • Cǎi ferate, drumuri şi poduri (CFDP).
 • Amenajǎri şi construcţii hidrotehnice
 • Inginerie urbanǎ şi dezvoltare regionalǎ

Domeniul INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN CONSTRUCŢII cu specializarea:

 • Inginerie economicǎ în construcţii.
Domeniul INGINERIE GEODEZICǍ cu specializarea:
 • Mǎsurǎtori terestre şi cadastru
 • Mǎsurǎtori terestre şi cadastru - şcolarizare la Baia Mare

Studenţii care au optat pentru specializǎrile Construcţii civile, industriale şi agricole şi Cǎi ferate, drumuri şi poduri vor studia în comun primii doi ani. Repartizarea pe specialitǎţi se face în funcţie de opţiuni şi media primilor doi ani de studiu în proporţia 75% CCIA şi 25% CFDP.

Planurile de învǎţǎmânt combinǎ noţiuni teoretice şi aplicative prin proiecte, activitǎţi de laborator şi practicǎ pe şantier, pentru a asigura absolvenţilor abilitǎţile şi competenţa cerute de piaţa forţei de muncǎ.

Ciclul studiilor de licenţǎ se încheie prin susţinerea unui Proiect de diplomǎ şi obţinerea diplomei de Inginer.

Competenţele absolvenţilor cu diplomǎ de licenţǎ sunt:

 


MASTER

Studiile de masterat se adreseazǎ absolvenţilor cu diplomǎ de licenţǎ. Ele au durata de 2 ani şi finalizeazǎ printr-o lucrare de dizertaţie.

Sunt propuse urmǎtoarele cursuri de master oferite de Facultatea de Construcţii în domeniul Ingineriei civile:

 • Inginerie structurala
 • Patologia şi reabilitarea construcţiilor
 • Ingineria infrastructurii transporturilor
 • Construcţii durabile de beton
 • Inginerie geotehnicǎ
 • Ingineria tehnologiilor speciale
 • Managementul proiectelor şi evaluarea proprietǎţii
 • Eco - Infrastructuri pentru transporturi si lucrari de arta.

Competenţele absolvenţilor cursurilor de master sunt:

 • proiectare în construcţii cu posibilitatea asumǎrii responsabilitǎţii de conducǎtor
 • activitǎţi de execuţie şi mentenanţǎ în construcţii
 • activitǎţi de cercetare şi dezvoltare în contsrucţii
 • consultanţa, asistenţǎ tehnicǎ şi verificǎri de proiecte.

Regulament pentru activitatea de cercetare-proiectare master

 


DOCTORAT

În cadrul Facultǎţii de Construcţii pot fi urmate cursurile Şcolii doctorale (coordonatǎ de prof. dr. ing. Iacob Borş) în specializarea Inginerie civilǎ. Durata studiilor de doctorat este de 3 ani.

În anul universitar 2008-2009, în cadrul şcolii doctorale îşi desfǎşoarǎ activitatea 157 doctoranzi sub conducerea a 23 prestigioşi conducǎtori de doctorat, fapt atestat de cele peste 150 titluri de doctor obţinute încapând cu anul   1960.

Competenţele conferite de titlul de doctor:

 • proiectare în construcţii cu posibilitatea asumǎrii responsabilitǎţii de conducǎtor
 • activitǎţi de execuţie şi mentenanţǎ în construcţii
 • cercetare, dezvoltare, consultanţǎ, verificǎri de proiecte, expertize tehnice
 • activitǎţi în învǎţǎmântul superior.

CURSURI POSTUNIVERSITARE

Aceste cursuri sunt organizate în domeniul Inginerie civilǎ în urmǎtoarele specializǎri:

Construcţii civile, industriale şi agricole:

 • Auditori energetici pentru construcţii grad I şi II
 • Proiectarea higrotermicǎ, acusticǎ, hidrofugǎ şi siguranţa la foc a clǎdirilor
 • Cercetarea terenului de fundare, calculul terenului de fundare si elaborarea studiilor geotehnice in conformitate cu recomandarile SR EN 1997-1 (EUROCODE 7 partea 1+2+3) si a normativelor existente in Romania.
 • Monitorizarea si intretinerea cladirilor

Cǎi ferate, drumuri şi poduri

 • Inginerie şi management urban
 • Reabilitarea structurilor de poduri şi apǎrǎri de maluri.
© Facultatea de Constructii - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus